Новини

У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
29 жовтня 2021 року в нашій Академії за ініціативи кафедри ПР та журна...
У відповідності до статті 29 Закону України «Про захист населення від...
Читати всі новини

30 листопада 2011 року Європейська комісія офіційно оголосила про створення нової програми «Горизонт-2020» (Horizon 2020/H2020), призначеної об’єднати фінансування досліджень та інновацій в ЄС. Ця програма буде впроваджена в період з 2014 по 2020 рр. Програма «Горизонт-2020» дозволить полегшити виконання науково-дослідних та інноваційних робіт і підвищити їх ефективність, а також стимулюватиме зростання та більшу зайнятість, зважаючи на важливі завдання, які стоять перед нашим суспільством.

Назва нової програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій – «Горизонт-2020» – відображує прагнення забезпечити розвиток нових ідей, економічне зростання й робочі місця на майбутнє.

Програма «Горизонт-2020» є ключовим інструментом упровадження флагманської ініціативи створення Інноваційного союзу, для виконання зобов’язань, узятих цією ініціативою відповідно до висновків Європейської ради від 4 лютого 2011 року та Постанови Європарламенту щодо Інноваційного союзу від 12 травня 2011 року.

Програма «Горизонт-2020» об’єднує всі існуючі програми ЄС з фінансування досліджень та інновацій, включаючи Рамкову програму з досліджень, Рамкову програму з конкурентоспроможності та інновацій і діяльність Європейського інституту інновацій і технологій («ЕІТ»).

Програма «Горизонт-2020» має ряд нових рис, які дозволяють їй відповідати цілям сприяння економічному розвитку та вирішувати соціальні завдання:

  • значне спрощення фінансування внаслідок спрощення структури програми, розроблення єдиного набору правил, скорочення бюрократичної тяганини завдяки простій схемі відшкодування витрат, запровадження єдиного підходу для учасників, скорочення роботи з паперами під час підготування пропозицій, рідшого проведення перевірок та аудитів із загальною метою зменшити середній час на видання гранта;
  • інтеграція досліджень та інновацій завдяки забезпеченню безперешкодного та узгодженого фінансування від ідеї до виходу на ринок;
  • збільшення підтримки інновацій та діяльності, наближеної до ринку, що веде до прямого економічного стимулювання;
  • зосередження на розвитку бізнес-можливостей, враховуючі суспільні завдання;
  • надання більших можливостей новим учасникам і молодим перспективним науковцям для просування своїх ідей та одержання фінансування.

Програма «Горизонт-2020» зосередить основне фінансування на трьох пріоритетних напрямках: передова наука, лідерство у промисловості, суспільні виклики. Ці пріоритети відповідають пріоритетам, визначеним в програмі «Європа 2020» та Інноваційним Союзом.
(1) Excellent Science. Передова наука. Цей напрямок підвищить рівень досконалості європейської наукової бази та підтримає стабільний потік досліджень світового рівня для забезпечення довготривалої конкурентоспроможності Європи.

Цей напрямок полягає у підтримці найкращих ідей, розвитку талантів в Європі, наданні науковцям доступу до пріоритетної дослідної інфраструктури і зробить Європу привабливим місцем для найкращих учених у світі.
Це дозволить:

  • підтримувати найбільш талановитих і креативних осіб та їхні групи, які займаються передовими дослідженнями на передньому рубежі науки, базуючись на успіху діяльності Європейської ради з наукових досліджень;
  • фінансувати співпрацю в дослідженнях для відкриття нових та перспективних галузей наукових досліджень і інновацій через підтримку Майбутніх та новітніх технологій (FET, МНТ);
    • забезпечувати дослідників відмінними можливостями для навчання та кар’єрного зростання за допомогою фонду Марії Склодовської-Кюрі;
  • забезпечувати підтримку європейської дослідної інфраструктури світового класу (включаючи електронну інфраструктуру), до якої матимуть доступ усі науковці в Європі та за її межами.

 

(2) Industrial Leadership. Лідерство у промисловості. Цей напрямок спрямований на те, щоб зробити Європу більш привабливим місцем для інвестицій у наукові дослідження та інновації (включаючи екологічні інновації) шляхом заохочення діяльності на замовлення бізнесу.

Цей напрямок забезпечить основні інвестиції в ключові промислові технології, надасть європейським компаніям максимальні можливості подальшого розвитку, забезпечуючи їх достатнім рівнем фінансування, та допоможе інноваційним малим та середнім підприємствам вирости до провідних світових компаній.

Напрямок має на меті:

(a) стимулювання європейського лідерства у промисловості за допомогою наукових досліджень, технологічних розробок, демонстрацій та інновацій у таких передових галузях:

(I) інформаційно-комунікаційні технології;

(II) нанотехнології;

(III) новітні матеріали;

(IV) біотехнології;

(V) передові виробничі технології;

(VI) космічні технології;

(b) покращення доступу до ризикового фінансування для інвестицій в дослідження та інновації;
(c) підвищення рівня та кількості інновацій у малих та середніх підприємствах.

(3) Societal Challenges. Суспільні виклики. Цей напрямок відповідає пріоритетам політики в рамках стратегії «Європа 2020» та завданням, які постають перед громадянами Європи та інших країн світу. Підхід, що базується на цих завданнях, об’єднає ресурси й інформацію з різних галузей, технологій та дисциплін, включаючи соціальні та гуманітарні науки. Це дозволить охопити діяльність від наукових досліджень до виходу на ринок з новим напрямком зосередження на діяльності, пов’язаній з інноваціями, такій як створення експериментальних установок, демонстраційних засобів та випробувальних стендів. Цей напрямок дозволить установити зв’язки з діяльністю за програмою «Європейське інноваційне партнерство».

Фінансування буде зосереджене на таких темах:
• охорона здоров’я, демографічні зміни і добробут;
• безпека продуктів харчування, усталене сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка;
• безпечне, чисте й раціональне використання енергії;
• раціональний, зелений та інтегрований транспорт;
• клімат, ефективне використання ресурсів і сировини;
• самодостатні, інноваційні та захищені суспільства.

Напрямок «Суспільні виклики» спрямований на такі цілі:
(a) покращення здоров’я та самопочуття протягом всього життя;
(b) забезпечення достатнього постачання безпечних та високоякісних харчових продуктів та інших продуктів, одержаних з біологічної сировини;
(c) перехід до надійних, стійких та конкурентоздатних енергетичних систем, зважаючи на зростаючий дефіцит ресурсів, потреби в енергії та кліматичні зміни;
(d) створення європейської транспортної системи, яка забезпечить раціональне використання ресурсів, буде екологічно безпечною, безперешкодною та безпечною на користь громадян, економіки та суспільства;
(e) створення економіки, яка раціонально використовує ресурси та пристосовується до змін клімату, і забезпечення стабільного постачання сировини для задоволення потреб населення світу, що зростає, в екологічно раціональних межах природних ресурсів планети;
(f) стимулювання інноваційних та безпечних європейських суспільств, що надають всім рівні можливості, у контексті безпрецедентних перетворень та зростання глобальної взаємозалежності.

Програма «Неядерні прямі дії Спільного дослідницького центра» повинна зробити внесок до всіх пріоритетних напрямків, маючи спеціальну мету забезпечення науково-технічної підтримки політики ЄС. Дослідження та інновації в галузі ядерної енергетики, які підтримуються за Угодою Європейського товариства з атомної енергії («Євроатом»), дозволять Євросоюзу розвивати в інтересах усіх країн-учасниць найбільш передові технології ядерної безпеки, радіаційного захисту та нерозповсюдження ядерної зброї.

Програма «Горизонт 2020»- це семирічна програма, протягом якої можливі значні зміни в економічному і політичному контексті. Тому забезпечення постійної актуальності програми «Горизонт 2020» також вимагатиме коригування пріоритетів та ресурсів так і тоді, як і коли це буде потрібно. Саме тому у відповідну пропозицію внесені застереження про можливий відхід від правил.

Виконання програми «Горизонт 2020» також означатиме стратегічний підхід до планування досліджень та інновацій, використовуючи спільні дії та методи керівництва, що відповідають розвитку нормативно-правової бази, виходячи при цьому за межі традиційних галузевих програм розвитку. Такі спільні дії базуватимуться на переконливих доказах, аналізі та прогнозах, а прогрес оцінюватиметься на основі надійного набору індикаторів.

Флагманська ініціатива Інноваційного Союзу підкреслює потребу Європи в розвитку окремого підходу до інновацій, що покладається на унікальні європейські цінності.
Програма «Горизонт 2020» запроваджує широкий підхід до інновацій, що не обмежується випуском на ринок нової продукції, а охоплює також процеси, системи або інші підходи, включаючи визнання сильних європейських сторін в дизайні, творчості, послугах та значенні соціальних інновацій. Фінансування такої діяльності поєднуватиметься з підтримкою науково-технічного розвитку. Більша підтримка надаватиметься залученню інновацій до ринку, включаючи державний сектор. Це дозволить краще використовувати потенціал наукових інфраструктур, а також, встановлювати технічні стандарти,
забезпечувати передкомерційні закупки та покращити фінансування позик та власного капіталу.
Флагманська ініціатива Інноваційного Союзу містить зобов’язання забезпечити активну участь малих та середніх підприємств в програмі «Горизонт 2020». Малі та середні підприємства мають значний інноваційний потенціал, і вони мають достатню динамічність для здійснення революційних технологічних проривів та виведення на ринок інноваційних послуг. Удосконалення підходу до малих та середніх підприємств, включаючи посилення участі мікропідприємств, є життєво необхідним для програми «Горизонт 2020», якщо ця програма має намір допомогти компаніям, які зараз швидко розвиваються, стати міжнародними.

Детальна інформація за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/