Контакти

Відповідальний секретар редколегії науково-технічного збірника Шевчук Галина Ярославівна

Поштова адреса: вул. Під Голоском, 19, м. Львів, 79020

телефони для довідок: (032) 242-23-57

телефони для довідок: (067) 59-67-418

е-mail:

http://nz.uad.lviv.ua

Новини

20 вересня у конференц-залі Української академії друкарства відбулася...
20 вересня до Української академії друкарства завітав художник книги,...
20 вересня на Вченій Раді УАД ректор академії Богдан Дурняк привітав к...
Читати всі новини

Про видання
Редколегія
Архів
Вимоги до оформлення та подання статей

Рік заснування: 1939 р.
Тематична спрямованість: розгляд проблем поліграфічного машинобудування, технології поліграфічного виробництва і поліграфічних матеріалів, інформаційних технологій і автоматизації поліграфічного виробництва, розвитку економіки та соціальних комунікацій у видавничо-поліграфічному комплексі.
Періодичність: 2 рази на рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник і видавець: Українська академія друкарства
Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 1998–6912
Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 7651 від 30.07.2003 р.)

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528), економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747) та наук із соціальних комунікацій (постанова президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2).

Редколегiя збірника. До складу редакційної колегії збірника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн (Республіка Польща, Російська Федерація, Республіка Словенія, Литовська Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Сербія). Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.
Головний редактор видання: Дурняк Богдан Васильович, ректор Української академії друкарства, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Представлення в мережі Інтернет: З 2008 р. усі електронні версії видання «Наукові записки» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», а також розміщені на офіційному сайті Української академії друкарства. З 2008 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та українського реферативного журналу «Джерело» З 2014 р. збірник індексуються Google Scholar.

Передплата. З 2007 р. видання включене до Каталогу видань України (передплатний індекс 94911).