Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
29 жовтня 2021 року в нашій Академії за ініціативи кафедри ПР та журна...
У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Читати всі новини

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЛИТОВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2016 – 2017 рр.

 

На виконання Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в галузі науки, освіти і культури від 04.08.93, Протоколу четвертого засідання двосторонньої українсько-литовської комісії зі співробітництва у сфері науки та технологій, Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти і науки Литовської Республіки та Науково-дослідна рада Литви оголошують конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2016-2017 рр.

Мета конкурсу

Cприяння розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

Пріоритетні напрями:

 Інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, плазмові, оптоелектронні, сенсорні, тощо)

 Енергетика та енергоефективність;

 Екологія та раціональне природокористування;

 Науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики;

 Нові речовини та матеріали;

 Соціальні та гуманітарні науки;

 Технології оборонного спрямування.

 

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ обох країн.

Конкурс відкрито з 30 березня по 29 травня 2015 року

Критерії відбору

Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Міністерства освіти і науки Литовської Республіки, приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого фінансування.

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

 компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;

 взаємний обмін досвідом;

 наукова та практична цінність очікувані від проекту;

 участь докторів наук та/або молодих вчених.

 

Увага! МОН не прийматиме нових заявок від українських керівників та учасників проектів, які наразі отримують гранти за цією програмою. Наукові колективи, які вже отримували фінансування в рамках цієї програми, можуть подавати проекти на конкурс тільки після того, як мине 1 рік з моменту закінчення терміну отримання останнього фінансування за цією програмою.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов’язані з проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові.

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс

супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви програми за конкурсом якої подаються документи;

заповнена форма заявки на участь у конкурсі із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);

лист від литовської організації-партнера на бланку;

акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;

– анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1 прим.

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16), а також зареєстровані у канцелярії:

– у разі надсилання поштою – кімната 310 (штамп на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 29 травня 2015 р.); – у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН.

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть!

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їх литовські партнери подали відповідну заявку до Науково-дослідної ради Литви.

В межах виділеного бюджетного фінансування, з виконавцями робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту поточного року.

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

Контактні установи: В Україні:

 

Міністерство освіти і науки України

Відповідальна особа

Космач Наталія Олегівна

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Тел. 287 82 50

e-mail:

www.mon.gov.ua

В Литовській Республіці:

 

Науково-дослідна рада Литви

Відповідальна особа

Аста Александравічене

Відділ міжнародного співробітництва

Тел. +3705 2107397

Факс +3705 2618535

E-mail:

www.lmt.lt