Контакти кафедри ПМТП

Адреса: 79008, Львів,вул. Підвальна, 17, ауд.52

8(032) 235 75 77e-mail:http://pmtp.uad.lviv.uahttps://www.facebook.com/pmtpuad

Завідувач кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань

Гавенко Світлана Федорівна, професор, доктор технічних наук

Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Наукові дослідження на кафедрі ПМТП виконуються в рамках законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2018 року», зокрема за наступними основними напрямками:

 • вдосконалення технологій дизайну, конструювання, виготовлення та оздоблення паковань сучасними техніками друкування;
 • інтенсифікація технологічних процесів виготовлення поліграфічної медійної продукції;
 • наукові засади вдосконалення систем керування технологічними поліграфічними та пакувальними процесами.

 

Напрями наукових досліджень

Напрями наукових досліджень кафедри охоплює широкий спектр розробок, удосконалення та нормалізації поліграфічних медійних технологій виготовлення друкованої продукції, комп’ютеризованих поліграфічних технологій виготовлення пакувань, засобів і методів оцінювання якості. Зокрема –

 • розробки промислового дизайну та конструювання тари і паковань;
 • технологій оздоблення пакувальної та поліграфічної продукції тисненням, лакуванням, ламінуванням, кашируванням, висіканням, флокуванням;
 • технологій офсетного, трафаретного, термотрансферного, флексографічного, цифрового друку для виготовлення друкованої та пакувальної продукції;
 • технологій промислового друку;
 • технологій незшивного клейового скріплення книжково-журнальних видань;
 • технології збереження та реставрації стародруків;
 • прінтмедіа технологій маркування та захисту продукції від підробок;
 • квалілогії книги;
 • технологій друкованої реклами;
 • технологій виготовлення тактильних книг шрифтом Брайля;
 • поліграфічних технологій оздоблення санітарно-гігієнічних виробів „тиссю”;
 • логістики в поліграфічному та пакуальному виробництвах;
 • розробки інформаційно-технічного забезпечення САПР в поліграфічному і пакувальному виробництві;
 • розробки методів і засобів для оцінювання експлуатаційних показників паковань з різноманітних матеріалів, в тому числі і для харчової промисловості;
 • рециклінг, екологія, охорона праці та безпека життєдіяльності.

Результати наукових розробок викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів висвітлюються у наукометричних виданнях, фахових наукових збірниках, матеріалах конференцій, семінарів. З 1996 року кафедра здійснює випуск фахового наукового збірника «Квалілогія книги», періодичність виходу якого 2 рази в рік. Кафедра є організатором проведення 9 Міжнародних науково практичних конференцій «Квалілогія книги», присвячених проблемам забезпечення якості поліграфічної продукції, а також 2 Міжнародних науково-практичних конференцій «Пакувальна індустрія: сучасні тенденції розвитку та підготовки кадрів».

 

Наукові школи кафедри

Науковці під керівництвом доктора технічних наук, професора Гавенко С.Ф. досліджують особливості механізму склеювання адгезивів і субстратів при виготовленні книг способом НКС, паковань з картону і мікрогофрокартону; вивчають фізичні явища при утворенні одно- і багатокольорових зображень методом електрофлокування та сепарації на розроблених пристроях; створюють методики та засоби діагностики якості друкованих зображень на різних матеріалах з використанням лазерного та оптичного зондування поверхні відбитка.

Колективом розроблено нові рецептури клеїв на основі модифікованого крохмалю для виготовлення гофрокартону, які можуть значно здешевити випуск паковань з нього; створено нові способи та клеї для незшивного клейового скріплення видань, а також пристрої для мікрохвильового висушування книжкових блоків; удосконалено склад аромофарб та аромолаків для оздоблення друкованої реклами та паковань методом ароматизації.

Досліджуються нові композиції для нанесення шрифту Брайля сучасними технологіями трафаретного і цифрового друку; розроблені та апробовані пристрої для визначення стійкості до здирання рельєфно-крапкових елементів в процесі експлуатації; розроблена методика оцінювання якості книжкових видань на основі принципів квалілогії.

.Аспіранти під керівництвом кандидата технічних наук, доцента Шаблія І.В. вивчають взаємодію контрасних речовин з різними матеріалами для виготовлення книг, журналів, газет, досліджують властивості друкарських і брошурувально-палітурних матеріалів, аналізують технологічні процеси методами імітаційного моделювання і побудовою графів. Випускниками розроблено способи вдосконалення оцінки якості друкованих відбитків, вдосконалення засобів контролю подавання основних матеріалів в друкарське обладнання.

 

Наукові проекти

На кафедрі ведуться міжнародні наукові дослідження. Викладачі кафедри приймали активну участь у виконанні українсько-китайського проекту „Розробка методів і технологій контролю якості друкованої та пакувальної продукції”, спільного українсько-литовського проекту “Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції, оцінка її якості, стандартизація і ідентифікація” та спільного українсько-словенського проекту „Дослідження технологій нанесення шрифту Брайля та створення програмно-апаратного забезпечення для оцінки якості його відтворення”.

 

Магістратура та аспірантура

Кафедра успішно здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія», яка відноситься до галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціалізаціями «Поліграфічні медійні технології» та «Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань» (стаціонарна форма навчання) і «Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв» (дистанційна форма навчання).

Керівництво магістерськими роботами студентів здійснюють провідні вчені, досвідчені педагоги, фахівці галузі. За останні роки кафедра підготувала більше 70 магістрів, які успішно працюють на поліграфічних підприємствах України, що спеціалізуються на випуску книжкової, журнальної, газетної, етикеткової, пакувальної продукції. Деякі з них займають керівні посади, інші продовжують навчання в аспірантурі.

На кафедрі багато років функціонує аспірантура та докторантура. За останні 20 років на кафедрі успішно закінчили аспірантуру та докторантуру молоді вчені, захистили кандидатські та докторські дисертації за спеціальністю «Машини і процеси поліграфічного виробництва» на Спеціалізованій вченій раді УАД Д 35.101.01. Науковими дослідженнями аспірантів кафедри керують – професор, д.т.н. Гавенко С.Ф. (підготовлено 14 к.т.н.) , доц., к.т.н. Зацерковна Р.С. (підготувала 1 к.т.н.), доц., к.т.н Конюхова І.І., доц., к.т.н Маїк В.З. (підготував 5 к.т.н.), доц., к.т.н Онищенко Т.І. (підготувала 2 к.т.н.), доц., к.т.н Слоцька Л.С., доц., к.т.н. Шаблій І.В. (підготував 3 к.т.н.).

З 2017 року кафедра розпочала підготовку майбутніх докторів філософії за спеціальністю 186 «Видавництво  та поліграфія».