Новини

У рамках проведення щорічного Форуму видавців у Львові, ми в...
З метою забезпечення провадження навчального процесу в академії відпов...
Українська академія друкарства оголошує додатковий набір вступників на...
Читати всі новини
  1. Реєстрація теми (РК, ОК).
  2. Технічне завдання.
  3. Календарний план.
  4. Технічна інформація по етапах.
  5. Табель обліку робочого часу (для штатних працівників здача табеля до 25 числа кожного місяця).
  6. Акти виконаних робіт (для сумісників).

 

По кожній держбюджетній темі до кінця кожного кварталу здавати квартальний звіт.

(І кавартал – до 25 березня);

(ІІ квартал – до 25 червня);

(ІІІ квартал – до 25 вересня);

(IV квартал – до 25 грудня).

 

Поквартально подавати дані про виконання паспорта бюджетної програми за кожних 3, 6, 9,12 місяців поточного року.

 

Інформація про виконання

паспорта бюджетної програми за _ місяців 20_ року

№ з/п Показники Заплановано Виконано за __ місяців
1 Створено видів нової техніки і технологій    
2 Кількість наукових семінарів і конференцій    
3 Опубліковано монографій    
  Опубліковано підручників    
  Опубліковано навч. посібників    
  Кількість публікацій (статей),

в тому числі:

   
       за кордоном    
       у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of science та аналогічного рівня)    
       у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор    
5 Кількість захищених кандидатських дисертацій    
6 Кількість захищених докторських дисертацій    
7 Кількість отриманих охоронних документів