Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
29 жовтня 2021 року в нашій Академії за ініціативи кафедри ПР та журна...
У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Читати всі новини

Європейська Комісія оголосила конкурс з науково-технічній програмі COPERNICUS 2 (КОПЕРНІКУС 2). Метою програми є фінансова підтримка співробітництва, в області НДР і в ряді інших заходів між країнами – членами Європейського Союзу з одного боку, і, так званими, цільовими країнами – країнами Центральної та Східної Європи, що не перебувають на стадії вступу до ЄС (Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія і Монголія) і новими незалежними держави колишнього Радянського Союзу (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Україна, Узбекистан) – з іншого боку. COPERNICUS 2 є частиною програми “Затвердження міжнародної значимості досліджень Європейського Співтовариства” (INCO-2) П’ятої Рамкової програми ЄС в галузі досліджень, технологічного розвитку та демонстраційної діяльності. Фінансова підтримка здійснюється для спільних дослідницьких проектів, заходів з координації та супроводжуючих заходів у певних тематичних областях, що відповідають таким напрямкам політики ЄС, як підвищення рівня і якості життя, посилення охорони довкілля, раціональне використання природних ресурсів, підтримання конкурентоспроможності та сталого розвитку.

Тематичні області програми COPERNICUS

Навколишнє середовище та промисловість: проблеми окремих регіонів і галузей промисловості До розгляду приймаються проекти, націлені на створення систем управління і технологій щодо запобігання екологічних проблем, характерних для країн колишнього СРСР, Центральної та Східної Європи, які не перебувають на стадії вступу в Європейське Співтовариство, з відновлення довкілля в них, а також щодо поліпшення стандартів, що мають відношення до навколишнього середовища та використання природних ресурсів:
Стале управління природними ресурсами берегів Арктики, приділяючи особливу увагу взаємодії океану і суші: захист біологічного різноманіття та продуктивності Арктики шляхом сталого управління живими ресурсами моря і екосистем; захист областей дикої природи; виявлення зовнішніх джерел забруднення та захист від них:

Прогнозування та протидія процесу опустелювання, що відбувається в результаті діяльності людини; згладжування наслідків розвитку цього процесу, особливо в районах Центральної Азії.

Управління екологічною обстановкою у великих промислових містах, що має метою відновлення довкілля і зниження забрудненості, переробку промислових і муніципальних відходів та використання вторинної сировини, одержуваного в результаті обробки міських стоків, біо-очищення та біо-компостування.

Розробка екологічно щадних і захищають навколишнє середовище промислових технологій, які застосовуються у металургійній та хімічній галузях промисловості (особливо для переробки деревини і для виробництва паперу): мінімізація шкідливих викидів, ефективне і безпечне використання сировини та енергії.

Адреси:
При доставці поштою (переважно рекомендованою кореспонденцією)

European Commission, ORBN 8, 200 Rue de la Loi, B-1049 Brussels При доставці кур’єром (телефон зв’язку для кур’єрів +32 2 296 02 45)

http://www.cordis.lu/fp5
http://www.extech.ru/s_e/region/concurs/copernicus/index.htm
Контактні реквізити Європейської Комісії з тематичним областям досліджень:

Довкілля
Mr. M.Genovese, tel: (+ 32-2) 296 1412,

Промислові технології

Mr. P. H? Rtwich, tel: (+ 32-2) 295 0622,

Контактні реквізити Європейської Комісії з супроводжуючим заходам:

Підвищення обізнаності та навчання

Mr. JPRenney, tel: (+ 32-2) 295 4066,

Підтримка участі в конференціях

Mr. M.Genovese, tel: (+ 32-2) 296 1412,

http://www.copernicus.eu/