Новини

Сьогодні в Українській академії друкарства відбулась Вчена рада та свя...
Згідно з наказом ректора Української академії друкарства №218  від 21...
ЗА МАТЕРІАЛАМИ МОН УКРАЇНИ   Кабінет Міністрів України на засіданні...
Читати всі новини

=================================

ПРОЄКТИ

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр обліку і оподаткування

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр менеджменту

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр обліку і оподаткування

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління фінансово-економічною безпекою» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр менеджменту

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми

=================================

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація бакалавр маркетингу

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація магістр маркетингу

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: магістр з автоматизованого управління технологічними процесами

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: магістр з комп’ютерно-інтегрованих технологій

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ТА ПАКУВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузь знань 13 Механічна інженерія Кваліфікація: бакалавр з прикладної механіки

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма 2020 «Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія», кваліфікація – науковий співробітник (прикладна механіка).

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма 2020 «Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва» підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія», кваліфікація – магістр галузевого машинобудування

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»другого рівня вищої освітиза спеціальністю 126 Інформаційні системи та технологіїгалузі знань 12Інформаційні технологіїКваліфікація: магістр з інформаційних систем та технологій

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «РЕКЛАМНІ ТА ПР-КОМУНІКАЦІЇ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: бакалавр з рекламних та ПР-комунікацій

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «РЕКЛАМНІ ТА ПР-КОМУНІКАЦІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: магістр з рекламних та ПР-комунікацій

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «РЕКЛАМНІ ТА ПР-КОМУНІКАЦІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: магістр з рекламних та ПР-комунікацій

=================================

ПРОЄКТ Освітньо-професійна програма «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» Кваліфікація: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Документознавство та інформаційна діяльність» Освітньо-кваліфікаційний рівень - Магістр Галузь знань 02 –« Культура і мистецтво» Напрям підготовки 029 — «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Кваліфікація: «Документознавець, аналітик інформаційних ресурсів»

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: бакалавр з видавничої справи та медіакомунікацій

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: магістр з видавничої справи та медіакомунікацій 1,5 року

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: магістр з видавничої справи та медіакомунікацій 1,5 року

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: магістр з видавничої справи та медіакомунікацій 2 роки

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 061 «Журналістика» галузі знань 06 «Журналістика» кваліфікація: магістр з видавничої справи та медіакомунікацій 2 роки

 =================================

Освітні програми

=================================

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти ступеня БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня МАГІСТР

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня МАГІСТР