Контакти кафедри медіакомунікацій

Адреса: м. Львів, вул. Підголоско, 19, к. 420

8(032) 242 23 818(032) 242 23 61e-mail:https://www.facebook.com/kafedramediacom/

Зав. каф.: Зелінська Надія Віталіївна, професор, доктор філологічних наук

Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Серед партнерів кафедри медіа комунікацій галузеві, громадські, професійні, наукові і навчальні заклади і організації. Виконання окремих завдань у межах наукових досліджень і вдосконалення навчання також спонукало виконавців до активізації зв’язків з провідними українськими видавництвами (“Наукова думка”, “Світ”, “Каменяр”, Парламентське видавництво, ЛА “Піраміда”, “Генеза”, “Ранок”, “Освіта”, “Полтава”, “Школа” та чимало інших, де в тому числі студенти спеціальності проходять практику), з навчальними закладами та науковими центрами, що займаються близькою або спорідненою проблематикою – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Східноукраїнський національний університет імені В. І. Даля в Луганську, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України та ін.

Кафедра медіакомунікацій постійно підтримує зв’язки із закордонними установами і навчальними закладами, що проводять близькотематичні дослідження та забезпечують підготовку кадрів для видавничої галузі. Окрім участі у міжнародних конференціях і проектах (Tempus-Tacis, Fulbright) – стажуванні викладачів в Університеті Оксфорд Брукс, Лейпцизькому університеті прикладних наук, під час всесвітньої книжкової виставки у Франкфурті) та регулярних контактів із зарубіжними колегами (Британська рада в Україні, Інститут бібліотекознавства при Вроцлавському університеті, Ягеллонський університет у Кракові, Науково-виробниче об’єднання «Издательство «Наука» та ін.), – викладачі ведуть індивідуальні дослідження відповідно до своїх наукових інтересів. Зокрема, проф. Н. В. Зелінська як стипендіат Фонду Фулбрайта розробляла науковий проект в Українському науковому інституті Гарвардського університету (Бостон, США), проводила багаторічну програму досліджень української наукової книги на теренах Австро-Угорщини ХІХ – початку ХХ ст. (Відень, Австрія), а також була учасницею проекту Британської Ради в Україні «Наукова комунікація». Також в Українському науковому інституті Гарвардського університету пройшла стажування доц. І. І. Капраль. Аспірантка кафедри Г. Я. Янів працювала за дослідницькою програмою «Artes Liberales» у Варшавському університеті.

Особливою активністю позначена міжнародна діяльність проф. Е. І. Огар: будучи членом Міжнародного товариства досліджень дитячої літератури (IRSCL) та членом редколегії міждисциплінарного наукового збірника «Filoteknos. Literaturadziecięca – Mediaciakulturowa – Antropologiadziecinstwa» (Вроцлавський університет, Польща), вона взяла участь у представницьких наукових форумах, присвячених проблемам дитячого виховання, читання та книговидання у Ліоні (Франція), Римі (Італія), Франкфурті-на-Майні (Німеччина), Маастрихті (Нідерланди) та ін., опублікувала близько 20 матеріалів у виданнях Литви, Польщі, Франції, Іспанії та ін.

Викладачі, аспіранти та студенти спеціальності активно використовують матеріали, а також знання, здобуті під час зарубіжних стажувань і практик у навчальному процесі та науковій роботі.