Контакти кафедри ІБКС

Адреса: 79020, Львів, вул. Підголоско, 19, УАД а. 238, а. 239

8(032) 242-23-63(097) 921-29-04 (завідувач кафедри Пасічник Михайло Степанович) e-mail: e-mail:http://kudid.uad.lviv.ua

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

Результати наукової діяльності викладачів кафедри подані у кандидатських та докторських дисертаційних роботах, публікуються у періодичних виданнях УАД, інших друкованих виданнях як в Україні, так і за її межами, про свої здобутки доповідають науковці кафедри на щорічних науково- технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Українськоїакадемії друкарства (УАД).

До наукових зацікавлень професора М.С.Пасічника належать дослідження українських державницьких процесів XVII століття; доцента І.Р.Береста – історія та розвиток профспілкового руху в Галичині; доцент М.С.Якубовська досліджує наукову проблематику культурологічної підготовки студентів технічних університетів; доцент О.І.Босак вивчає участь Української соціал-демократичної партії Галичини і Буковини у соціальному і національному житті (1890-1914); наукові інтереси Г.М.Савчука охоплюють польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історії другої половини XIX – першої половини XX століття. Викладачі кафедри здійснюють наукові дослідження у галузі документознавчих наук, становлення архівознавства та документознавства в Україні, сучасної нормативно-правової бази діловодства, різновидів документів тощо.

Серед виступів на конференціях доповіді М.С.Пасічника «Правобережне козацтво після Андрусівського перемир’я 1667 року», В.О. Микитишин «Війни українських козаків з Москвою кінця XVI- початку XVII століття»; Г.М. Савчука «Історія польсько-українських відносин за матеріалами електронного ресурсу historycy.pl»; О.І.Босака «Спадщина Івана Гончара»; М.Я.Левицької «Особливості лексики молодіжної преси Львова 20-30-х роках XX столітті» та «Юрій Шевельов про західноукраїнські впливи на формування словника сучасної української літературної мови»; М.С.Якубовської «Романи-притчі Любомира Сеника у сучасному літературному процесі» та «Творча палітра новел Василя Чабана як психологічно-мистецької субстанції у формуванні духовного здоров’я суспільства»; Г.М. Савчука «Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття» на Міжнародній конференції «Українська книжкова справа у світовому контексті», присвячена 500-річчю Івана Федорова (Федоровича), М.Я Левицької «Мої думки про мову» на Науково-практичному семінарі Львівського державного університету внутрішніх справ «Професійна комунікація: мова, культура, право».

Завідувач кафедри професор М.С.Пасічник є постійним учасником щорічної Міжнародної науково-теоретичної конференції «Європейський Союз – Польща – Україна: суспільно-політичний, соціально-економічний та управлінський аспекти співпраці» (організатори Університет ім. Адама Міцкевича, м.Познань, Інститут європейської культури Вармінсько-Мазурський університет, м.Ольштин, Варшавська вища школа безпеки і охорони).

Кожного навчального року викладачі готують кафедральний науковий семінар за тематикою, яка є суголосною з науковим проблемам Української держави та освіти, наприклад: «Проблемні питання історії українського друкарства», «Наукова спадщина Олександра Потебні (до 175-річчя з дня народження вченого)», «Творчі здобутки Святослава Караванського на ниві українського мовознавства (до 90-річчя з дня народження)»; «Маловідомі сторінки історії НАН України: створення Всеукраїнської Академії Наук (ВУАН) та участь в ній учених-галичан – Створення Української Вільної Академії Наук (УВАН) та участь в ній учених-наддніпрянців».

Працівники кафедри є авторами підручників та навчальних посібників, навчальних та методичних напрацювань з кафедральних дисциплін. Серед видань кафедри:

Савчук Г. М. Патентознавство.

Савчук Г. М. Патентознавство.

Голод І. В., Пасічник М. С., Кудряшова А. В. Інформаційно-аналітична діяльність. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Голод І. В., Пасічник М. С., Кудряшова А. В. Інформаційно-аналітична діяльність. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Пасічник М. С. Документне забезпечення діяльності установи: навч.-метод. посіб.

Пасічник М. С. Документне забезпечення діяльності установи: навч.-метод. посіб.

Пасічник М. С., Голод І. В., Гірняк Г. З. Документознавство. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Пасічник М. С., Голод І. В., Гірняк Г. З. Документознавство. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Пасічник М. С. Історія України: розвиток державності та культури. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Пасічник М. С. Історія України: розвиток державності та культури. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Берест І. Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Західної Волині: люди, події, факти.

Берест І. Р. Перша світова війна на землях Східної Галичини і Західної Волині: люди, події, факти.

Пасічник М. С. Україна в період руїни. 60-80 роки XVII століття.

Пасічник М. С. Україна в період руїни. 60-80 роки XVII століття.

Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник.

Пасічник М. С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник.

Якубовська М. С. У дзеркалі слова: Есеї про українську літературу.

Якубовська М. С. У дзеркалі слова: Есеї про українську літературу.

Пасічник М., Сухий О. та інші. Новітня історія 1914–1939 років: Підручник для 10 класу.

Пасічник М., Сухий О. та інші. Новітня історія 1914–1939 років: Підручник для 10 класу.