Новини

    20 вересня у конференц-залі Української академії друкарства відбул...
20 вересня до Української академії друкарства завітав художник книги,...
20 вересня на Вченій Раді УАД ректор академії Богдан Дурняк привітав к...
Читати всі новини

Наукові дослідження в Українській академії друкарства виконуються в рамках законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року», зокрема за наступними основними напрямками:

  • фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку у суспільстві;
  • інформаційні та комунікаційні технології;
  • нові речовини та матеріали;
  • удосконалення поліграфічного устаткування;
  • створення нових матеріалів і технологічних процесів для поліграфічної промисловості;
  • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
  • створення навчально-методичних засобів на основі інформаційно-поліграфічних технологій для інклюзивної освіти;
  • опрацювання енерго- та ресурсозберігаючих процесів у машинобудуванні;
  • розв’язання соціально-економічних проблем видавничо-поліграфічного комплексу в умовах переходу до ринкової економіки;
  • вирішення актуальних проблем книговидання, книгознавства та мистецтва оформлення української книги