Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79008 вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42

тел.(032)235-76-00
тел.(067)149-14-00

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Підголоско, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://pv-uad.org.ua

Новини

У стінах Української академії друкарства, не лише проводяться лекції і...
     3 червня до Української академії друкарства завітали гості із Уні...
19 квітня 2018 року в конференц-залі Української академії друкарства в...
Читати всі новини

Під час подання заяви в паперовій формі

вступник пред’являє особисто оригінали:

 

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (у визначених Умовами прийому випадках);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста) (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не

Результати творчого заліку вступників

на спеціальність «Журналістика» на основі ПЗСО

 

Дата проведення 07.06.2018 р.

№ з/п

Прізвище, Ім'я, По батькові

Результати

1.

Марусяк Вікторія Вікторівна

зараховано

2.

Чорна Юлія Романівна

зараховано

Довузівську підготовку в Українській академії друкарства (УАД) з 1970 року здійснює підготовче відділення (ПВ), яке готує до вступу абітурієнтів на всі спеціальності академії. З 1970 до 1988 року ПВ також готувало за денною формою навчання щорічно 15 слухачів для Інституту декоративно-ужиткового мистецтва (тепер Львівська академія мистецтва). До 1980 року  загальний план прийому слухачів на ПВ передбачав 100 місць на денну

„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор                        Б.В. Дурняк
5 травня 2018 року    
 

РОЗКЛАД

проведення творчого заліку із спеціальності «Журналістика»

для вступу до Української академії друкарства у 2018 році

на освітній рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 

ДАТА

ФАКУЛЬТЕТ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

17 травня

четвер

15.00, ауд. 410

(вул.

УАД здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

спеціальності ступеня бакалавр спеціалізації ступеня магістр
Дизайн
 • Графічний дизайн
 • Дизайн анімації та мультимедія
 • Дизайн авторської книги
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • Мистецтво книги, конструювання та художнє оформлення видань
 • Станкова графіка
 • Консервація та реставрація паперу, видань і творів мистецтва на паперовій основі
Видавництво та поліграфія
 • Технології електронних мультимедійних видань
 • Поліграфічні медійні технології
 • Комп’ютеризовані поліграфічні

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

На програми підготовки бакалаврів

- для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
1) Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року
2) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих

РОЗКЛАД
творчих конкурсів
для вступу на 1-й курс денної і заочної форм навчання

в Українській академії друкарства у 2018 році
на основі повної загальної середньої освіти

ДАТА
Спеціальність
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
Спеціальність
«Дизайн»
шифри груп:
денна форма – ОМ
заочна форма – ЗОМ
шифри груп:
денна форма – Дз
заочна форма – ЗДз
21 липня
субота
 
Рисунок,  живопис

за спеціальностями

(ціни вказані в грн. за рік навчання)

 

Факультет / спеціальність
Ступінь вищої освіти
бакалавр
магістр
ФАКУЛЬТЕТ ВИДАВНИЧО–ПОЛІГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:
022
Дизайн
11880
14630
023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
11880
14630
122
Комп’ютерні науки
8530
10230
126
Інформаційні системи та технології
8530
10230
186
Видавництво та поліграфія
6820
9100
ФАКУЛЬТЕТ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА:
029
Інформаційна, бібліотечна та

м. Львів, 79008
вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42,
тел.(032) 235-76-00, (067)149-14-00

 

Ступінь бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти

 

Спеціальність
Обсяги прийому*
за державним замовленням
Денна форма
Заочна форма
022 Дизайн
15
0
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
13
0
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
12
0
061 Журналістика
25
0
071 Облік і оподаткування
10
10
073 Менеджмент
10
10
075 Маркетинг
10
10
076 Підприємництво,

Підготовче відділення УАД  проводить прийом слухачів для вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Документи приймаються   з 1 вересня .
Заняття  -   з 1 жовтня 2016 року по 30 червня 2017 року.
Вступники подають:
- заява на  ім’я ректора
- ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження .
Договір  укладають особи, які мають 18 років та пред’являють  особисто паспорт   та  ксерокопію  довідки  про  присвоєння ідентифікаційного номера.
 На вибір слухачів пропонуються