Контакти кафедри ІБКС

Адреса: 79020, Львів, вул. Підголоско, 19, УАД а. 238, а. 239

8(032) 242-23-63(097) 921-29-04 (завідувач кафедри Пасічник Михайло Степанович) e-mail: e-mail:http://kudid.uad.lviv.ua

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

Кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр НА ДЕННІЙ ТА ЗАОЧНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ (на державній та комерційній основі (спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»)

 Бакалавр: спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», спеціалізація «Бібліотечна та книжкова справа»

Вступники подають сертифікати з предметів:

  • Історія України (профільний).
  • Українська мова і література (обов’язковий).
  • Іноземна мова, математика або географія (на вибір).

Особи, які мають

Результати наукової діяльності викладачів кафедри подані у кандидатських та докторських дисертаційних роботах, публікуються у періодичних виданнях УАД, інших друкованих виданнях як в Україні, так і за її межами, про свої здобутки доповідають науковці кафедри на щорічних науково- технічних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Українськоїакадемії друкарства (УАД).

До наукових зацікавлень професора М.С.Пасічника належать дослідження українських державницьких процесів XVII

Пасічник М. С., докт. іст. наук, професор, зав. кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства

Голод І. В., канд. мистецтвознавства, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства

Савчук Г. М., канд. іст. наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та книжкової справи Української академії друкарства

Берест І. Р., канд. іст. наук, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та

Кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи створена 2013 року на основі викладацького складу загальноакадемічної кафедри українознавства, яка раніше, у 1992 році, об’єднала викладацькі колективи кафедри суспільно-гуманітарних наук та кафедри української та російської мови Української академії друкарства (УАД).

Розпочавши свою роботу як випускова, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи продовжує забезпечувати закріплені за нею дисципліни суспільно-гуманітарного та фундаментального спрямування підготовки

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри студенти здобувають перші навики наукових пошуків, дослідної роботи. За ініціативою педагогів студенти здійснюють дослідження, з результатами яких знайомлять на наукових публічних заходах – конференціях, що присвячені знаменним сторінкам історії України та ювілейним датам українських діячів літератури, мистецтва та науки: «Іван Мазепа і його доба в мемуарах та художній літературі», «Голод і голодомор в українській художній