Контакти кафедри МіФ

Адреса: 79020, Львів, вул. Під Голоском, 19, кімнати 120, 241

8(032) 242-23-66e-mail: http://uad-mif.pp.ua

Завідувач кафедри: кандидат

фізико-математичних наук, доцент Кульчицький Антоній Дмитрович

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Кафедра математики і фізики

 

Відлік діяльності кафедри математики і фізики львівського періоду функціювання Української академії друкарства починається з 1946 року. В цьому році була заснована кафедра фізики і математики, яка забезпечувала підготовку студентів з фізики, математики та електротехніки. У 1962 році на базі цієї кафедри було утворено дві окремі кафедри: вищої математики та фізики і електротехніки. Згодом кафедра фізики і електротехніки була перейменована в кафедру фізики у зв’язку з утворенням на її базі нової кафедри –кафедри автоматизації і комплексної механізації процесів поліграфічного виробництва. Кафедра вищої математики у 1989 році була реорганізована в зв’язку з новими потребами у підготовці спеціалістів в кафедру вищої математики і обчислювальної техніки. В 1992 році ця кафедра отримала назву «Кафедра вищої математики і теоретичної механіки» у зв’язку з утворенням на її основі нової кафедри – кафедри прикладної математики. У 1997 році кафедра вищої математики та теоретичної механіки і кафедра фізики були об’єднані в одну кафедру математики і фізики. За період з 1946 р. по 2002 р. названі кафедри послідовно очолювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Васильєв С.П., Лазебник Д.Д., Лісевич Л.М., Лозовий Б.Л., Парасюк Л.С., Гембара В.М., Козак П.П., Герасимчук Р.В., Пушак Я.С., доктор технічних наук, професор Фуртак С.П. З 2011 року кафедру математики і фізики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Кульчицький А.Д.

Кульчицький Антоній Дмитрович – канд. фіз.-мат. наук,  доцент, завідувач кафедри

Коляда Ростислава Василівна – канд. фіз.-мат. наук, доцент

Пушак Ярослав Сильвестрович – канд. фіз.-мат. наук,  доцент

Коляно Ярослав Юрійович – канд. фіз.-мат. наук, доцент 

Пушак Андрій Степанович – канд. фіз.-мат. наук, доцент

Пирч Назар Михайлович – канд. фіз.-мат. наук, доцент

Мельник Орест Михайлович – канд. фіз.-мат. наук, доцент

Перів Микола

На кафедрі математики і фізики ведеться студентська наукова робота, результати якої доповідаються на щорічних звітних конференціях УАД.

Ряд студентів опублікували статті і тези у наукових журналах і виданнях УАД, зайняли призові місця на Міжнародних конкурсах і Всеукраїнській олімпіаді з математики. Ведеться підготовка студентською проблемною групою наукової роботи на міжнародний конкурс студентських робіт “Молодь і поліграфія”.

У розпорядженні кафедри є 5 навчальних лабораторій загальною  площею 260 м2, обладнаних 60-ма установками для проведення лабораторних занять із студентами з усіх розділів курсу фізики. В лабораторних установках використовується сучасна апаратура, зокрема:  лазерні джерела випромінювання, цифрові вимірювальні прилади,  детектори електромагнітного випромінювання з комп’ютерною обробкою результатів вимірювань.

Навчальний процес кафедри математики і фізики Навчальний процес кафедри математики і фізики

Укладено договори про наукове співробітництво:

 •  з кафедрою автоматизації та комп’ютерних технологій УАД;
 • з кафедрою експериментальної фізики ЛНУ ім. І. Франка;
 • з кафедрою фізики НЛТУ.

Відбувається наукове співробітництво з кафедрою механіки ЛНУ  ім. І Франка та Інститутом прикладних проблем механіки і математики  ім. Я. Підстригача (виходять  спільні статті з викладачами, приймається участь у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях). Кафедра співпрацює з лабораторією

Наукова робота кафедри зосереджена на чотирьох напрямах:

 • Алгебра і топологія;
 • Математичний аналіз і рівняння математичної фізики;
 • Математичне моделювання теплових процесів у поліграфії;
 • Фізика напівпровідників і діелектриків.

Викладачами кафедри опубліковано за останні п’ять років понад 100 наукових праць, у тому числі  25 у фахових зарубіжних журналах, що входять до науково-метричних баз SCOPUS та Index Copernicus. Виконується наукова тема «Математичне моделювання теплових

Кафедра математики і фізики забезпечує викладання дисциплін:

 1. Вища математика
 2. Фізика
 3. Теорія ймовірностей і математичної статистики
 4. Вища та прикладна математика
 5. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 6. Теорія випадкових процесів
 7. Прикладна математика
 8. Дискретна математика
 9. Математичний аналіз
 10. Диференціальні рівняння
 11. Функції комплексних змінних та інтегральні перетворення
 12. Математичні основи інформаційної діяльності