Новини

Відеозапис зустрічі  ...
Наша академія друкарства славиться своїми поліграфістами, дизайнерами...
Відеозапис зустрічі  ...
Читати всі новини

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступу до УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА в 2016 році

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

Мінімільна кількість балів

Код

Назва

022

Дизайн 1. Українська мова та література

100

2. Історія України або іноземна мова або географія

100

3. Творчий конкурс (рисунок, живопис, композиція)

110

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1. Українська мова та література

100

2. Історія України або іноземна мова або географія

100

3. Творчий конкурс (рисунок, живопис, композиція)

110

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1. Українська мова та література

100

2. Історія України

100

3. Математика або іноземна мова або географія

100

061

Журналістика 1. Українська мова та література

110

2. Історія України або іноземна мова або географія

100

3. Творчий конкурс

110

071

Облік і оподаткування 1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Історія України або іноземна мова або географія

100

075

Маркетинг 1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Історія України або іноземна мова або географія

100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Історія України або іноземна мова або географія

100

131

Прикладна механіка 1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Фізика або історія України або іноземна мова або хімія або географія

100

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Фізика або історія України або іноземна мова або хімія або географія

100

186

Видавництво та поліграфія 1. Українська мова та література

100

2. Математика

100

3. Фізика або історія України або іноземна мова або хімія або географія

100

 

Для вступників на освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Напрям підготовки

Перелік фахових випробувань

Код

Назва

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльність
 • основи діловодства,
 • інформатика

6.020205

Образотворче мистецтво
 • рисунок,
 • живопис,
 • композиція

6.020207

Дизайн
 • рисунок,
 • живопис,
 • композиція

6.030302

Реклама і зв’язки з громадськістю
 • основи редмайстерності,
 • інформатика

6.030303

Видавнича справа та редагування
 • основи редмайстерності,
 • інформатика

6.030504

Економіка підприємства
 • основи економіки,
 • інформатика

6.030507

Маркетинг
 • основи економіки,
 • інформатика

6.030509

Облік і аудит
 • основи економіки,
 • інформатика

6.030510

Товарознавство і торговельне підприємництво
 • основи економіки,
 • інформатика

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • технічна механіка,
 • інформатика

6.050502

Інженерна механіка
 • технічна механіка,
 • інформатика

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа
 • основи поліграфії,
 • інформатика

Для вступників на освітньо-професійні програми підготовки магістрів, спеціалістів на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст»

  • фахове вступне випробування за предметами відповідної бакалаврської програми – письмово, тестування;
  • вступний іспит з іноземної мови (за вибором – англійської, німецької, французької, іспанської) – письмово, тестування