Контакти кафедри медіакомунікацій

Адреса: м. Львів, вул. Підголоско, 19, к. 420

8(032) 242 23 818(032) 242 23 61e-mail:https://www.facebook.com/kafedramediacom/

Зав. каф.: Зелінська Надія Віталіївна, професор, доктор філологічних наук

Новини

Нещодавно у видавництві «Українська академія друкарства» вийшла друком...
Щороку, незадовго до того як зелені дерева зодягнуться у багряно-золот...
З 11 по 18 липня у м. Ейлат (Ізраїль) відбувся міжнародний турнір з ба...
Читати всі новини

Серед партнерів кафедри медіа комунікацій галузеві, громадські, професійні, наукові і навчальні заклади і організації. Виконання окремих завдань у межах наукових досліджень і вдосконалення навчання також спонукало виконавців до активізації зв’язків з провідними українськими видавництвами (“Наукова думка”, “Світ”, “Каменяр”, Парламентське видавництво, ЛА “Піраміда”, “Генеза”, “Ранок”, “Освіта”, “Полтава”, “Школа” та чимало інших, де в тому числі студенти спеціальності проходять практику), з навчальними закладами та науковими центрами, що займаються близькою або спорідненою проблематикою – Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Східноукраїнський національний університет імені В. І. Даля в Луганську, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України та ін.

Кафедра медіакомунікацій постійно підтримує зв’язки із закордонними установами і навчальними закладами, що проводять близькотематичні дослідження та забезпечують підготовку кадрів для видавничої галузі. Окрім участі у міжнародних конференціях і проектах (Tempus-Tacis, Fulbright) – стажуванні викладачів в Університеті Оксфорд Брукс, Лейпцизькому університеті прикладних наук, під час всесвітньої книжкової виставки у Франкфурті) та регулярних контактів із зарубіжними колегами (Британська рада в Україні, Інститут бібліотекознавства при Вроцлавському університеті, Ягеллонський університет у Кракові, Науково-виробниче об’єднання «Издательство «Наука» та ін.), – викладачі ведуть індивідуальні дослідження відповідно до своїх наукових інтересів. Зокрема, проф. Н. В. Зелінська як стипендіат Фонду Фулбрайта розробляла науковий проект в Українському науковому інституті Гарвардського університету (Бостон, США), проводила багаторічну програму досліджень української наукової книги на теренах Австро-Угорщини ХІХ – початку ХХ ст. (Відень, Австрія), а також була учасницею проекту Британської Ради в Україні «Наукова комунікація». Також в Українському науковому інституті Гарвардського університету пройшла стажування доц. І. І. Капраль. Аспірантка кафедри Г. Я. Янів працювала за дослідницькою програмою «Artes Liberales» у Варшавському університеті.

Особливою активністю позначена міжнародна діяльність проф. Е. І. Огар: будучи членом Міжнародного товариства досліджень дитячої літератури (IRSCL) та членом редколегії міждисциплінарного наукового збірника «Filoteknos. Literaturadziecięca – Mediaciakulturowa – Antropologiadziecinstwa» (Вроцлавський університет, Польща), вона взяла участь у представницьких наукових форумах, присвячених проблемам дитячого виховання, читання та книговидання у Ліоні (Франція), Римі (Італія), Франкфурті-на-Майні (Німеччина), Маастрихті (Нідерланди) та ін., опублікувала близько 20 матеріалів у виданнях Литви, Польщі, Франції, Іспанії та ін.

Викладачі, аспіранти та студенти спеціальності активно використовують матеріали, а також знання, здобуті під час зарубіжних стажувань і практик у навчальному процесі та науковій роботі.