Контакти

Відповідальний секретар редколегії науково-технічного збірника Шевчук Галина Ярославівна

Поштова адреса: вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020

телефони для довідок: +38 (032) 242-23-57

факс: +38 (032) 252-71-68

е-mail:

Новини

    20 вересня у конференц-залі Української академії друкарства відбул...
20 вересня до Української академії друкарства завітав художник книги,...
20 вересня на Вченій Раді УАД ректор академії Богдан Дурняк привітав к...
Читати всі новини

КВАЛІЛОГІЯ КНИГИ – збірник наукових праць з технічних наук.

Рік заснування: 1996 р.

Тематична спрямованість: системний аналіз технологічних процесів у поліграфії, технологія електронних видань, технологія устаткування поліграфічного виробництва, поліграфічні матеріали, сучасні технології оздоблення друкованої продукції.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник і видавець: Українська академія друкарства.

Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2411-3611.

Свідоцтво про державну реєстрацію: як друкований засіб масової інформації збірник зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (КВ № 7649 від 30.07.2003 р.).

Включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 р. № 1528).

 

Редколегiя збірника наукових праць: проф., д-р техн. наук Б. В. Дурняк (головний редактор), доц., канд. техн. наук В. З. Маїк (заступник головного редактора), проф. д-р техн. наук С. Ф. Гавенко (заступник головного редактора), проф., канд. техн. наук С. М. Гунько, проф., д-р техн. наук П. О. Киричок, проф., д-р техн. наук Е. Кібіркштіс, проф., д-р техн. наук Р. І. Мервінський, проф., д-р техн. наук В. К. Овсяк, проф., д-р техн. наук В. М. Сеньківський, проф., д-р техн. наук Я. І. Чехман, д-р техн. наук С. Якуцевич.

 

Представлення в мережі Інтернет:

З 2008 р. усі електронні версії видання передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України», а також розміщені на офіційному сайті Української академії друкарства.

З 2014 р. збірник індексується Google Scholar.

Адреса редакції збірника:

Українська академія друкарства

вул. Під Голоском, 19, Львів, 79020,

Україна

Тел.: +38 (032) 242-23-57

факс: +38 (032) 252-71-68

E-mail: