Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79008 вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42

е-mail:

е-mail:

тел.(032)235-76-00
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Вельмишановні викладачі, працівники та студенти Української академії д...
Читати всі новини

Перелік конкурсних предметів

для вступу на освітній ступінь бакалавра у 2022 році

на основі повної загальної середньої освіти 

Спеціальність

Код

Перелік конкурсних предметів*

Ваговий коеф. предмета

Мін. к-сть балів

Ваговий коеф. свідоцтва про ПЗСО 

Дизайн

022

1. Українська мова і література

0,2

100

0,05

2. Математика

0,2

100

3. Творчий конкурс (рисунок, композиція)

0,55

110

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023

1. Українська мова і література

0,2

100

0,05

2. Історія України або хімія

0,2

100

3. Творчий конкурс (рисунок, композиція)

0,55

110

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029

1. Українська мова і література

0,4

100

0,1

2. Історія України

0,3

100

3. Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Журналістика (медійна журналістика; видавнича справа та медіакомунікації; рекламні та ПР-комунікації)

061

1. Українська мова і література

0,5

100

0,1

2. Математика

0,2

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Облік і оподаткування

071

1. Українська мова і література

0,5

100

0,1

2. Математика

0,2

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Менеджмент

073

1. Українська мова і література

0,5

100

0,1

2. Математика

0,2

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Маркетинг

075

1. Українська мова і література

0,5

100

0,1

2. Математика

0,2

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

1. Українська мова і література

0,5

100

0,1

2. Математика

0,2

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Комп’ютерні науки

122

1. Українська мова

0,4

100

0,1

2. Математика

0,3

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Комп’ютерна інженерія

123

1. Українська мова

0,4

100

0,1

2. Математика

0,3

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Інформаційні системи та технології

126

1. Українська мова

0,4

100

0,1

2. Математика

0,3

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Прикладна механіка

131

1. Українська мова

0,45

100

0,1

2. Математика

0,25

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151

1. Українська мова

0,45

100

0,1

2. Математика

0,25

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

Видавництво та поліграфія

186

1. Українська мова

0,5

100

0,1

2. Математика

0,2

100

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,2

100

 

* Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів: 2019, 2020, 2021 та 2022 років

Ваговий коефіцієнт мотиваційного листа – 0.

Мінімальний конкурсний бал на місця державного замовлення – 125,000

 

Перелік фахових вступних випробувань

для вступу на освітній ступінь бакалавра у 2022 році

на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра

 

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

Ваговий коефіцієнт предмета

Мін.

к-сть балів

Назва

Код

Дизайн

022

1. Фахове випробування

 

2. Українська мова і література (сертифікат ЗНО) **

 

3. Історія України (сертифікат ЗНО) **

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (сертифікат ЗНО) ** – для небюджетних конкурсних пропозицій

0,5

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

110

 

100

 

100

 

 

 

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

023

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029

Журналістика (медійна журналістика; видавнича справа та медіакомунікації; рекламні та ПР-комунікації) 

061

Менеджмент

073

Маркетинг

075

Облік і оподаткування

071

1. Фахове випробування

 

2. Українська мова і література (сертифікат ЗНО) **

 

3. Математика (сертифікат ЗНО) **

3. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (сертифікат ЗНО) ** – для небюджетних конкурсних пропозицій

0,5

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

110

 

100

 

100

 

 

 

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Комп’ютерні науки

122

1. Фахове випробування

 

2. Українська мова (сертифікат ЗНО) **

 

3. Математика (сертифікат ЗНО) **

3. Математика або історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (сертифікат ЗНО) ** – для небюджетних конкурсних пропозицій

0,5

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

110

 

100

 

100

 

 

 

 

Інформаційні системи та технології

126

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151

Прикладна механіка

131

Видавництво та поліграфія

186

1. Фахове випробування

 

2. Українська мова (сертифікат ЗНО) **

 

3. Історія України (сертифікат ЗНО) **

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (сертифікат ЗНО) ** – для небюджетних конкурсних пропозицій

0,5

 

0,25

 

0,25

 

 

 

 

110

 

100

 

100

 

 

 

 

 

** Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів: 2019, 2020, 2021 та 2022 років

 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Додатку 4 до Правил прийому (131 – Прикладна механіка; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)

 

Перелік фахових вступних випробувань

для вступу на освітній ступінь магістра у 2022 році

 

Спеціальність

Освітня програма

Перелік конкурсних предметів

Ваговий коеф. предмета

Мін.

к-сть балів

Код

Назва

061

Журналістика

Видавнича справа та медіакомунікації

1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)*** (проводиться Українським центром оцінювання якості освіти):

- один з предметних тестів на вибір вступника;

- тест загальних навчальних компетентностей

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) (англійська або німецька, або французька або іспанська)**** (проводиться Українським центром оцінювання якості освіти)

 

 

 

 

 

0,35

 

0,25

 

 

0,4

 

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

Рекламні та ПР-комунікації

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)*** (проводиться Українським центром оцінювання якості освіти):

- предметний тест з обліку та фінансів;

- тест загальних навчальних компетентностей

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) (англійська або німецька, або французька або іспанська)**** (проводиться Українським центром оцінювання якості освіти)

 

 

 

 

 

0,35

 

0,25

 

 

0,4

 

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

073

Менеджмент

Управління фінансово-економічною безпекою

1. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)*** (проводиться Українським центром оцінювання якості освіти):

- предметний тест з управління та адміністрування;

- тест загальних навчальних компетентностей

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) (англійська або німецька, або французька або іспанська)**** (проводиться Українським центром оцінювання якості освіти)

 

 

 

 

 

0,35

 

 

0,25

 

 

0,4

 

 

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

075

Маркетинг

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

022

Дизайн

Графічний дизайн

1. Фахове вступне випробування за предметами відповідної бакалаврської програми

 

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійська або німецька, або французька або іспанська)**** –(проводиться Українським центром оцінювання якості освіти)

0,7

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Книжкова та станкова графіка

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документознавство та інформаційна діяльність

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

126

Інформаційні системи та технології

Інформаційні системи та технології

131

Прикладна механіка

Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва

133

Галузеве машинобудування

Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Автоматизоване управління технологічними процесами

183

Технології захисту навколишнього середовища

Інженерна екологія і ресурсоощадні технології поліграфії

186

Видавництво та поліграфія

Технологія електронних мультимедійних видань

Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань

 

*** Результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ): 2022 року

**** Результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ): 2020, 2021 та 2022 років