Новини

Згідно з наказом ректора Української академії друкарства №218  від 21...
ЗА МАТЕРІАЛАМИ МОН УКРАЇНИ   Кабінет Міністрів України на засіданні...
Загальнонаціональний карантин, встановлений через пандемію COVID-19, п...
Читати всі новини

Акредитація

Сертифікати про акредитацію

щодо підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня

 

Шифр спеціальності
Назва спеціальності
Освітньо – професійна програма
Сертифікати
022
ДИЗАЙН
Графічний дизайн
023
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ
Книжкова та станкова графіка
029
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА
ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА
061 ЖУРНАЛІСТИКА Видавнича справа та медіакомунікації Сертифікат
Рекламні та ПР- комунікації Сертифікат

071

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і оподаткування

Сертифікат

075

МАРКЕТИНГ

Маркетинг

Сертифікат

076

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Сертифікат

131

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного та пакувального виробництв

Сертифікат

151

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сертифікат

186

ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

Мультимедійні видавничо- поліграфічні технології

Сертифікат

 

Сертифікати про акредитацію

щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня

 

Шифр спеціальності
Назва спеціальності
Освітньо – наукова програма
Сертифікати
061
ЖУРНАЛІСТИКА
Видавнича справа та медіакомунікації
Рекламні та ПР- комунікації

Бакалавр

Сертифікат про акредитацію НД №1487607

Сертифікат про акредитацію НД №1490461

Сертифікат про акредитацію НД №1490462

Сертифікат про акредитацію НД №1490465

Сертифікат про акредитацію НД №1490464

Сертифікат про акредитацію НД №1490463

Сертифікат про акредитацію НД №1490466

Сертифікат про акредитацію НД №1490467

Сертифікат про акредитацію НД №1490467

Сертифікат про акредитацію НД-ІІ №1484040

Спеціаліст

Сертифікат про акредитацію НД №1488281

Сертифікат про акредитацію НД №1488273

Сертифікат про акредитацію НД №1488274

Сертифікат про акредитацію НД №1488277

Сертифікат про акредитацію НД №1488276

Сертифікат про акредитацію НД №1488275

Сертифікат про акредитацію НД №1488278

Сертифікат про акредитацію НД №1488279

Сертифікат про акредитацію НД №1488280

Магістр

Сертифікат про акредитацію РД-IV №1426581

Сертифікат про акредитацію НД №1490469

Сертифікат про акредитацію НД №1490473

Сертифікат про акредитацію НД №1490478

Сертифікат про акредитацію НД №1490472

Сертифікат про акредитацію НД №1490471

Сертифікат про акредитацію НД №1490474

Сертифікат про акредитацію НД №1490475

Сертифікат про акредитацію НД №1490476

Сертифікат про акредитацію НД №1490477

Сертифікат про акредитацію НД №1490470

Експертні висновки

"Дизайн (освітньо-професійна програма "Графічний дизайн") другий (магістерський) рівень освіти в Українській академії друкарства

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою "Управління фінансово-економічною безпекою" із спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Управління та адміністрування"

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Видавнича справа та медіа комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» в Українській академії друкарства

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Рекламні та ПР-комунікації» спеціальності 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» в Українській академії друкарства

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи

щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня

 

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Освітньо – професійна програма

Експертні висновки

023

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Книжкова та станкова графіка

Експертні висновки

071

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і оподаткування

Експертні висновки

075

МАРКЕТИНГ

Маркетинг

Експертні висновки

076

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертні висновки

122

КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Комп’ютерні науки

Експертні висновки

131

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва

Експертні висновки

133

ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва

Експертні висновки

151

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Автоматизоване управління технологічними процесами

Експертні висновки

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

Експертні висновки

186

ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

Експертиза видавничо-поліграфічних матеріалів

Експертні висновки

Комп’ютеризовані технології та системи видавничо – поліграфічних виробництв

Експертні висновки

Технологія електронних мультимедійних видань

Експертні висновки

Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань

Експертні висновки

Поліграфічні медійні технології

Експертні висновки

 

 

 

Експертні висновки акредитаційної експертизи

щодо підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня

 

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Освітньо – професійна програма

Експертні висновки

022

ДИЗАЙН

Графічний дизайн

Експертні висновки

023

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Книжкова та станкова графіка

Експертні висновки

029

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Експертні висновки

061

ЖУРНАЛІСТИКА

Видавнича справа та медіакомунікації

Експертні висновки

Рекламні та ПР- комунікації Експертні висновки

071

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і оподаткування

Експертні висновки

075

МАРКЕТИНГ

Маркетинг

Експертні висновки

076

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертні висновки

131

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва

Експертні висновки

151

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Експертні висновки

186

ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ

Мультимедійні видавничо- поліграфічні технології

Експертні висновки

 

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи

щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня

 

Шифр спеціальності

Назва спеціальності

Освітньо – наукова програма

Експертні висновки

061

ЖУРНАЛІСТИКА

Видавнича справа та медіакомунікації

Експертні висновки

Рекламні та ПР- комунікації Експертні висновки