Контакти факультету

Адреса: 79020, Львів, вул. Підвальна, 17 к. 30

8(032)235-75-51 e-mail: http://dn.uad.edu.ua/

Новини

Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Незважаючи на те, що 26 Book Forum успішно завершився, Українська акад...
Читати всі новини

Напрями «Автома­тизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Інженерна механіка».

Технічне, інженерне обслуговування галузі забезпечують фахівці з напрямів підготовки «Автома­тизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та «Інженерна механіка».  Це важливий вид виробничої діяльності з відчутним дефіцитом фахівців високого рівня. Тому для цих напрямів виділяється найбільша, практично не обмежена кількість місць держзамовлення для вступу на перший курс на основі ЗНО і на третій курс без ЗНО для молодших спеціалістів зі спеціальностями механічного, радіоелектронного, електричного та ін. профілів..

Нажаль, багато вступників часто не розуміють суттєвих переваг роботи і працевлаштування за цими спеціальностями або не вірять у спроможність оволодіти знаннями, необхідними для інженерної діяльності і обминають цю сферу виробничої діяльності.

Що можна їм відповісти? – Не святі горшки ліплять! – Відкиньте усі сумніви!

Методика навчання в академії передбачає, що потрібні знання і навики доступні кожному, хто проявляє належний рівень прагнення і старань. З часом у вас виробиться інтерес, появиться смак, а з цим і любов до професії та задоволення від праці. Бо лише ставлячи перед собою високі цілі, можна досягти справжніх успіхів!

 

Спеціальність «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв».

Отже, вже в самій цій назві закладено досить широкий діапазон можливостей для працевлаштування, це може бути робота у сфері наладки і експлуатації комп’ютерних систем, діяльність у сфері системотехніки і програмування, і звичайно, видавнича справа та технології друку.

Місць держзамовлення тут також достатньо для зарахування як на основі ЗНО, так і для молодших спеціалістів з дипломами про закінчення коледжів за суміжними спеціальностями, яких приймаємо на третій курс без ЗНО.

До речі, велике число різних коледжів, відкрили у себе суміжну для поліграфічного профілю спеціальність «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації», що також очевидно свідчить про її високу популярність. Запрошуємо на навчання випускників цих навчальних закладів: Черкаського художньо-технічного коледжу, Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, Чернівецького індустріального коледжу, Запорізького гідроенергетичного коледжу, Київського промислово-економічного коледжу НАУ, Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Технічного коледжу Тернопільського державного технічного університету, Торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету, Київського вищого професійного поліграфічного училища, Вінницького коледжу будівництва і архітектури, Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства, Оптико-механічного коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Чорноморського державного університету імені Петра Могили та ін.

 

Напрям «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,

Мистецтво художнього оформлення видавничої продукції досить оригінальне, цікаве і самобутнє. Підготовка фахівців цієї справи традиційно користується високою популярністю у випускників шкіл і багатьох коледжів з усієї України.

 

Галузь знань «Економіка і підприємництво»

Ця галузь представлена на факультеті напрямами «Товарознавство і комерційна діяльність», «Економіка підприємства» та «Облік і аудит». Викликає особливе зацікавлення багатьох наших вступників, бо одержані після закінчення навчання дипломи чинні не тільки для поліграфії, а й для будь якої іншої галузі суспільного виробництва.

Відповідно й до академії на третій курс без ЗНО приймають усіх, хто має диплом молодшого спеціаліста з будь якої з спеціальностей з цієї галузі знань. На ці спеціальності поступає багато випускників шкіл, особливо дівчат, які знаходять роботу в банках, офісах, на малих підприємствах. У вільноринковому суспільстві економічна освіта є елементом культури, що дає змогу розвивати свій бізнес

 

Напрям «Видавнича справа і редагування»,

Користується особливо великою популярністю, як у випускників середніх шкіл, так і у молодших спеціалістів з багатьох коледжів України даного профілю. Тут готують журналістів і редакторів для засобів масової інформації: видавництв, радіо і телебачення і т. д.

Отже, будь-який з напрямів і професій в нашій галузі вимагає глибоких і ґрунтовних знань, високої особистої культури. Та, мабуть, тільки такій надзвичайно цікавій і важливій справі й справді варто присвятити усе своє життя.