Інформація

Голова спеціалізованої вченої ради Д35.101.01

ДУРНЯК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 242-23-40

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


РЕГЕЙ ІВАН ІВАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

тел. (032) 260-03-43

 

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01


ЖИДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

кандидат технічних наук, доцент

тел. (032)235-75-77

 

Інформація спеціалізованої вченої ради

Положення про вчену раду

Автореферати, дисертації

Новини

Дорогі студенти! Шановні викладачі та співробітники! На виконання...
Наказ про продовження режиму карантину УАД До 24 квітня 2020 року в...
В Українській академії друкарства відбувся урочистий випуск здобув...
Читати всі новини
����

ЖИДЕЦЬКИЙ

ВАЛЕРІЙ ЦЕЗАРІЙОВИЧ

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д35.101.01,

кандидат технічних наук, доцент

Міністерство освіти і науки України

Н А К А З  N 1413 (витяг)

«24» жовтня 2017 р.                         

Про утворення 

спеціалізованої вченої ради

 

Н А К А З У Ю:

  1. Утворити спеціалізовану вчену раду Д 35.101.01 в Українській академії друкарства Міністерства освіти і науки України з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями: 05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва»; 05.13.06 «Інформаційні технології».
  2. Призначити головою спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 доктора технічних наук, професора ДУРНЯКА БОГДАНА ВАСИЛЬОВИЧА, ректора Української академії друкарства, спеціальність 05.13.06.
  3. Призначити заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 доктора технічних наук, професора РЕГЕЯ ІВАНА ІВАНОВИЧА, завідувача кафедри Української академії друкарства, спеціальність 05.05.01.
  4. Призначити вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01 кандидата технічних наук, доцента ЖИДЕЦЬКОГО ВАЛЕРІЯ ЦЕЗАРІЙОВИЧА, доцента кафедри Української академії друкарства, спеціальність 05.05.01.
  5. Затвердити персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 35.101.01:

доктор технічних наук, професор ВЕЛИЧКО Олена Михайлівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», завідувач кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, професор ГАВЕНКО Світлана Федорівна, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, професор КАЗЬМІРОВИЧ Роман-Станіслав Владиславович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор КИРИЧОК Тетяна Юріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», директор Видавничо-поліграфічного інституту, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, доцент КОВАЛЬСЬКИЙ Богдан Михайлович, Українська академія друкарства, доцент кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, старший науковий співробітник КОРОБЧИНСЬКИЙ Максим Володимирович, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка Міністерства оборони України (м. Київ), професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, доцент Кузнецов Владислав Олександрович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, доцент Кунченко-Харченко Валентина Іванівна, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор ЛУЦКІВ Микола Михайлович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор фізико-математичних наук, професор ОГІРКО Ігор Васильович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор СЕНЬКІВСЬКИЙ Всеволод Миколайович, Українська академія друкарства, завідувач кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор технічних наук, професор СІКОРА Любомир Степанович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор ТИМЧЕНКО Олександр Володимирович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.13.06;

доктор технічних наук, професор ТОПОЛЬНИЦЬКИЙ Петро Володимирович, Українська академія друкарства, професор кафедри, спеціальність 05.05.01;

доктор фізико-математичних наук, професор ШОВГЕНЮК Михайло Васильович, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, провідний науковий співробітник, спеціальність 05.05.01.