Контакти кафедри АКТ

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17, каб. 39

8(032) 235-75-90e-mail:http://www.akt.uad.lviv.ua

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

Зараз кафедру АКТ очолює Казьмірович Роман-Станіслав Владиславович, який має вищу освіту за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка» – доктор технічних наук, професор.

Співробітники кафедри проводять аналіз потреби державних та комерційних підприємств у фахівцях за спеціальністю. Західний регіон України насичений приладобудівними та машинобудівними підприємствами, які в тій чи іншій формі використовують запозичені та власної розробки автоматизовані системи управління ТП, САПР. Серед таких підприємств: об'єднання фототелеграфної апаратури, Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості ім. Т.Шевченка, Київський завод поліграфічних машин, видавництва, друкарні різних форм власності та ін. При загальній стабілізації економіки України попит на фахівців спеціальностей буде зростати.

На кафедрі АКТ працює 18 викладачів

Казьмірович Роман Владиславович

Казьмірович Роман Владиславович

завідувач кафедри

д-р техн. наук, професор

Основні дисципліни: «Електроніка та мікросхемотехніка», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Проектування інформаційно-керуючих пристроїв поліграфічного устаткування», «Програмування та налагодження контролерних систем управління».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: інформаційна технологія багаторівневого керування точністю макророзмірів аркушевих видань у цифрових робочих потоках; проектування та розробка уніфіковано-модульних інформаційно-керуючих пристроїв поліграфічного устаткування.

Дурняк Богдан Васильович

Дурняк Богдан Васильович

Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Української академії друкарства

д-р техн. наук, професор

Основні дисципліни: «Основи електротехніки та електроніки», «Захист інформації поліграфічними засобами».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: інформаційні та комп’ютерні технології, проектування систем автоматичного керування, математичне моделювання технологічних процесів, інформаційні технології захисту інформації.

Луцків Микола Михайлович

Луцків Микола Михайлович

д-р техн. наук, професор

Основні дисципліни:«Теорія автоматичного керування», «Цифрові системи керування», «Системи нечіткого управління».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: розробка інформаційних технологій для моделювання технологічних процесів, об’єктів і систем; нечітке моделювання і управління; аналіз і синтез зображень поліграфічними засобами, друкарських систем і автотипної тонопередачі.

Овсяк Володимир Казимирович

Овсяк Володимир Казимирович

д-р техн. наук, професор

Основні дисципліни: «Проектування інтегрованих систем управління», «Оптимізація алгоритмів», «Комп’ютерно-інтегровані технології і системи».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: алгебраїчні системи синтезу, оптимізації і дослідження алгоритмів; моделювання інформаційних технологій і систем.

Малачівський Петро Стефанович

Малачівський Петро Стефанович

д-р техн. наук, професор

Основні дисципліни: «Інструментальні програмні засоби проектування комп'ютерних технологій», «Математичне моделювання», «Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: теорія апроксимації функцій та їх застосування в задачах проектування контрольно-вимірювальних пристроїв та систем автоматизованого керування; обробка числових методів та програмного забезпечення.

Верхола Михайлович Іванович

Верхола Михайлович Іванович

д-р техн. наук, доцент

Основні дисципліни: «Технічні засоби автоматизації», «Електроустаткування технологічних комплексів», «Автоматизований електропривод поліграфічних машин», «Нейронні мережі».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: моделювання фарбодрукарських систем офсетних друкарських машин.

Стрепко Ігор Теодорович

Стрепко Ігор Теодорович

к-т техн. наук, доцент

Основні дисципліни: «Основи автоматики та комп’ютерних технологій», «Автоматизація технологічних процесів», «Автоматизація процесів пакування», «Автоматизація процесів поліграфічного виробництва».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: створення цифрових моделей, проектування апаратних та програмних засобів автоматизації процесів поліграфічного виробництва. Відповідальний секретар науково-фахового видання «Комп’ютерні технології друкарства».

Петрів Роман Іванович

Петрів Роман Іванович

декан факультету комп’ютерної поліграфічної інженерії

к-т техн. наук, доцент.

Основні дисципліни: «Бази даних», «Комп’ютерні мережі», «Автоматизовані системи управління виробництвом», «Об’єктно-орієнтоване програмування».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: комп'ютерні мережеві технології у поліграфії та видавничій справі.

Казьмірович Олег Романович

Казьмірович Олег Романович

к-т техн. наук, доцент.

Основні дисципліни: «Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях», «Системи автоматизованого керування цифровими робочими потоками в поліграфії», «Моделювання складних систем», «Людино-машинні інтерфейси».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: розвиток виробничої інформаційної технології міжнародного стандарту CIP4/JDF (International Cooperation for the Integration of Process in Prepress, Press, Postpress);. проектування, моделювання та симуляційні дослідження пристроїв та систем автоматизації поліграфічного устаткування.

Нерода Тетяна Валентинівна

Нерода Тетяна Валентинівна

к-т техн. наук, доцент.

Основні дисципліни: «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт», «Прикладна теорія цифрових автоматів», «Алгоритмічні основи цифрових автоматів», «Проектування спеціалізованих програм для комп’ютерних видавничих систем».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: проектування спеціалізованих програмних середовищ для сервіс – орієнтованих мережевих інфраструктур в поліграфії; розроблення інформаційних компонентів комп’ютеризованої навчальної системи для організації освітнього процесу у вищій школі

Кавин Ярослав Михайлович

Кавин Ярослав Михайлович

к-т техн. наук, доцент.

Основні дисципліни: «Теоретичні основи теплотехніки», «Теплові процеси в поліграфії» «Пневматичні та гідравлічні системи», «Авторське право та інтелектуальна власність».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: Виявлення скритих поверхневих дефектів матеріалу методом термічної візуалізації на основі девіації неоднорідності температурного поля.

Пановик Уляна Петрівна

Пановик Уляна Петрівна

к-т техн. наук, старший викладач

Основні дисципліни: «Метрологія, технологічні вимірювання і прилади», «Основи електротехніки і електроніки».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: інформаційні технології аналізу складних технологічних систем.

Федина Богдана Іванівна

Федина Богдана Іванівна

к-т техн. наук, старший викладач

Основні дисципліни: «Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів», «Механотроніка», «Теорія автоматичного керування», "цифрові системи керування".

Напрямки науково-дослідницької діяльності: розроблення інформаційної технології побудови інтегрованої ієрархічної автоматизованої системи підтримки прийняття рішень в системах керування процесами сушіння книжкової продукції.

 

Сорочинський Олександр Михайлович

к-т техн. наук, старший викладач.

Основні дисципліни: «Мікропроцесорна техніка», «Автоматизація процесів пакування», «Автоматизація процесів поліграфічного виробництва», «Математичне моделювання».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: цифрові системи керування намотувальними та розмотувальними механізмами рулонних ротаційних машин.

 

Олійник Роман Володимирович

к-т техн. наук, асистент

Основні дисципліни: «Теорія інформації», «Комп'ютерна обробка кольорових зображень», «Цифрові системи обробки та кодування інформації».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: інформаційні мережеві технології у видавничо-поліграфічній галузі; розподілені системи для динамічного виділення ресурсів та системи прийняття рішень в мережевій інфраструктурі.

Гук Ігор Богданович

Гук Ігор Богданович

к-т техн. наук, асистент

Основні дисципліни: «Електроустаткування технологічних комплексів», «Автоматизований електропривод поліграфічних машин», «Метрологія, технологічні вимірювання і прилади».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: інформаційна технологія налагодження осьового розподілу фарби у фарбодрукарських системах офсетних машин

Калитка Мирон Іванович

Калитка Мирон Іванович

старший викладач

Основні дисципліни: «Електротехніка і електромеханіка», «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка».

Напрямки науково-дослідницької діяльності: впровадження спеціалізованих програм створених засобами Delphi, MC в навчальний процес з електротехнічних дисциплін.

Шевчук Олексій Васильович

Шевчук Олексій Васильович

старший викладач

Основні дисципліни: «Комп’ютерно-інтегровані видавничі комплекси»

Напрямки науково-дослідницької діяльності: дослідження та оптимізація технологій додрукарської підготовки цифрових зображень для багатофарбового друку

Інженерно-лаборантський склад кафедри

Самборський Степан Іванович

Самборський Степан Іванович

інженер
Маруняк Ярема Степанович

Маруняк Ярема Степанович

інженер
Білан Віталій Петрович

Білан Віталій Петрович

к-т. Наук, інженер,
Єфімов Анатолій Васильович

Єфімов Анатолій Васильович

ст. лаборант
Сеньків Зоряна Ярославівна

Сеньків Зоряна Ярославівна

ст. лаборант
Бонецький Олег Йосипович

Бонецький Олег Йосипович

ст. лаборант