Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79008 вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42

тел.(032)235-76-00
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Під Голоском, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://www.uad-pv.pp.ua/

Новини

Дорогі студенти! Шановні викладачі та співробітники! На виконання...
Наказ про продовження режиму карантину УАД До 24 квітня 2020 року в...
В Українській академії друкарства відбувся урочистий випуск здобув...
Читати всі новини

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

На програми підготовки бакалаврів

- для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної компанії

Денна та заочна

форми навчання

(основний набір)

Заочна форма навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчих конкурсах на місця державного замовлення

16 червня – 30 червня

2020 року

-

-

2) Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників

01 липня – 30 серпня

2020 року

 

 

3) Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

4) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

18.00 год.

16 липня 2020 р.

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

5) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 липня

18.00 год.

22 липня 2020 р.

28 вересня

2020 р.

27 листопада

2020 р.

6) Строки проведення вступних іспитів, творчих конкурсів:

 

 

 

- на місця державного замовлення

01 липня – 12 липня 2020 р.

-

-

- на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

01 липня – 22 липня 2020 р.

24 – 28 вересня 2020 р.

24 – 27 листопада 2020 р.

7) Строки проведення співбесід

16 липня – 18 липня 2020 р.

 

 

8) Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

не пізніше 12.00 год.

20 липня 2020 р.

 

 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 10.00 год.

22 липня 2020 р.

 

 

Зарахування вступників на місця державного замовлення за результатами співбесіди

не пізніше 15.00 год.

22 липня 2020 р.

 

 

9) Формування рейтингового списку вступників, які вступають за результатами ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1)

не пізніше 12.00 год.

27 липня 2020 р.

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих

за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 27 липня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не раніше 12.00 год. 01 серпня 2020 р.

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 18.00 год. 31 липня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 05 серпня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада

2020 р.

Зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 01 серпня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб: на денну форму – не пізніше 30 вересня 2020 р., на заочну форму – не пізніше 06 серпня 2020 р.

не пізніше

30 вересня

2020 р.

не пізніше

30 листопада

2020 р.

10) Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше

08 серпня 2020 р.

-

-

 

Прийом заяв та документів вступників на основі повної загальної середньої освіти для участі у творчому конкурсі (на спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація») на місця державного та регіонального замовлення завершується до початку останнього потоку проведення творчого конкурсу відповідно графіка.

 

- для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (ступеня вищої освіти)

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

(основний набір)

Денна та заочна форми навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 р.

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

2) Закінчення прийому заяв та документів

18.00 год. 22 липня 2020 р.

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

3) Строки проведення фахових вступних випробувань

23 – 30 липня 2020 р.

23 – 27

вересня

2020 р.

23 – 27

листопада

2020 р.

4) Надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 01 серпня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 06 серпня 2020 р.

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

5) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 05 серпня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 10 серпня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада

2020 р.

6) Зарахування

за державним замовленням – не пізніше 15 вересня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

 

На програми підготовки магістрів 

 - для вступників на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

(основний набір)

Денна та заочна форми навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

06 травня –

18.00 год. 03 червня 2020 р.

за графіком додаткової сесії єдиного вступного іспиту

2) Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступу за іншою спеціальністю

06 – 29 травня 2020 р.

 

 

3) Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників

01 липня – 30 серпня

2020 року

 

 

4) Початок прийому заяв та документів

05 липня 2020 р.

(17 червня 2020 р. – для осіб, які вступають на основі вступних іспитів)

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

5) Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2020 р.

(25 червня 2020 р. – для осіб, які вступають на основі вступних іспитів)

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

6) Вступний іспит з іноземної мови (у випадках, визначених цими Правилами)

01 липня 2020 р.

(за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту)

за графіком додаткової сесії єдиного вступного іспиту

7) Строки проведення фахових вступних випробувань

05 липня – 26 липня 2020 р.

23 – 27 вересня

2020 р.

23 – 27 листопада

2020 р.

8) Надання рекомендацій для зарахування

за державним замовленням – не пізніше 05 серпня 2020 р.;

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада 2020 р.

9) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

до 18.00 год. 10 серпня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада 2020 р.

10) Зарахування

за державним замовленням – не пізніше 12.00 год. 11 серпня 2020 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

 

- для вступників на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

(основний набір)

Денна та заочна форми навчання

(додатковий набір)

1 сесія

2 сесія

1) Початок прийому заяв та документів

06 липня 2020 р.

15 вересня

2020 р.

16 листопада

2020 р.

2) Закінчення прийому заяв та документів

23 липня 2020 р.

23 вересня

2020 р.

23 листопада

2020 р.

3) Строки проведення фахових вступних випробувань

06 липня – 30 липня 2020 р.

23 – 27 вересня

2020 р.

24 – 27 листопада

2020 р.

4) Надання рекомендацій для зарахування

не пізніше 06 серпня 2020 р.;

не пізніше

28 вересня

2020 р.

не пізніше

27 листопада

2020 р.

5) Термін виконання вступниками вимог для зарахування

не пізніше 10 серпня 2020 р.

не пізніше

29 вересня

2020 р.

не пізніше

28 листопада

2020 р.

6) Зарахування

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2020 р.