Новини

У Львівському  палаці мистецтв відбулось урочисте відкриття експозиції...
Під час засідання вченої ради УАД відбувся звіт ректора за 2021 рік, т...
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА     НАКАЗ   " 10 " грудня 20 21...
Читати всі новини

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів підручників,
які подаються для участі у конкурсі
зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки

Інструкцію затверджено постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 17 червня 2016 року №3.

 

Державна премія є державною нагородою України, яка присуджується застворення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

До розгляду подається один підручник, який можна доповнювати додатковими матеріалами.

Державна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, вдруге не проводиться.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

До розгляду на здобуття Державної премії приймають видання в друкованому вигляді та електронні підручники, які використовуються у навчальному процесі для вивчення певного навчального предмета (дисципліни), з грифом МОН України «Затверджено як підручник», або підручники видані (з 01.01.2015 «Рекомендовано вченою радою ВНЗ як підручник»).

До складу колективу претендентів на здобуття Державної премії може входити не більше восьми осіб, творчий внесок яких є найбільш визначним.

Якщо авторський колектив підручника більший, ніж вищевказана кількість претендентів на здобуття Державної премії, всі особи, не включені до колективу претендентів, повинні надати свою згоду щодо не включення їх до складу претендентів на здобуття Державної премії.

До розгляду не приймають підручники:

- якщо вони опубліковані у завершеному вигляді менше ніж за 2 роки до їх висунення;

- наклад яких менше ніж 500 примірників;

- які вже двічі брали учать у конкурсі на здобуття Державної премії.

 

Підручники на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки подають на розгляд до Міністерства освіти і науки України (Інститут модернізації змісту освіти) у встановлений ним термін – до 1 грудня поточного року.

Висуває підручники для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України колегія Міністерства освіти і науки України.


ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ

Висунення підручників та їх авторів проводиться в умовах широкої гласності, високої вимогливості до оцінки підручника  і значимості творчого внеску кожного претендента.

Керівники навчальних закладів зобов'язані провести попереднє обговорення творчого внеску претендентів на здобуття Державної премії у трудових колективах за місцем їх роботи. До участі в обговоренні залучають працівників структурних підрозділів, а також спеціалістів інших установ і організацій, які працюють у цій галузі знань, представників громадських організацій.

Рішення про висунення підручника на здобуття Державної премії приймається на засіданнях вчених рад вищих навчальних закладів, педагогічних рад професійно-технічних училищ та шкіл відкритим голосуванням.

Рішення про склад колективу претендентів приймають вчені ради вищих навчальних закладів, педагогічні ради професійно-технічних училищ та шкіл, які висувають підручник, шляхом таємного голосування.

Якщо до складу авторського коллективу претендентів входять представники інших організацій, то рішення про їх включення проводиться за результатами таємного голосування за місцем їх основної роботи.

Примітка: претенденти не беруть участі у таємному голосуванні.

Рішення щодо кандидатури претендента, якого представляють на здобуття Державної премії посмертно, приймає навчальний заклад, що висуває підручник.

ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ

До Комітету подають:

– документи (том 1) – 3 примірники у паперовому вигляді (з них один примірник – оригінальні документи);

– підручник у 3–х примірниках;

– додаткові матеріали.

В електронному вигляді до Комітету подають:

1) анотацію роботи трьома мовами;

2) реферат роботи (з першого тому);

3) довідки про творчий внесок кожного претендента (з першого тому), скановані копії одним файлом в PDFформаті;

Інструкція про порядок висунення та оформлення документів робіт,які подаються для участі у конкурсі зі здобуття  Державної премії України в галузі науки і техніки розроблено відповідно до "Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України № 800/2000 від 14.06.2000 року (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N17/2003 від 14.01.2003, N314/2006 від 19.04.2006 N571/2006 від 23.06.2006, N1179/2007 від 04.12.2007, N178/2013  від 02.04.2013, N230/2016 від 31.05.2016),  "Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки", затвердженого Указом Президента України від 31.05.2016 року № 230/2016.