Контакти кафедри ПМТП

Адреса: 79008, Львів,вул. Підвальна, 17, ауд.52

8(032) 235 75 77e-mail:http://pmtp.uad.lviv.uahttps://www.facebook.com/pmtpuad

Завідувач кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань

Гавенко Світлана Федорівна, професор, доктор технічних наук

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань

Кафедра поліграфічних медійних технологій і паковань є опорною для вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України з двох спеціалізацій: "Поліграфічні медійні технології" та "Комп’ютеризовані поліграфічні  технології виготовлення паковань".

Лідер навчання фахівців для роботи на підприємствах поліграфічної, хімічної, пакувальної, целюлозно-паперової та інших галузей промисловості, а також у видавництвах, науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана із виготовленням поліграфічної та пакувальної продукції.

На кафедрі ведуться міжнародні наукові дослідження. Викладачі кафедри приймали активну участь у держбюджетних, госпдоговірних тем та міжнародних науково-технічних проектах, зокрема,  україно-литовського (з вченими Каунаського технологічного Університету  №М/219-2005 «Розробка нових технологій і поліграфічних матеріалів для виготовлення друкованої продукції, оцінка її якості, стандартизація і ідентифікація»), україно-китайського (з вченими Пекінського інституту графічних комунікацій №М/218-2006 «Розробка методів і технологій контролю якості друкованої і пакувальної

Наукові дослідження на кафедрі ПМТП виконуються в рамках законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Постанови КМУ «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2018 року», зокрема за наступними основними напрямками:

  • вдосконалення технологій дизайну, конструювання, виготовлення та оздоблення паковань сучасними техніками друкування;
  • інтенсифікація технологічних процесів

Науковці під керівництвом доктора технічних наук, професора Гавенко С.Ф. досліджують особливості механізму склеювання адгезивів і субстратів при виготовленні книг способом НКС, паковань з картону і мікрогофрокартону; вивчають фізичні явища при утворенні одно- і багатокольорових зображень методом електрофлокування та сепарації на розроблених пристроях; створюють методики та засоби діагностики якості друкованих зображень на різних матеріалах з використанням лазерного та оптичного зондування поверхні

Кафедра ПМТП вперше в Україні започаткувала підготовку бакалаврів за спеціальністю 186 “Видавництво та поліграфія” та магістрів зі спеціалізацій “Поліграфічні медійні технології” та “Комп’ютеризовані поліграфічні технології виготовлення паковань”. Студентам допомагають опановувати вибраний фах, вивчення важливих дисциплін, які запровадила кафедра відповідно до потреб розвитку сьогоднішньої поліграфічної та пакувальної промисловості:

  • основи поліграфії;
  • технологія виготовлення паковань;
  • технологія друкарських процесів;
  • технологія післядрукарських процесів;
  • охорона праці

Партнери кафедри

Кафедра тісно співпрацює з провідними поліграфічними підприємствами м. Львова та регіонів України. Успішно функціонують створені філіали кафедри на базі ТзОВ “Ельґраф”, ПП “Диз-Арт”, де викладачі разом з працівниками даних виробництв проводять лабораторно-практичні заняття зі студентами спеціалізацій “Поліграфічні медійні технології” і “Комп’ютерні поліграфічні технології виготовлення паковань”. Співробітники поліграфічних підприємств залучаються до керування науково-дослідними роботами студентів, магістрантів та аспірантів кафедри,

Гавенко Світлана Федорівна  -  Професор кафедри ПМТП, д.т.н.

Маїк Володимир Зіновійович  - Доцент кафедри ПМТП, к.т.н.

Шаблій Ігор Васильович - Доцент кафедри ПМТП, к.т.н.

Воржева Ольга Василівна - Доцент кафедри ПМТП, к.т.н.

Конюхова Іванна Іванівна - Доцент кафедри ПМТП, к.т.н.

Жидецький Валерій Цезарович - Доцент кафедри ПМТП, к.т.н.

Слоцька Лілія Станіславівна - Доцент кафедри ПМТП, к.т.н.

Онищенко Тетяна Іванівна - Доцент кафедри ПМТП, к.т.н.

Румянцев Юрій

З 2002 року на кафедрі функціонує Центр наукових досліджень студентів, магістрантів і аспірантів, в якому талановита молодь має змогу удосконалювати свої професійні знання, проводити наукові експерименти під керівництвом досвідчених вчених за напрямками наукових досліджень кафедри.

Свої наукові розробки студенти разом з керівниками публікують у фахових виданнях. Кращі роботи висвітлюються на конференціях різного рівня. Кафедра започаткувала і проводить раз у два