Проблема:

Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ)

В рамках цієї проблеми виконується дослідження за такими напрямками:

1.1. Формування виробничої стратегії видавництва і поліграфічних підприємств.

При виконанні цієї теми проводиться діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування видавництв і поліграфічних підприємств; моделювання виробничої стратегії видавництв і поліграфічних підприємств; дослідження пропорційності виробничих потужностей як фактора використання ресурсного потенціалу підприємств ВПГ, формування цінової стратегії видавництв; удосконалення організаційних структур управління у ВПГ.

1.2. Соціально-економічні проблеми науково-технічного розвитку в поліграфії.

В рамках цього напрямку проводиться дослідження з питань вдосконалення методики економічного обґрунтування науково-технічного розвитку поліграфічних підприємств; економічного прогнозування науково-технічного розвитку.

1.3.  Корпоративне управління в умовах розвитку ринкових відносин Україні.

Даний напрям включає дослідження розвитку корпоративного управління в корпоративному секторі економіки України та його удосконалення на основі діючої нормативно-правової бази та існуючих національних Принципів корпоративного управління.