Контакти кафедри ФЕБО

Адреса: 79008, м.Львів, вул.Підвальна,17, ауд. 9

8(032)2975112 e-mail: Facebook

Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

 Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування 

Сторінка у Facebook

 

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування є випусковою кафедрою за спеціальностями:

  • Облік і оподаткування ” за освітніми рівнями: “ бакалавр ” та “ магістр ”
  • “ Менеджмент ” за освітніми рівнями: “ бакалавр ” , “ магістр ” (спеціалізація “ Управління фінансово-економічною безпекою ” )
  • “ доктор філософії ”

Етапи розвитку кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

 ХАЛІНА Олена Василівна к.е.н., асистент
ХАЛІНА Олена Василівна к.е.н., асистент
 ХОЛОД Зеновія Михайлівна к.е.н., доцент
ХОЛОД Зеновія Михайлівна к.е.н., доцент
 ЧОРНЕНЬКА Олена Богданівна к.е.н., старший викладач
ЧОРНЕНЬКА Олена Богданівна к.е.н., старший викладач
ЯРЕМИК Мирослав Іванович к.е.н., доцент
ЯРЕМИК Мирослав Іванович к.е.н., доцент
 ЯРЕМИК Христина Ярославівна к.е.н., доцент
ЯРЕМИК Христина Ярославівна к.е.н., доцент
 КАРАЇМ Мирослава Михайлівна к.е.н., асистент
КАРАЇМ Мирослава Михайлівна к.е.н., асистент
 КОБЛЯ СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА  лаборант
КОБЛЯ СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА лаборант
КОПИЛЮК Оксана Іванівна д.е.н., професор
КОПИЛЮК Оксана Іванівна д.е.н., професор
 МАЛЯРЧУК Ірина Іванівна к.е.н., доцент
МАЛЯРЧУК Ірина Іванівна к.е.н., доцент
Мандзіновська Христина Орестівна  к.е.н., асистент
Мандзіновська Христина Орестівна к.е.н., асистент
 НІКОНЕНКО Уляна Михайлівна к.е.н., доцент
НІКОНЕНКО Уляна Михайлівна к.е.н., доцент
НОВИК Ірина Василівна старший викладач
НОВИК Ірина Василівна старший викладач
СТЕЦІВ Леся Петрівна к.е.н., доцент
СТЕЦІВ Леся Петрівна к.е.н., доцент
ШЕСТАК Валентина Улянівна  завідувач лабораторією ІС
ШЕСТАК Валентина Улянівна завідувач лабораторією ІС
ШЛЯХЕТКО Віталій Васильович к.е.н., доцент
ШЛЯХЕТКО Віталій Васильович к.е.н., доцент
ШТАНГРЕТ Андрій Михайлович завідувач кафедри, д.е.н., професор
ШТАНГРЕТ Андрій Михайлович завідувач кафедри, д.е.н., професор
 Шира Тарас Богданович к.е.н., доцент
Шира Тарас Богданович к.е.н., доцент

 

Наукові школи, держбюджетна тематик, основні напрями науково-дослідної роботи, тематика госпдоговірних робіт Детальніше тут.

 

Пріоритети виховної роботи кафедри Детальніше тут.

 

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів, результати якої представлені на щорічній студентській науковій конференцїї УАД. Тези доповідей друкуються в наукових збірках студентських наукових робіт УАД. Детальніше тут.

 

Працевлаштування випускників Детальніше тут.

 

Видавнича діяльність кафедри Завантажити відомості про видавничу діяльність кафедри за 2011-2016 роки, Ви можете тут

 

Матеріали конференцій:

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-парктичної конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвиту підприємницьких структур в Україні"

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-парктичної конференції "Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення"

Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-парктичної конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвиту підприємницьких структур в Україні" 

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В УКРАЇНІ»

Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» 16-18 травня 2019 р., м. Львів

Акредитація за ОКР магістр спеціальності "Управління фінансово-економічною безпекою"
Завантажити висновки експертної комісії

 

 

 

 Робочі програми та методичні матеріали для ФЕБ та ОіО

Ліцензування освітньої діяльності за третім рівнем (доктор філософії)

Робоча програма «Економіко-математичне моделювання в менеджменті» здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент

Робоча програма «ІТ у наукових дослідженнях» здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент

Робоча програма «Методологія менеджменту та теорія організації» здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент

Робоча програма «Моделі і методи економічної динаміки» для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент

Робоча програма «Моделювання безпеки соціально-економічних систем» для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент

Робоча програма «Управлінський консалтинг» здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії спеціальності 073 Менеджмент

 

Методичне забезпечення спеціальності "Менеджмент" (спеціалізація "Управління фінансово-економічною безпекою")
Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських дипломних робіт
Програма переддипломної практики
Програма державного іспиту з фаху для студентів ОКР «Магістр»
Робоча програма навчальної дисципліни Економічна безпека держави
Робоча програма навчальної дисципліни Фінансовий аналіз
Робоча програма навчальної дисципліни Фінансовий менеджмент
Робоча програма навчальної дисципліни Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки
Робоча програма навчальної дисципліни Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
Робоча програма навчальної дисципліни Менеджмент безпеки підприємства
Робоча програма навчальної дисципліни Моделі і методи прийняття рішень у сфері економічної безпеки
Робоча програма навчальної дисципліни Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
Робоча програма навчальної дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві
Робоча програма навчальної дисципліни Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності
Робоча програма навчальної дисципліни Професійна психологія
Робоча програма навчальної дисципліни Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
Робоча програма навчальної дисципліни Теорія безпеки соціальних систем
Робоча програма навчальної дисципліни Управлінські інформаційні системи у сфері фінансово-економічної безпеки

 

Методичне забезпечення ОКР "Бакалавр" спеціальності "Менеджмент"
Робоча програма навчальної дисципліни «бухгалтерський облік»
Методичні вказівки і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Національна економіка» Ч.1.
Робоча програма навчальної дисципліни «Наукова організація праці»
Робоча програма навчальної дисципліни «Організація праці менеджера»
Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси»
Робоча програма навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»
Робоча програма навчальної дисципліни «економіка праці і соціально-трудові відносини»
Робоча програма навчальної дисципліни «Методи і моделі прийняття рішень в менеджменті»
Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом»
Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент»
Робоча програма навчальної дисципліни «Аудит»
Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності »
Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризове управління підприємством»
Робоча програма навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ»
Робоча програма навчальної дисципліни «Економетрика»
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія менеджменту»
Робоча програма навчальної дисципліни «Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності»
Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика»
Робоча програма навчальної дисципліни «МАРКЕТИНГ»
Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування»
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи бізнесу»
Робоча програма навчальної дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТ»
Робоча програма навчальної дисципліни «Самоменеджмент»
Робоча програма навчальної дисципліни «СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
Робоча програма навчальної дисципліни «СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»
Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика»
Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова стратегія»
Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
Робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг»
Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова професійного спрямування»

 

Методичне забезпечення спеціальності "Облік і оподаткування" ОР "Магістр"
ПРОГРАМА державного іспиту з фаху для студентів ОР «Магістр» галузі знань 07 – Управління та адміністрування спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік у видавництвах»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи методології та організації наукових досліджень»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий ринок»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний управлінський облік»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Управлінські інформаційні системи в аналізі і оподаткуванні»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий аналіз»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація, нормування і оплата праці на поліграфічних підприємствах»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Податковий менеджмент»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Моделі і методи прийняття рішень в обліку і оподаткуванні»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік оподаткування зовнішньоекономічної інформації»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Маркетинг»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація обліку»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансова стратегія»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Контролінг»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний аналіз»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Українська мова професійного спрямування»

ПРОГРАМА виробничої обліково-аналітичної практики для здобувачів вищої освіти «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ПРОГРАМА виробничої професійно-кваліфікаційної практики для здобувачів вищої освіти «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

Методичне забезпечення спеціальності "Облік і оподаткування" освітнього рівня "Бакалавр"
Методичні вказівки і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Національна економіка» для студентів усіх форм і спеціальностей за напрямом підготовки 03050 «Економіка і підприємництво»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік та оподаткування у видавництвах»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Економічна інформатика»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація, нормування і оплата праці на поліграфічних підприємствах»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік у банках»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінанси»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансовий облік ІІ»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінанси підприємств»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Економіка праці і соціально-трудові відносини»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз господарської діяльності»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аудит»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Соціально-економічна безпека»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестування»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Контролінг»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Маркетинг»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Економетрика»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Українська мова професійного спрямування»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи бізнесу»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи бізнесу» (МКП)
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінансова санація та банкрутство підприємств»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Статистика»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Світова економіка та міжнародні економічні відносини»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Облік оподаткування зовнішньоекономічної діяльності»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Внутрішньогосподарський контроль»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «історія бухгалтерського обліку»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «соціально-економічна безпека»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінанси»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Фінанси підприємств»

ПРОГРАМА облікової практики для студентів ІV курсу спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Спеціальність 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна програма «Управління фінансово-економічною безпекою»)

Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських дипломних робіт
Програма переддипломної практики
ПРОГРАМА державного іспиту з фаху для студентів ОР «Магістр»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Внутрішньогосподарський контроль"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Економічна безпека держави"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Моделі і методи прийняття рішень у сфері економічної безпеки"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Професійна психологія"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Технології діяльності аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Управлінські інформаційні системи у сфері фінансово-економічної безпеки"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Фінансовий аналіз"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "НАУКОВЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ З ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Теорія безпеки соціальних систем"

 

 ПРОГРАМА облікової практики для студентів ІV курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”

Теми, керівники і консультанти магістерських дипломних робіт студентів спеціальності 071“Облік і оподаткування” стаціонарної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня освіти випуску 2017-2018 навчального року

Теми, керівники і консультанти магістерських дипломних робіт студентів спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою «Управління фінансово-економічною безпекою» стаціонарної форми другого (магістерського) рівня освіти випуску 2017-2018 навчального року

 Експертний висновок первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо - професійною програмою "Облік і оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" а Українській академії друкарства

 

Контакти Адреса: 79008, м.Львів, вул.Підвальна,17, ауд. 9 Тел.: (032)2975112 Email: