Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

 Кафедра іноземних мов

 

Наша сторінка у facebook

Кафедра ІНОЗЕМНИХ МОВ Української академії друкарства проводить підготовку студентів усіх факультетів з дисципліни «Іноземна мова (за професійним смпрямуванням). На кафедрі викладають англійську, німецьку та французьку мови.

Історія кафедри іноземних мов УАД

Перша згадка про кафедру походить з 1944 р. (харківський період). Перший документ львівського періоду – наказ № 1-/12 від 14.09.1945 року про віднесення кафедри іноземних мов до загальноінститутських кафедр і підпорядкування її безпосередньо навчальній частині. З кінця 90-х років кафедра іноземних мов увійшла до складу ФЕОКСу (факультет економіки і організації книжкової справи).

Видатні науковці кафедри

Михайло Миколайович Гресько(1913- 1989рр.), видатний український літературознавець, бібліограф, кандидат філологічних наук, який працював на кафедрі іноземних мов з липня 1955 року до січня 1974 року викладачем французької та німецької мов. В його творчій спадщині 103 публікації, серед яких - бібліографічний покажчик « Т.Г.Шевченко французькою мовою (1847-1867)».

Мішин П.А. (зав.каф.1949-1962)
Мішин П.А. (зав.каф.1949-1962)
Ящук В.Ф (зав.каф.1962 -1971)
Ящук В.Ф (зав.каф.1962 -1971)
Дмитровська O.I (зав.каф.1972 -1988)
Дмитровська O.I (зав.каф.1972 -1988)
Грицютенко В.І. (зав.каф.1989 -1994)
Грицютенко В.І. (зав.каф.1989 -1994)
Петлична Л.І. (зав.каф.1994 -1997)
Петлична Л.І. (зав.каф.1994 -1997)
Власенко С.І. (зав.каф.1997 -2002)
Власенко С.І. (зав.каф.1997 -2002)
Казакова І.А. (зав.каф.з 2002)
Казакова І.А. (зав.каф.з 2002)

Міжнародна діяльність кафедри

Історія кафедри – це також історія її активної участі у підготовці іноземних спеціалістів, у налагодженні зв‘язків із закордонними вищими навчальними закладами поліграфічного спрямування та закордонними видавничо-поліграфічними підприємствами. Міжнародна діяльність кафедри іноземних мов

Навчально-методична та наукова робота кафедри

Іноземна мова вивчається на всіх факультетах і спеціальностях УАД. Основний наголос робиться на тому, щоб навчити студентів читати і перекладати фахову літературу, отримати комунікативні навички, необхідні для спілкування. Навчально-методична та наукова робота кафедри іноземних мов

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, результати якої представлені на щорічній студентській науковій конференцїї УАД. Тези доповідей друкуються в наукових збірках студентських наукових робіт УАД. Студентська наукова робота кафедри іноземних мов

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, результати якої представлені на щорічній студентській науковій конференцїї УАД. Тези доповідей друкуються в наукових збірках студентських наукових робіт УАД.

Щороку найкращі студенти беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з іноземних мов.

На базі кафедри діє гурток іноземної мови

Кафедра іноземних мов УАД щорічно у листопаді проводить конкурс на кращого знавця іноземної мови (англійська, німецька, французька секції).

На базі нашої

Історія кафедри – це також історія її активної участі у підготовці іноземних спеціалістів, у налагодженні зв‘язків із закордонними вищими навчальними закладами поліграфічного спрямування та закордонними видавничо-поліграфічними підприємствами. Кафедра іноземних мов Академія успішно розвиває міжнародну співпрацю з багатьма вищими навчальними закладами, видавництвами та поліграфічними підприємствами Німеччини, Польщі, Росії, Китаю, Словаччини, Туркменістану, Узбекистану, Чехії, Великобританії, Нідерландів, Бельгії та інших країни.. І важливе

Іноземна мова вивчається на всіх факультетах і спеціальностях УАД. Основний наголос робиться на тому, щоб навчити студентів читати і перекладати фахову літературу, отримати комунікативні навички, необхідні для спілкування. Практичне навчання студентів здійснюється на високому організаційно- методичному рівні.Активно впроваджується кредитно- модульна система навчання. Вагоме місце у роботі викладачів займає навчально- методична робота, яка пов‘язана зі специфікою академії та скерована на інтеграцію