Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Іноземна мова вивчається на всіх факультетах і спеціальностях УАД. Основний наголос робиться на тому, щоб навчити студентів читати і перекладати фахову літературу, отримати комунікативні навички, необхідні для спілкування. Практичне навчання студентів здійснюється на високому організаційно- методичному рівні.Активно впроваджується кредитно- модульна система навчання. Вагоме місце у роботі викладачів займає навчально- методична робота, яка пов‘язана зі специфікою академії та скерована на інтеграцію з профілюючими кафедрами. Кафедрою створені нові навчальні і робочі програми з усіх дисциплін, які відповідають вимогам Болонської угоди. В програмах враховані години для практичних занять, для самостійної та для індивідуальної роботи..Всі програми мають професійну спрямованість та підпорядковані основній меті – підготовці висококваліфікованого спеціаліста видавничо-поліграфічної галузі зі знанням іноземної мови.

У навчально- методичному арсеналі кафедри- комплекти відео- та аудіокурсів для різних рівнів навчання, комплекти підручників з іноземних мов, видані у Кембриджі, Оксфорді, словники,періодичні видання, а також посібники та методичні розробки викладачів кафедри для спеціальностей саме УАД . Кожен з викладачів кафедри має сформований набір навчальних матеріалів (роздатковий матеріал, тексти, граматичні вправи ,таблиці з граматики, рольові ігри, тести тощо). Науковим напрямком кафедри іноземних мов є дослідження актуальних питань викладання іноземних мов у вищій школі, теорія та практика перекладу науково-технічного та художнього тексту, проблеми лексикології, стилістики, граматики та функціонування таких структур в технічному та художньому текстах. Результати наукової та науково- методичної роботи, що ведеться викладачами кафедри, представлені у вигляді монографій, наукових статей, тез, підручників, навчальних посібників, словників і методичних матеріалів. Викладачі кафедри іноземних мов – постійні учасники міжнародних, національних, регіональних і академічних наукових конференцій та семінарів. У науково-методичному плані викладачі кафедри співпрацюють з такими зарубіжними центрами інформації та вивчення мов як "British Council", школа International House, система шкіл англійської мови “D’elite School”, курси школи “Go American English”та London School of English у Львові (англійська мова), науково-дослідницький центр ФРН, інститут ім. Гете (німецька мова), Французький методично-інформаційний центр у м. Львові (французька мова). З метою обміну досвідом щодо викладання іноземних мов викладачі кафедри продовжують співпрацю із науковими установами та вищими навчальними закладами шляхом:

  • організації проходження курсів підвищення кваліфікації;
  • проведення спільних науково-практичних конференцій;
  • видання навчально-методичних посібників з проблематики викладання іноземних мов;
  • розробки навчальних програм за профілем кафедри;
  • захисту дисертаційних досліджень;
  • контактів із викладачами та науковцями ВНЗ.

Кафедра співпрацює з університетом «Артевельде» (Бельгія), ЛНУ ім. Івана Франка; Львівським університетом внутрішніх справ; Львівським інститутом банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівським науково-практичним центром; Львівським національним медичним університетом, Львівським університетом безпеки життєдіяльності, Університетом «Києво-Могилянська академія», Прикарпатським національним університеттом ім.В.Стефаника, Львівським національним аграрним університетом,. Українським Католицьким Університетом, Львівським інститутом менеджменту тощо.