Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Вельмишановні викладачі, працівники та студенти Української академії д...
Читати всі новини

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти 

подають заяви:

 

 • тільки в електронній формі, крім визначених нижче випадків;
 • тільки у паперовій формі:
 1. для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560, наказом № 697 відповідно до цих Правил;
 2. для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил;
 3. за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 4. у разі подання іноземного документа про освіту;
 5. у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 6. у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 7. у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 8. у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

 

Вступники, зазначені в пункті 1, можуть подавати заяви в електронній формі з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Правил прийому.

 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в УАД та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови.

 

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії УАД.

 

Порядок реєстрації на творчі конкурси, вступні іспити,

які проводяться у період з 1 до 13 липня 2021 року

 

Для участі у творчому конкурсі на основі повної загальної середньої освіти вступники подають: 

 • заяву на участь у творчому конкурсі (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною Приймальною комісією УАД);
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • фотокартку розміром 3 х 4 см;
 • копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня.

 

Для участі у вступному іспиті на основі повної загальної середньої освіти вступники подають: 

 • заяву на участь у вступному іспиті (у паперовому вигляді);
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • фотокартку розміром 3 х 4 см;
 • копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 10 липня;
 • копію документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті.

 

Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та екзаменаційного листка з фотокарткою.