Контакти кафедри ПМХ

Адреса: м. Львів, вул. Підголоско,19

8(032)242-23-87e-mail:http://uad-pmc.at.ua

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

Основні наукові напрями роботи кафедри:

  • Синтез нових фотоініціаторів та мономерів для УФ-полімеризації в тонких шарах і полімерних матрицях.
  • Фотоадгезиви.
  • Фотополімерні матеріали для трафаретного друку.
  • Удосконалення технологічних процесів і матеріалів флексографічного друку.

Розроблені УФ-клеї є особливо придатними для склеювання матерiалiв з полярним характером поверхнi, що пояснюється наявнiстю в макромолекулах гiдроксильних функцiональних груп, здатних до утворення мiжмолекулярних водневих звязкiв з поверхнею субстрату. Цi клеї утворенi взаємодiєю малеїнового ангiдриду з гiдроксипохiдними (мет)акрилової кислоти, синтезовано ряд олiгомерiв, молекули яких мiстять функцiональнi групи. На основi цих олiгомерiв та продуктів модифiкацiї (мет)акрилатами епоксидних смол одержано свiтлочутливi композицiйнi матеріали, зокрема швидкотверднучi і прозорi в областi видимого свiтла клеї, що отверджуються пiд дiєю УФ-опромiнення (з довжиною хвилi 320-390 нм) i призначені для склеювання виробiв i деталей з силiкатного та кварцового скла мiж собою, а також з сталлю, кольоровими металами, картоном.