Контакти кафедри ПМТП

Адреса: 79008, Львів,вул. Підвальна, 17, ауд.52

8(032) 235 75 77e-mail:http://pmtp.uad.lviv.uahttps://www.facebook.com/pmtpuad

Завідувач кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань

Гавенко Світлана Федорівна, професор, доктор технічних наук

Новини

Збори представників кафедр з підготовки до внутрішнього аудиту системи...
Кафедра медіакомунікацій з приємністю анонсує проведення VI Тикторівсь...
Листи до Миколая вже написані, тому настав час зимової казки та добрих...
Читати всі новини

Кафедра ПМТП вперше в Україні започаткувала підготовку бакалаврів за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія” та магістрів зі спеціалізацій “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань”. Студентам допомагають опановувати вибраний фах, вивчення важливих дисциплін, які запровадила кафедра відповідно до потреб розвитку сьогоднішньої поліграфічної та пакувальної промисловості:

 • основи поліграфії;
 • технологія виготовлення паковань;
 • технологія друкарських процесів;
 • технологія післядрукарських процесів;
 • охорона праці і екологія;
 • проектування та розрахунок технологічних процесів;
 • рекламні технології та паблік рілейшинз;
 • технології виготовлення невидавничої продукції;
 • технології цифрового друку;
 • технології виготовлення друкованих ЗМІ;
 • технології оздоблення друкованої продукції та паковань;
 • системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції;
 • спеціальні технології друкування;
 • стандартизація у поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • проектування пакувального виробництва;
 • технологія виготовлення пакувальної продукції;
 • промдизайн і комп’ютерне проектування паковань;
 • технологія оздоблення друкованої продукції та паковань;
 • технологія виготовлення етикетки;
 • екологія та утилізація паковань.

 

Спеціальність 186 “Видавництво та поліграфія”
Спеціалізація «ПОЛІГРАФІЧНІ МЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Випускники спеціальності підготовлені до роботи на підприємствах поліграфічної, пакувальної та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, рекламних агенціях, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням поліграфічної продукції. Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників дільниць, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, головних технологів, а також адаптовані до таких видів професійної діяльності, як менеджер, маркетолог інженер з охорони праці, інженер з метрології.

Навчальний план підготовки фахівця передбачає вивчення дисциплін технологічного спрямування, які дозволяють набути знання і вміння в друкарських процесах для випуску видавничої і невидавничої продукції, рекламної продукції:

 • новітні технології та матеріали;
 • математична статистика і опрацювання даних;
 • методи наукових досліджень;
 • іноземна мова ділового спілкування;
 • менеджмент інформаційної сфери;
 • системи керування виробництвом;
 • моделювання технологічних систем;
 • системний аналіз;
 • системи автоматизованого керування друкарськими процесами;
 • зберігання та реставрація друкованих видань;
 • конструювання та технологія виготовлення оригінальних видань;
 • рециклінг та екологія у видавничо-поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • проектування технологічних процесів в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • логістка в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • поліграфічні технології захисту цінних паперів і документів суворого обліку;
 • інформаційне та технічне забезпечення автоматизованих робочих місць;
 • промисловий друк;
 • педагогіка вищої школи.

Кваліфікаційне призначення фахівців: проектувальна, управлінська, виконавська, технічна, організаційна, аналітична, науково-дослідна діяльність на посадах техніка-технолога, майстра дільниці (підрозділу), майстра зміни, завідувача відділу, головного технолога на поліграфічних підприємствах і підприємствах інших галузей, їх структурних підрозділах, у видавництвах, науково-дослідних установах, органах управління і координації, інформаційних, інформаційно-обчислювальних центрах та ін.

 

Спеціальність 186 “Видавництво та поліграфія”
Спеціалізація «КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ПОЛІГРАФІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАКОВАНЬ»

Випускники спеціальності підготовлені до роботи на підприємствах пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана з виготовленням пакувальної продукції, тари. Вони обіймають посади інженерів-технологів, інженерів лабораторій, майстрів дільниць, начальників дільниць, молодших наукових співробітників, наукових співробітників, головних технологів.

Спеціалісти даного фаху організовують та забезпечують роботу дільниць, здійснюють проектування та розробку технологічних процесів виготовлення паковань, виконують наукові та технологічні дослідження, адаптовані до таких видів діяльності, як менеджер, маркетолог, інженер з охорони праці, інженер з метрології та стандартизації. Студенти цієї спеціалізації вивчають дисципліни, пов’язані з дизайном і конструюванням паковань, рекламної продукції, екології та утилізації тари і пакувальних виробів:

 • новітні технології та матеріали;
 • математична статистика і опрацювання даних;
 • методи наукових досліджень;
 • іноземна мова ділового спілкування;
 • менеджмент інформаційної сфери;
 • системи керування виробництвом;
 • моделювання технологічних систем;
 • системний аналіз;
 • системи автоматизованого керування друкарськими процесами;
 • комп’ютерне проектування паковань;
 • технологія виготовлення паковань для харчової промисловості;
 • рециклінг та екологія у видавничо-поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • проектування технологічних процесів в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • логістка в поліграфічному та пакувальному виробництві;
 • технології та засоби маркування і захисту паковань;
 • інформаційне та технічне забезпечення автоматизованих робочих місць;
 • промисловий друк;
 • педагогіка вищої школи.

Кваліфікаційне призначення фахівців: проектувальна, управлінська, виконавська, технічна, організаційна, аналітична, науково-дослідна діяльність на посадах техніка-технолога, майстра дільниці (підрозділу), майстра зміни, завідувача відділу, головного технолога на поліграфічних підприємствах і підприємствах інших галузей, їх структурних підрозділах, у видавництвах, науково-дослідних установах, органах управління і координації, інформаційних, інформаційно-обчислювальних центрах та ін.

На кафедрі функціонують навчальні лабораторії “Друкарських процесів”, “Оздоблення, захисту паковань”, “Комп’ютерного аналізу технологічних процесів”, оснащені сучасним поліграфічним устаткуванням, де проводяться лабораторно-практичні заняття зі студентами.

Для практичних занять з “Основ поліграфії”, лабораторних занять з “Технології друкарських процесів” використовують офсетну машину “Prinmaster GTO-52-2”, яка знаходиться в демонстраційному центрі фірми “Heildelberg“. В рамках лабораторно-практичних занять використовуються філіали кафедри, проводяться екскурсії на поліграфічні підприємства м. Львова.

Ознайомчі, виробничі, технологічні, переддипломні і магістерські практики студенти проходять на сучасних підприємствах, фірмах, які спеціалізуються на випуску видавничої, видавничо-поліграфічної та пакувальної продукції.

Наші студенти за програмою отримання подвійного диплому українського та європейського зразка навчаються в Краківському педагогічному університеті за спеціальністю «Видавництво та поліграфія». Видання подвійних дипломів передбачає навчання за узгодженими навчальними планами і програмами, академічні обміни та мобільність для студентів і викладачів, проведення спільних наукових, культурних та спортивних заходів, видання наукових журналів, спільні публікації українських та європейських вчених.