Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79008 вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42

тел.(032)235-76-00
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричинен...
В рамках проєкту  «Збережи своє  здоров’я» ректором УАД підписана парт...
У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричинен...
Читати всі новини

 Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

На програми підготовки бакалаврів

 - для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної компанії

Денна та заочна

форми навчання

(основний набір)

Заочна форма навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах на місця державного замовлення

22 липня – 04 серпня

2020 року

-

-

2) Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників

01 серпня – 30 вересня

2020 року

 

 

3) Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

4) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

18.00 год.

16 серпня 2020 р.

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

5) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня

18.00 год.

22 серпня 2020 р.

28 вересня

2020 р.

27 листопада

2020 р.

6) Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів:

 

 

 

- на місця державного замовлення

01 серпня – 12 серпня 2020 р.

-

-

- на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01 серпня – 22 серпня 2020 р.

24 – 28 вересня 2020 р.

24 – 27 листопада 2020 р.

7) Строки проведення співбесід

16 серпня – 18 серпня 2020 р.

 

 

8) Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год.

20 серпня 2020 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 10.00 год.

22 серпня 2020 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 серпня 2020 р.

 

 

9) Формування рейтингового списку вступників, які вступають за результатами ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1)

не пізніше 12.00 год.

27 серпня 2020 р.

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 27 серпня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 12.00 год. 06 вересня 2020 р.

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 31 серпня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 вересня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада

2020 р.

Зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 05 вересня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб: на денну форму – не пізніше 30 вересня 2020 р., на заочну форму – не пізніше 12 вересня 2020 р.

не пізніше

30 вересня

2020 р.

не пізніше

30 листопада

2020 р.

10) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

15 вересня 2020 р.

-

-

 

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти для участі у творчому конкурсі (на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація») на місця державного та регіонального замовлення завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу відповідно графіка.

 

 

- для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступеня вищої освіти)

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

(основний набір)

Денна та заочна форми навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 р.

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

2) Закінчення прийому заяв та документів

18.00 год. 22 серпня 2020 р.

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

3) Строки проведення фахових вступних випробувань

25 – 31 серпня 2020 р.

23 – 27

вересня

2020 р.

23 – 27

листопада

2020 р.

4) Надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 01 вересня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 06 вересня 2020 р.

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

5) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 05 вересня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 вересня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада

2020 р.

6) Зарахування

за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

 

 

 

На програми підготовки магістрів

 

- для вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

(основний набір)

Денна та заочна форми навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня –

18.00 год. 05 червня 2020 р.

за графіком додаткової сесії єдиного вступного іспиту

2) Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників

01 серпня – 30 вересня

2020 року

 

 

3) Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2020 р.

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

4) Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 р.

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

5) Вступний іспит з іноземної мови (у випадках, визначених цими Правилами)

01 липня 2020 р.

(за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту)

за графіком додаткової сесії єдиного вступного іспиту

6) Строки проведення фахових вступних випробувань

05 серпня – 26 серпня 2020 р.

23 – 27 вересня

2020 р.

23 – 27 листопада

2020 р.

7) Надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 01 вересня 2020 р.;

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада 2020 р.

8) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

до 18.00 год. 06 вересня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада 2020 р.

9) Зарахування

за державним замовленням – 11 вересня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

 

 

- для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

(основний набір)

Денна та заочна форми навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) Початок прийому заяв та документів

05 серпня 2020 р.

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

2) Закінчення прийому заяв та документів

22 серпня 2020 р.

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

3) Строки проведення фахових вступних випробувань

05 серпня – 30 серпня 2020 р.

23 – 27 вересня

2020 р.

24 – 27 листопада

2020 р.

4) Надання рекомендацій для зарахування

не пізніше 07 вересня 2020 р.;

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

5) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

не пізніше 10 вересня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада

2020 р.

6) Зарахування

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.