Інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 242-23-40

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

тел. (032)235-75-77

 

Інформація спеціалізованої вченої ради

Положення про вчену раду

Автореферати, дисертації

Новини

Дорогі студенти! Шановні викладачі та співробітники! На виконання...
Наказ про продовження режиму карантину УАД До 24 квітня 2020 року в...
В Українській академії друкарства відбувся урочистий випуск здобув...
Читати всі новини

05.13.06 – “Інформаційні технології”

 

На здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Говорущенко Т. О. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології оцінювання достатності інформації щодо якості у специфікаціях вимог до програмного забезпечення
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютерної інженерії та системного програмування Хмельницького національного університету; науковий консультант – д.т.н., професор Поморова О. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 2. Бабічев С. А. Теоретичні та практичні засади інформаційної технології обробки профілів експресій генів для реконструкції генних мереж
  /Робота виконана у Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України; науковий консультант – д.т.н., професор Литвиненко В. І.
  Автореферат
 3. Жарікова М. В. Методологічні основи геоінформаційної технології підтримки прийняття рішень в природно-техногенних системах за умов руйнівних процесів
  /Робота виконана в Херсонському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.
  науковий консультант: заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор Бардачов Ю. М.
 4. Піх І. В. Методологічні основи інформаційних технологій формування та прогностичного оцінювання якості книжкових видань
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В. 
 5. Лиса Н. К. Інформаційні технології створення систем екологічного моніторингу техногенного середовища з використанням розроблених лазерних сенсорів
  /Робота виконана в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України та науково-дослідному виробничому центрі «Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем» Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Сікора Л. С., Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри автоматизованих систем управління
  Автореферат
 6. Ткачук Р.Л. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій
  /Робота виконана у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
  Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Сікора Л. С.
  Автореферат
 7. Пасєка М. С. Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології /Робота виконана на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; науковий консультант – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 8. Казьмірович О. Р.  Методологічні основи формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі/ робота виконана на кафедрі Автоматизації та комп'ютерних технологій УАД; науковий консультант - д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
 
 На здобуття наукового ступеня кандидата наук
 1. Січевська О.І. Інформаційні технології формування якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань
  /Роботу виконано на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій
  Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України
  Науковий керівник: д.т.н., професор Сеньківський В. М.
  Автореферат
 2. Кудряшова А. В. Інформаційна технологія прогностичного оцінювання якості редакційно-видавничого процесу випуску книжкових видань
  /Українська академія друкарства; Науковий керівник: д.т.н., професор Сеньківський В. М.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
 3. Гавенко М. М. Інформаційна технологія забезпечення якості тактильного сприйняття шрифту брайля незрячими особами
  / Робота виконана на кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України; наук. кер – д.т.н., професор. Сеньківський В. М.
 4. Гожий В. О. Моделі та інформаційна технологія динамічної взаємодії сервісів в web-системах агрегаторах
  / Робота виконана в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки України.; наук. кер – доктор технічних наук, професор
  Дихта Леонід Михайлович, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2

 

05.05.01 – “Машини і процеси поліграфічного виробництва”

На здобуття наукового ступеня доктора наук

 1. Репета В. Б. Методологічні основи забезпечення якості процесу флексографічного друку етикетки УФ-фарбами /Робота виконана на кафедрі поліграфічного матеріалознавства і хімії Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
  Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Шибанов В. В.
  Автореферат
  Дисертація
  Відгук 1
  Відгук 2
  Відгук 3
  Відгук 4

 

На здобуття наукового ступеня кандидата наук

 1. Млинко О. І. Удосконалення процесів виготовлення поліграфічної та пакувальної продукції з використанням матеріалоощадних технологій
  /Робота виконана на кафедрі автоматизації та комп’ютерних технологій Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
  науковий керівник: д.т.н., професор,заслужений діяч науки і техніки України Дурняк Б. В.
 2. Ватуляк Ю. В. Удосконалення процесу обрізування книжково-журнальних блоків, що рухаються за коловою траєкторією
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Топольницький П. В.
 3. Влах В. В. Удосконалення штанцювального пресу застосуванням комбінованих механізмів приводу натискної плити
  /Робота виконана на кафедрі комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Регей І. I.
 4. Конюхов О.Д. Удосконалення поліграфічної технології маркування продукції штриховими кодами
  / Робота виконана на кафедрі поліграфічних медійних технологій і паковань
  Української академії друкарства Міністерства освіти і науки України.
  Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Гавенко С. Ф.
  Автореферат