Контакти кафедри ККППВ

Адреса: м. Львів вул. Коцюбинського, 21

8(032) 260-03-43e-mail: www.uad-ppm.at.uafacebook-сторінка

Завідувач кафедри: професор, доктор технічних наук.

Регей Іван Іванович

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Кафедра комп'ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв

 Кафедра “Комп’ютеризованих комплексів поліграфічного та пакувального виробництв” веде підготовку фахівців за трьома освітніми рівнями: “бакалавр”, “магістр”, “доктор філософії”. Підготовка проводиться за двома освітніми програмами: “Комп’ютеризовані комплекси поліграфічного виробництва” та  “Комп’ютеризовані комплекси пакувального виробництва” в рамках спеціальностей: “Галузеве машинобудування” та “Прикладна механіка”.

Робота випускників цих спеціальностей пов’язана з:

 • розробленням поліграфічного та пакувального устаткування і технологічних процесів поліграфічного та пакувального виробництва;
 • проведенням комп’ютерного моделювання конструкцій та процесів;
 • проведенням сервісного обслуговування, експлуатації та ремонту поліграфічного та пакувального устаткування;
 • питаннями покращення якості продукції та розширення її асортименту;
 • розробленням конструкторської документації та керівництві проектними роботами;

Кафедру було створено в 1948 році. За час свого існування кафедра підготувала понад 4 тисячі спеціалістів, 52 кандидати наук, 10 докторів наук.

Завідувач кафедри Регей Іван Іванович – д. т. н., професор. До складу кафедри входять: Кузнецов Владислав Олександрович, професор, д.т.н.,  Шустикевич Андрій Іванович, доцент, к.т.н., Чехман Ярослав Іванович, професор, д.т.н., Топольницький Петро Володимирович, професор, д.т.н., Терницький Сергій Вікторович, ст. викладач, к.т.н., Стеців Ярослав Богданович к. т. н., Стеців Богдан Степанович, доцент, к.т.н., Петрів Ігор Миколайович, доцент, к.т.н., Кравчук Ігор Миколайович, доцент, к.т.н., Кандяк Назар Мирославович, старший викладач, к.т.н., Ватуляк Юрій Володимирович, Коломієць Андрій Борисович к. т. н., доцент, канд. техн. наук., Книш Олег Богданович, доцент, к.т.н., Угрин Ярослав Михайлович к.т.н., доцент, Шахбазов Я. О. професор, д. т. н., Широков О. В. професор, д. т. н.

На кафедрі значна увага приділяється підготовці кадрів вищої кваліфікації. На кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 05.05.01. “Машини і процеси поліграфічного виробництва” та на основі отриманої ліцензії на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії із спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”.

Викладачі кафедри беруть активну участь у винахідницькій діяльності. Її результатом є отримання 72 патентів України на винахід.

До основних напрямків наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри входить:

 • пошук і дослідження нових та удосконалення відомих механізмів шляхом оптимізації їх характеристик відповідно до цільового призначення;
 • удосконалення та розробка нових способів різання стосів паперу та обрізування книжково-журнальних блоків;
 • удосконалення механізмів друкарських машин і процесу друкарського контакту;
 • дослідження технологічних процесів і створення нових засобів виготовлення картонного паковання з метою покращення показників енергозбереження;
 • удосконалення лазерних пристроїв для запису зображень на формних матеріалах;
 • підвищення довговічності і надійності деталей машин оптимізацією інженерії функціональних поверхневих шарів комбінованими технологічними методами;

Теоретичні напрацювання наукової школи реалізуються у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт для підприємств різних форм власності та видів діяльності.

Міжнародна діяльність кафедри зосереджена на наступних пріоритетних напрямках:

проведення лекцій викладачами у закордонних ВНЗ та стажування у провідних фірмах поліграфічної та пакувальної галузей;

проведення наукових розробок на замовлення провідних закордонних фірм;

участь у міжнародних конференціях та виставках;

написання навчальної літератури для закордонних ВНЗ.

Зокрема, лекції у закордонних навчальних закладах читали: проф. Топольницький П.В. (Лодзька політехніка, Польща), ст.викл. Стеців Б.С. (Вища

Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи та науково-дослідна робота студентів пов’язана із поглибленням вивчення ними актуальних зразків поліграфічного та пакувального устаткування та діяльності провідних поліграфічних та пакувальних підприємств.

Для організації навчально-виховного процесу кафедра має достатньо сучасну матеріально-технічну базу, яка дозволяє готувати фахівців на належному рівні відповідно до вимог часу для потреб галузей та України. Перш за все це стосується аудиторного

Науково-дослідна робота студентів передбачає участь студентів в конференціях, наукових семінарах та конкурсах студентських наукових робіт. Студенти беруть активну участь у вузівських наукових семінарах, міжвузівських конкурсах студентських наукових робіт, республіканських наукових конференціях.

Кафедра приділяє максимум уваги студентській науковій роботі, випускники кафедри скеровуються до магістратури та аспірантури.

Щорічно відзначаються дипломні наукові роботи студентів-дослідників на міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з поліграфії та

У різні роки кафедру очолювали Ворохобін Б.О.; доктор технічних наук, професор Тір К.В.; доктор технічних наук, професор Чехман Я.І.; доктор технічних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України Полюдов О.М.; доктор технічних наук, професор Топольницький П.В. Сьогоднішній керівник новоутвореної кафедри Регей Іван Іванович – доктор технічних наук, професор Регей І. І. закінчив Український поліграфічний інститут ім. Ів. Федорова у 1982

Основні напрямки наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри:

 • пошук і дослідження нових та удосконалення відомих механізмів шляхом оптимізації їх характеристик відповідно до цільового призначення;
 • удосконалення та розробка нових способів різання стосів паперу та обрізування книжково-журнальних блоків;
 • удосконалення механізмів друкарських машин і процесу друкарського контакту;
 • дослідження технологічних процесів і створення нових засобів виготовлення картонного паковання з метою покращення показників енергозбереження;
 • удосконалення лазерних

Кафедра – одна з першозаснованих в академії, створена в 1948 році. На сьогодні її педагоги підготували понад 3,7 тисячі спеціалістів (інженерів-механіків), понад 52 кандидатів наук, 10 докторів наук.

Історія становлення й розвитку кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв:

1964 р. – з кафедри «Поліграфічних машин» виділилися кафедра «Технологія матеріалів i поліграфічного машинобудування», яку очолив доцент Ю.С. Вiксман;

1967