Контакти кафедри АКТ

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17, каб. 39

8(032) 235-75-90e-mail:http://www.akt.uad.lviv.ua

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

 Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій 

Сторінка кафедри - тут

Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій (АКТ) є випусковою для спеціальностей 8.05020201“Автоматизоване управління технологічними процесами” та 8.05020202 ”Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” і забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. На сьогодні її педагоги підготували понад тисячу фахівців (інженерів-автоматників), понад 40 кандидатів наук, 7 докторів наук. Зараз на кафедрі працює 18 викладачів, з них докторів наук – 5 (27,78%), кандидатів наук – 8 (44,44 %), без наукового ступеня – 5 (27,78%).

 

Кафедра АКТ планує здійснювати випуск докторів філософії спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з ліцензованим обсягом 20 осіб на денній формі навчання та 10 осіб на заочній формі навчання. Даний випуск обслуговують 14 викладачів, з них 9 докторів наук, професорів (64,29%) та 5 кандидатів наук, доцентів (35,71%).

Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі

Зараз кафедру АКТ очолює Казьмірович Роман-Станіслав Владиславович, який має вищу освіту за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка» – доктор технічних наук, професор.

Співробітники кафедри проводять аналіз потреби державних та комерційних підприємств у фахівцях за спеціальністю. Західний регіон України насичений приладобудівними та машинобудівними підприємствами, які в тій чи іншій формі використовують запозичені та власної розробки автоматизовані системи управління ТП, САПР. Серед таких