Контакти кафедри медіакомунікацій

Адреса: м. Львів, вул. Підголоско, 19, к. 420

8(032) 242 23 818(032) 242 23 61e-mail:https://www.facebook.com/kafedramediacom/

Зав. каф.: Зелінська Надія Віталіївна, професор, доктор філологічних наук

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

Кафедра медіакомунікацій

Кафедра медіакомунікацій – найстарша в Україні серед кафедр, що готують фахівців у галузі роботи з інформаційно-комунікативними джерелами, медіазасобами і медіапродуктами: видавців і редакторів у книжковій справі, засобах масової інформації.

Навчальний процес на кафедрі медіакомункацій

Кафедра медіакомунікацій здійснює підготовку кадрів за спеціальністю «Журналістика» освітньо-професійного рівня «Видавнича справа та медіакомунікації», готуючи фахівців для видавничої справи у галузях книго- і пресовидання, медіапродукування за освітніми кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

Навчання за освітньо-професійним рівнем «бакалавр» відбувається протягом чотирьох років, за освітньо-професійним рівнем «магістр» -- протягом півтора року. Освітньо-науковим рівнем «магістр» – два роки.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Зелінська Надія Віталіївна, завідувач кафедри, професор, доктор філологічних наук.

Мельник Ігор Андрійович, професор, доктор політичних наук, директор видавництва «Світ»

Черниш Наталія Іванівна, доцент, кандидат філологічних наук

Левицька Оксана Степанівна, доцент, кандидат філологічних наук

Ренн Ольга Михайлівна, старший викладач, кандидат наук із соц. комунікацій

Піскозуб Лідія Йосифівна, старший викладач, кандидат наук із соц. комунікацій

Листвак Галина Богданівна, старший викладач, кандидат наук із соц. комунікацій

Веремієнко Лідія Петрівна, старший викладач, редактор видавництва «Світ»

Івасенко Лілі Олександрівна, старший викладач

Гулик Надія Ігорівна, старший лаборант

Серед партнерів кафедри медіа комунікацій галузеві, громадські, професійні, наукові і навчальні заклади і організації. Виконання окремих завдань у межах наукових досліджень і вдосконалення навчання також спонукало виконавців до активізації зв’язків з провідними українськими видавництвами (“Наукова думка”, “Світ”, “Каменяр”, Парламентське видавництво, ЛА “Піраміда”, “Генеза”, “Ранок”, “Освіта”, “Полтава”, “Школа” та чимало інших, де в тому числі студенти спеціальності проходять практику), з навчальними

Кафедра медіакомунікацій здійснює підготовку кадрів за спеціальністю «Журналістика», тому числі для видавничої справи у галузях книго- і пресовидання, медіапродукування, а також реклами і зв’язків з громадськістю за освітніми кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр.

Навчання за рівнем «бакалавр» відбувається протягом чотирьох років, за рівнем «магістр» -- протягом двох.

Місцями практики студентів є редакції журнальних, газетних, книжкових видавництв, інших засобів масової інформації,

Наукова творчість студентів стала традиційним засобом розвитку майбутніх спеціалістів. Наукова робота студентів – складова професійної підготовки, що має навчити майбутніх фахівців методології та методики дослідницької діяльності. Завдяки участі у науковій роботі студенти здобувають навички роботи з різноманітними інформаційними джерелами. У практиці роботи кафедри видавничої справи і редагування найпоширенішими є такі види студентської наукової роботи: 1) дослідження, пов'язані з виконанням навчальних завдань

Кафедру було відкрито в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова 1946 р.;1953 р., зі створенням факультету журналістики у Львівському університеті ім. Івана Франка, куди було переведено на навчання студентів-редакторів з Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, кафедра, відповідно, призупинила діяльність. Через чотири роки її було поновлено, але в іншому режимі: від 1957 р. кафедра теорії і практики редагування працює при Київському

МОНОГРАФІЇ

 

  1. Феллер М. Д. Как рождаются и живут слова. – М.: Просвещение, 1964. ‑ 195 с.
  2. Звежинский С. М. Научная организация информационной деятельности. – Львов: Каменяр, 1973. – 86 с.
  3. Звежинский С. М. Научная организация информационной деятельности. – 2-е изд., доп. – Львов: Каменяр, 1974. – 116 с.
  4. Феллер М. Д. Розвиток поліграфи на Україні. – Львів: Вища шк.

Основні напрямки наукової діяльності кафедри медіакомунікацій зосереджені на дослідженні соціально-комунікативних і ринкових аспектів сучасного функціонування системи найрізноманітніших медіа – від преси до книжкової продукції, а також і інших сучасних засобів формування, продукування і оптимізації медіаконтенту.

 

Від початку створення дослідницьку діяльність члени кафедри розпочали з вивчення тенденцій у виданні наукової, технічної та рекламної літератури, узагальнення нових явищ у видавничій справі,