Контакти кафедри медіакомунікацій

Адреса: м. Львів, вул. Підголоско, 19, к. 420

8(032) 242 23 818(032) 242 23 61e-mail:https://www.facebook.com/kafedramediacom/

Зав. каф.: Зелінська Надія Віталіївна, професор, доктор філологічних наук

Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Кафедру було відкрито в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова 1946 р.;1953 р., зі створенням факультету журналістики у Львівському університеті ім. Івана Франка, куди було переведено на навчання студентів-редакторів з Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, кафедра, відповідно, призупинила діяльність. Через чотири роки її було поновлено, але в іншому режимі: від 1957 р. кафедра теорії і практики редагування працює при Київському вечірньому факультеті Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, де її очолювали літературознавці і фахівці з видавничої справи – доценти Д. Я. Шлапак, А. І. Рудницький, О. В. Килимник, професор С. М. Шаховський. У 60-ті роки на кафедрі почав працювати Роман Григорович Іванченко, з іменем якого пов’язується формування нового наукового напряму – літературного редагування (мовні та літературні особливості твору і процесу редагування з огляду на особливості творення і сприймання тексту). До 2004 р. доктор філологічних наук, професор Р. Г. Іванченко очолював кафедру видавничої справи та редагування видавничо-поліграфічного факультету (нині – інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»), утвореного на базі Київського вечірнього факультету УПІ.

Таким чином, від 1957 р. підготовка фахівців за спеціалізацією «Редактор масової літератури» велася на Київському вечірньому факультеті та на заочному факультеті УПІ силами розташованої у Києві кафедри теорії і практики редагування та її невеликої секції у Львові.

1967 р. Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова уперше на теренах колишнього Радянського Союзу у межах спеціальності “Журналістика” розпочав стаціонарну підготовку студентів із нової спеціалізації “Редагування науково-технічної інформації і рекламної літератури”. Велика заслуга у її створенні належить тодішньому ректорові інституту Володимирові Григоровичу Шпиці, деканові інженерно-економічного факультету, що «прихистив» майбутніх редакторів, Романові Михайловичу Машталіру та керівникові секції Мартенові Давидовичу Феллеру. З цього часу безперервно здійснюється підготовка висококваліфікованих кадрів для книжкових видавництв, системи науково-технічної інформації, рекламних служб та ЗМІ (стаціонарна, заочна і вечірня форми, а також екстернатура та перепідготовка і підвищення кваліфікації), розробляються оригінальні напрями наукових досліджень.

У 1972 р. львівська секція набуває статусу самостійної кафедри теорії і практики редагування, і очолює її доцент, кандидат філологічних наук Мартен Давидович Феллер. Далі, 1978 р., на посаду завідувача обирається кандидат філологічних наук, фахівець з української літератури Микола Васильович Старовойт, який керував кафедрою до 1984 р.; упродовж 1984–1988 рр. на чолі кафедри стояв кандидат філологічних наук, доцент Віктор Якович Рябий, чиї наукові інтереси в галузі теорії і практики журналістики відповідали дедалі чіткішому налаштуванню кафедри на потреби освітнього напряму; 1988–1989 рр. – короткий період керівництва доктора економічних наук, знаного дослідника інформаційних процесів Сигізмунда Матвійовича Звєжинського, після смерті якого посаду завідувача обійняв випускник спеціальності, кандидат філологічних наук Петро Васильович Якобчук (1989–1997); з 1997 р. і донині кафедрою керує доктор філологічних наук, професор Надія Віталіївна Зелінська.

У 70-х роках на кафедрі сформувався потужний науково-педагогічний колектив: Марія Григорівна Шевченко, Ніна Петрівна Бутенко, Жанна Миколаївна Ковба, Галина Степанівна ЛЕОНЧЕНКО, Ірина Самійлівна Квітко, Іван Миколайович Сиротинський, Володимир Трохимович Звенигородський, Майя Василівна ЛИСЕНКО, Сигізмунд Матвійович Звєжинський, Неоніла Сидорівна ТРОФИМОВИЧ, Лариса Петрівна БОНДАР, Ольга Станіславівна ФЕДИК, Юрій Львович ПОЛТОРАК та ін. Поповнили склад кафедри випускники спеціальності – Надія Віталіївна ЗЕЛІНСЬКА, Петро Васильович ЯКОБЧУК, Наталія Іванівна ЧЕРНИШ.

1972 року кафедрою було створено унікальний “Довідник коректора” (автори М. Д. Феллер, І. С. Квітко, М. Г. Шевченко), у якому подано відомості про тогочасну видавничу справу, схарактеризовано коректорські процеси, зібрано рекомендаційні матеріали щодо підготовки оригіналу та різних видів коректурних відбитків, узагальнено поради мовного характеру.

У цей період кафедра налагоджує творчі зв’язки з провідними видавництвами України – “Вища школа”, “Наукова думка”, “Техніка”, “Будівельник” та ін., зміцнює контакти з Книжковою палатою України, Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника, ініціює низку авторитетних наукових конференцій.

Кількісно зрослий та інтелектуально зміцнений за рахунок приходу нових кадрів та залучення штатних сумісників кафедральний колектив у 1979 р. став базою для створення нових структурних підрозділів інституту – частина викладачів перейшла працювати на новостворену кафедру книгознавства і організації книжкової торгівлі, яку тривалий часочолювала випускниця редакторської спеціальності кандидат філологічних наук, доцент Ольга Василівна Антоник.

Остаточно обличчя спеціальності і, відповідно, кафедри, по суті, сформувалося наприкінці 80-х – у 90-х роках, коли розпочалися ґрунтовні дослідження історії та теорії преси, журналістської майстерності (В. Я. Рябий), видавничої підготовки різних видів літератури на українському матеріалі (Н. В. Зелінська, Н. І. Черниш, Е. І. Огар), пропаганди книги (П. В. Якобчук). З 1988 р. функціонує філіал кафедри у видавництві “Світ” (І. М. Єфименко, Г. Я. Луцак, згодом І. А. Мельникта Л. П. Веремієнко), який забезпечує студентам стабільну базу практики та тісні зв’язки з виробництвом.

90-ті – початок 2000-х років позначені подальшим нарощуванням інтелектуального потенціалу кафедри: ще четверо штатних викладачів – Емілія Ігорівна Огар, Любов Миколаївна ШЕРЕМЕТ, Юрій Едуардович Фінклер та Ірина Іванівна КАПРАЛЬ – захистили кандидатські дисертації, крім того, на засадах штатного сумісництва на кафедру прийшли відомі учені, авторитетні викладачі і результативні дослідники Олександра Антонівна Сербенська (доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. Івана Франка), Мирослав Миколайович Романюк (доктор історичних наук, професор, директор Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника), Андрій Юрійович Судин (тоді – головний редактор всеукраїнського галузевого часопису «Палітра друку»), Мирон Дмитрович Іваник (тоді – виконавчий директор видавництва «Фенікс»). У цей час відбувається принциповий перегляд концепції підготовки фахівців – спеціальність одержує сучасну назву “Видавнича справа та редагування” та відповідне наповнення: посилення економічного і маркетингового компонентів навчального плану (І. А. Мельник, М. Д. Іваник, А. Ю. Судин), запровадження до нього комп’ютерних дисциплін (Р. Р. Мервінський), соціології ЗМІ (Ю. Е. Фінклер), журналістикознавства (М. М. Романюк, Л. М. Шеремет) з одночасним поглибленням філологічної підготовки (О. А. Сербенська, І. І. Капраль).

Відповідно до ліцензії, що діяла упродовж 1997–2000 рр. (у цей період спеціальність “Видавнича справа та редагування” перебувала в освітньо-професійному напрямі 6.0305 “Філологія”), здійснювалася підготовка фахівців IV рівня акредитації: з 1997/98 навч. р. розпочато підготовку бакалаврів, того ж року було здійснено перший набір до магістратури, яка успішно функціонувала до завершення дії ліцензії у 2000 р. (захищено 12 магістерських робіт).

З 1994/95 навч. р. при кафедрі відкрито аспірантуру: відтоді аспірантами та здобувачами успішно захищено 18 кандидатських дисертацій зі спеціальностей “Журналістика”, “Українська мова” та, з відкриттям в Україні нової галузі науки “Соціальні комунікації” (2007 р.), з нових наукових спеціальностей “Теорія та історія видавничої справи та редагування”, “Теорія та історія журналістики” та “Прикладні соціально-комунікаційні технології”: 10 – під керівництвом Н. В. Зелінської (В. Є. Савчук, Л. М. Шеремет, Фарук Мохаммед Бадр Мохаммед, І. І. Капраль, Г. М. Ключковська, О. В. Уліцка, Н. Б. Благовірна, Р. С. Самотий, Л. Й. Дмитрів, І. В. Школик, о. м. рЕНН, о. о. гУМАНЕНКО, Г. Б. ЛИСТВАК), 4 – під керівництвом Е. І. Огар (М. Р. Процик, Ю. В. Стадницька, М. І. ДУМАНСЬКА, О. П. МИХАЙЛОВИЧ), 1 – під керівництвом І. А. МЕЛЬНИКА (Х. Р. БІЛОГРАЦЬ). Дисертацію зі спеціальності “Теорія та історія видавничої справи та редагування” захистила М. М. Кулинич (нині доцент кафедри). Загалом же аспірантуру при кафедрі закінчили 52 особи; 11 осіб були прикріплені як здобувачі.

Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Реклама та зв’язки з громадськістю» розпочалася в УАД 2011р., а з 2015 р. було відкрито ще й магістратуру за двома спеціальностями – «реклама» та «зв’язки з громадськістю», адже від початку кафедра ставила собі за мету забезпечити наскрізну, безперервну й комплексну підготовку фахівців відповідного профілю.

Рішення кафедри готувати кадри для рекламно-промоційної сфери не було даниною моді на ринку освітніх послуг, адже відповідна спеціалізація існувала тут ще з кінця 1960-х років. Варто нагадати, що саме Українська академія друкарства, тоді Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова був єдиним в Радянському Союзі ВНЗ, де, починаючи з 1967 р., готували редакторів з реклами. Із переходом до ринкової економіки зміст професійної підготовки зазнав докорінних змін, оновлена спеціалізація в рамках спеціальності «видавнича справа та редагування» уможливлювала підготовку не лише редакторів рекламної літератури, а й рекламістів, копірайтерів, парників. Випускники УАД щорічно працевлаштовувалися у рекламних організаціях, відділах реклами і ПР засобів масової інформації, підприємств, причому не лише регіонального, а й загальнонаціонального масштабу, демонструючи цілком успішне кар’єрне зростання. Упродовж 1990-2000-х р. на кафедрі було створено належну навчально-методичну базу для викладання низки спеціальних дисциплін „Рекламознавство”, „Рекламна література”, „Паблик рилейшнз”, „Іміджезнавство”, „Реклама у видавничому маркетингу», „Законодавство у сфері реклами тощо.

Завдяки Постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719, що увела новий освітній напрям 0303 «Журналістика та інформація. Реклама і зв’язки з громадськістю» апробовану спеціалізацію вдалося нарешті трансформувати у самостійну спеціальність.

Навчальний план підготовки спеціалістів відповідного профілю орієнтований на універсалізм й міждисциплінарність фаху, що синтезує теоретичні знання і практичні навички з найрізноманітніших галузей – економічної, правової, творчої, психологічної, соціологічної тощо. Однак провідною є ґрунтовна гуманітарна підготовкою (лінгвістична, літературна, культурологічна, мистецтвознавча тощо), багато уваги приділяється виробленню креативних навичок журналіста, піарника, копірайтера, дизайнера тощо.

 

Сьогодні кафедра – це консолідований колектив професіоналів-однодумців, об’єднаних спільними науковими інтересами, любов’ю до справи, прагненням вчити і вчитися, з гордістю несучи у майбутнє традиції львівської школи видавничої справи та редагування.