Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79008 вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42

тел.(032)235-76-00
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Підголоско, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://pv-uad.org.ua

Новини

15 листопада Українська академія друкарства відсвяткувала 100-річчя...
13 листопада в Українській академії друкарства відбулася зустріч із сп...
6 листопада у стінах Львівського палацу мистецтв відбулося урочисте ві...
Читати всі новини

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

На програми підготовки бакалаврів

- для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
1) Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
2) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів 18.00 год. 20 липня 2018 р.
3) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі тільки сертифікатів ЗНО (у т.ч. для спеціальності «Журналістика» - сертифікатів ЗНО та творчого заліку) 18.00 год. 26 липня 2018 р.
4) Строки проведення творчих заліків на спеціальність «Журналістика» 01 лютого – 26 липня 2018 р.
5) Строки проведення творчих конкурсів 14 липня – 26 липня 2018 р.
6) Строки проведення вступних іспитів 21 липня – 26 липня 2018 р.
7) Строки проведення співбесід 21 липня – 23 липня 2018 р.
8) Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 12.00 год. 24 липня 2018 р.
Термін виконання вступниками вимог до зарахування за результатами співбесіди не пізніше 18.00 год. 25 липня 2018 р.
Зарахування вступників, за державним замовленням за результатами співбесіди не пізніше 12.00 год. 26 липня 2018 р.
9) Оприлюднення рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) не пізніше 01 серпня 2018 р.
Термін виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 06 серпня 2018 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2018 р.
Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 07 серпня 2018 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб: на денну форму – не пізніше 30 вересня 2018 р., на заочну форму – не пізніше 11 серпня 2018 р.
10) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2018 р.

 

- для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (здобутого ступеня вищої освіти)

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
основний набір
1) Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р.
2) Закінчення прийому заяв та документів 18.00 год. 24 липня 2018 р.
3) Строки проведення фахових вступних випробувань 25 липня – 31 липня 2018 р.
4) Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 02 серпня 2018 р.
5) Термін виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням – не пізніше 06 серпня 2018 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб – 13 серпня 2018 р.
6) Зарахування вступників за державним замовленням – 07 серпня 2018 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 р.

 

На програми підготовки магістрів - для вступників на основі базової та повної вищої освіти (крім спеціальності 061 «Журналістика»)

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
основний набір
1) Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 р.
2) Закінчення прийому заяв та документів 26 липня 2018 р.
3) Строки проведення фахових вступних випробувань 27 липня – 02 серпня 2018 р.
4) Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 03 серпня 2018 р.
5) Термін виконання вступниками вимог до зарахування за державним замовленням – не пізніше 06 серпня 2018 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб – 11 серпня 2018 р.
6) Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2018 р.; за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 вересня 2018 р.

 

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 061 «Журналістика» на основі базової та повної вищої освіти:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
основний набір
1) Початок реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 14 травня 2018 р.
2) Закінчення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 18.00 год. 05 червня 2018 р.
3) Строки складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) 14 – 31 травня 2018 р.
4) Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р.
5) Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі тільки вступних іспитів 09 липня 2018 р.
6) Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування 26 липня 2018 р.
7) Проведення Українським центром оцінювання якості освіти основної сесії єдиного вступного іспиту з іноземної мови 11 липня 2018 р.
8) Строки проведення фахових вступних випробувань 02 липня – 29 липня 2018 р.
9) Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 13 серпня 2018 р.
10) Термін виконання вступниками вимог Правил прийому для зарахування не пізніше 18.00 год. 18 серпня 2018 р.
11) Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 20 серпня 2018 р.;