Новини

Дорогі студенти! Шановні викладачі та співробітники! На виконання...
Наказ про продовження режиму карантину УАД До 24 квітня 2020 року в...
В Українській академії друкарства відбувся урочистий випуск здобув...
Читати всі новини

=================================

ПРОЄКТИ

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр обліку і оподаткування

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: бакалавр менеджменту

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр обліку і оподаткування

ПРОЄКТ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Управління фінансово-економічною безпекою» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація: магістр менеджменту

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми

=================================

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація бакалавр маркетингу

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація магістр маркетингу

ПРОЕКТ 2020 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» кваліфікація магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми

=================================

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп’ютерно- інтегрованих технологій

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: магістр з автоматизованого управління технологічними процесами

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології» галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Кваліфікація: магістр з комп’ютерно-інтегрованих технологій

Пропозиції та зауваження щодо освітньої програми

=================================

 ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»другого рівня вищої освітиза спеціальністю 126 Інформаційні системи та технологіїгалузі знань 12Інформаційні технологіїКваліфікація: магістр з інформаційних систем та технологій

=================================

 

=================================

Освітні програми

=================================

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА підготовки здобувачів вищої освіти ступеня БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня МАГІСТР

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА  підготовки здобувачів вищої освіти ступеня МАГІСТР

Спеціальність 061 «ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ»