Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи та науково-дослідна робота студентів пов’язана із поглибленням вивчення ними актуальних напрямків виробничо-господарської діяльності поліграфічних підприємств та видавництв. Вибрана тематика дозволяє їм створити відповідний розділ для магістерських робіт, дипломних, курсових робіт (проектів).

Серед комплексу тем, які виконуються студентами, особливо необхідно відзначити ті, що стосуються корпоративного управління,  маркетингових досліджень, вдосконалення управління цінами на видавничу продукцію, інноваційної діяльності, менеджменту, формування попиту і стимулювання збуту, логістики управління матеріальними ресурсами та ін.

Робота над НДР передбачає участь студентів в конференціях, наукових семінарах та конкурсах студентських наукових робіт. Студенти беруть активну участь у вузівських наукових семінарах, міжвузівських конкурсах студентських наукових робіт, республіканських наукових конференціях. Кращі наукові роботи, виступи студентів відзначені грамотами та дипломами.

В організації НДР студентів кафедри забезпечується зв'язок з навчальним процесом. Більшість тем курсових проектів та робіт з дисципліни кафедри таких як "Економіка підприємства", "Організація поліграфічного виробництва", "Аналіз виробничо-господарської діяльності поліграфічних підприємств", "Планування на поліграфічних підприємствах", «Стратегічний маркетинг», «Маркетинг», «Маркетингові дослідження» пов'язується з напрямками науково-дослідної роботи.

Кафедра віддає належне значення НДРС стосовно підготовки наукових кадрів для галузі. Випускники кафедри скеровуються до магістратури та аспірантури, де основним напрямом їх дослідження залишається здебільшого тематика НДР.