МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО імені Т.Г. ШЕВЧЕНКА

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ,
НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ І АСПІРАНТІВ


(18 – 21 лютого 2020 р.)
ЛЬВІВ – 2020


ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова – ДУРНЯК Б.В., ректор академії
Заступник голови – МАЇК В.З., проректор з наукової роботи
Члени оргкомітету – МИКЛУШКА І.З., СТЕЦІВ Л.П., ПЕТРІВ Р.І.
Регламент доповідей:
пленарних засідань – 20 хв.,
секційних засідань – 15 хв.,
підсекційних засідань – 10 хв.

 

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ