Контакти кафедри АКТ

Адреса: 79008, м. Львів, вул. Підвальна, 17, каб. 39

8(032) 235-75-90e-mail:http://www.akt.uad.lviv.ua

Новини

Щороку, незадовго до того як зелені дерева зодягнуться у багряно-золот...
З 11 по 18 липня у м. Ейлат (Ізраїль) відбувся міжнародний турнір з ба...
10.07 в Українській академії друкарства  відбулася урочиста церемонія...
Читати всі новини

 Кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій 

Сторінка кафедри - тут

Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій (АКТ) є випусковою для спеціальностей 8.05020201“Автоматизоване управління технологічними процесами” та 8.05020202 ”Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва” і забезпечує підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. На сьогодні її педагоги підготували понад тисячу фахівців (інженерів-автоматників), понад 40 кандидатів наук, 7 докторів наук. Зараз на кафедрі працює 18 викладачів, з них докторів наук – 5 (27,78%), кандидатів наук – 8 (44,44 %), без наукового ступеня – 5 (27,78%).

 

Кафедра АКТ планує здійснювати випуск докторів філософії спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з ліцензованим обсягом 20 осіб на денній формі навчання та 10 осіб на заочній формі навчання. Даний випуск обслуговують 14 викладачів, з них 9 докторів наук, професорів (64,29%) та 5 кандидатів наук, доцентів (35,71%).

Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі

Зараз кафедру АКТ очолює Казьмірович Роман-Станіслав Владиславович, який має вищу освіту за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка» – доктор технічних наук, професор.

Співробітники кафедри проводять аналіз потреби державних та комерційних підприємств у фахівцях за спеціальністю. Західний регіон України насичений приладобудівними та машинобудівними підприємствами, які в тій чи іншій формі використовують запозичені та власної розробки автоматизовані системи управління ТП, САПР. Серед таких