Новини

To whom it may concern,   we are delighted to inform you that th...
У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Читати всі новини

Спеціально організована сесія

єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови19 вересня 2020 року

 

Реєстрація вступників 

для участі в спеціально організованій сесії ЄВІ з іноземної мови

на освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми підготовки магістрів

 

здійснюватиметься з 17 серпня до 25 серпня 2020 року 

 

Для реєстрації вступник надсилає листом на електронну пошту Приймальної комісії УАД () скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією для оформлення екзаменаційного листка (бланк заяви-анкети додається);
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти – диплом бакалавра/спеціаліста/магістра;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з врахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, …)

 

У темі листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків

 

Параметри документа, на підставі якого здійснюється реєстрація, відображатимуться в сформованому екзаменаційному квитку.

 

Якщо вступник не має доступу до електронних ресурсів і Приймальна комісія УАД працюватиме з відвідувачами, зареєструватися для участі в ЄВІ можна в Приймальній комісії (м. Львів, вул. Підвальна, 17, каб. 41).

 

Електронна адреса Приймальної комісії: 

Номер телефону для консультацій:  (067) 149-14-00

 

Порядок реєстрації

 1. Вступник подає скановані копії заяви-анкети і вказаних вище документів на електронну пошту Приймальної комісії УАД () у терміни з 17.08.2020 до 25.08.2020.
 2. Відповідальний працівник Приймальної комісії:

- перевіряє наявність документів та надає відповідь-підтвердження про їх отримання (на електронну адресу, з якої вони надійшли) або запит на уточнення/доповнення поданої вступником інформації. Вступнику може бути відмовлено у реєстрації (відкладено реєстрацію) у випадку надання ним недостовірної чи неповної інформації, зокрема, стосовно планового завершення навчання та отримання диплома у рік вступу;

- роздруковує надіслані документи та формує особову справу вступника;

- створює відповідний запит в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО), вносить інформацію про вступника, зазначену у заяві-анкеті, та формує екзаменаційний листок.

- формує реєстраційну картку вступника (перевіряється та підписується вступником).

 1. На веб-сайті УЦОЯО створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» (https://zno.testportal.com.ua/master/login), доступ до якої здійснюється за реквізитами екзаменаційного листка (номер, PIN-код).
 2. Сканована копія екзаменаційного листка відправляється вступнику на електронну адресу, вказану в заяві-анкеті.
 3. Вступник зобов’язаний:

- перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії;

- роздрукувати з інформаційної сторінки «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» запрошення-перепустку на ЄВІ;

- отримати (особисто) екзаменаційний лист до 18 вересня 2020 року.

 

Реєстрація здійснюється за допомогою сервісів ЄДЕБО та Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) і завершується 25 серпня 2020 року.

 

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії УАД (м. Львів, вул. Підвальна, 17, каб. 41, 37) та видається вступнику особисто.

 

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність в заяві-анкеті.

 

Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи та фотографічного зображення особи на фотокартках,

що подаються для оформлення або обміну документів

 

 1. Фон для фотографування особи має бути однорідним, світлим (білим або світло-сірим) та контрастувати з обличчям особи, одягом, волоссям (за наявності).
 2. Положення особи, що фотографується, - вертикальне.

Для осіб, які не можуть пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком (довідкою) відповідного закладу охорони здоров’я, допускається фотографування у положенні лежачи або у спеціальному сидінні з відповідним фоном за головою.

 1. Верхня частина надпліччя особи має візуально утворювати пряму горизонтальну лінію.
 2. Фотографічне зображення особи не має містити зображення іншої особи або предмета, які містяться в кадрі.
 3. Обличчя особи відображається крупним планом в анфас із фронтальним положенням надпліччя. Особа повинна дивитися прямо, очі - відкриті (очі вважаються відкритими, якщо райдужна оболонка та зіниця ока розрізняються чітко), вираз обличчя - нейтральний, рот - закритий, голова та шия - без повороту та нахилу.

Обидві сторони обличчя мають бути чітко видимі. Зображення обличчя особи має бути у фокусі від маківки (верхня частина голови без урахування волосся) до підборіддя і від носа до вух.

 

Корисні посилання:

 1. Інформація учаснику вступних випробувань для вступу до магістратури – Український центр оцінювання якості освіти (http://testportal.gov.ua/uchasnyku-vstupnyh-vyprobuvan/)
 2. Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0446-19)
 3. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2020/2019/12/priyomunakaz11101912851203.pdf)
 4. Вимоги до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них.

 

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» у Правила прийому до Української академії друкарства у 2020 році вносяться зміни, якими скасовується складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Відповідні зміни будуть внесені до Правил прийому після завершення державної реєстрації змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році.