Новини

Російська гібридна агресія, Миклушка І.З., к.т.н., доц. кафедри ін...
Знання та вміння - якості,що відповідають сучасним викликам журналісти...
Зміни -закон життя,а найбільший капітал-це зреалізована ідея! Сучасни...
Читати всі новини

Кафедра підприємництва та маркетингу

 

Якби вдатися до поглибленого аналізу причин, які зумовлюють економічний поступ та економічні проблеми розвинутих держав у багатовимірній системі ринкових відносин, то одним із важливих чинників і негативних явищ виявився б професіоналізм у сфері господарської діяльності. Це багато в чому залежить від підготовки фахівців організаційно-економічного, фінансового профілю. В полі впливу цих факторів є причетні і спеціалісти економічного рівня управління. Вони повинні володіти майстерністю економічної думки, навиками пошуку підприємницької ідеї, вмінням економічного обґрунтування з огляду не лише на ефект, але і можливі ризики.

Кафедра підприємництва та маркетингу забезпечує читання економічних дисциплін для студентів всіх спеціальностей академії.

Випускники кафедри є головами правління, президентами, генеральними директорами об'єднань, очолюють підприємства, економічні служби видавництв, поліграфічних підприємств України, працюють в органах державного управління, очолюють громадські організації.

Науковці в галузі економічних проблем УНДІПП - теж випускники кафедри.

Кафедра підприємництва та маркетингу у ВПК є випусковою для спеціальностей 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 075 - Маркетинг Вирішальним значенням в забезпеченні ефективного функціонування навчально-виховного процесу відіграє забезпечення підбору, розстановки, підготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедри, більше 90% викладачів кафедри мають наукові ступені та звання. Більшість викладачів нашої кафедри є випускниками нашої академії.

Майбутнє кафедри — в реалізації стратегії забезпечення високої конкурентоспроможності випускників різних рівнів підготовки на ринку праці, закріпленні іміджу Української академії друкарства, розвитку науково-практичних досліджень в сфері видавничо-поліграфічної діяльності задля зміцнення української державності.

Методичне забезпечення освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» із спеціальності 076 ««Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Методичне забезпечення освітньо-професійної програми «Маркетинг» із спеціальності 075 «Маркетинг»

Робочі програми із спеціальності 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Робочі програми із спеціальності 075 «Маркетинг»

  1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні» (23-25 листопада 2017 р.) Українська академія друкарства, Львів.
    Всі викладачі кафедри
  2. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах», (2-3 листопада 2017 р.) Львів. торгово-економічний університет
    Сосновська О.О.
  3. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна безпека держави та суб’єктів діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» (18-20

Проблема:

Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ)

В рамках цієї проблеми виконується дослідження за такими напрямками:

1.1. Формування виробничої стратегії видавництва і поліграфічних підприємств.

При виконанні цієї теми проводиться діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування видавництв і поліграфічних підприємств; моделювання виробничої стратегії видавництв і поліграфічних підприємств; дослідження пропорційності виробничих потужностей як фактора використання ресурсного потенціалу підприємств ВПГ,

Виховна робота на кафедрі є важливою складовою та невід’ємною частиною навчального процесу і здійснюється у формі наставництва. Наставниками груп призначаються викладачі кафедри, які працюють згідно розроблених в академії рекомендацій по виховній роботі.

Викладачами кафедри проводиться робота із студентами. Зокрема, організовуються зустрічі з провідними вченими, спеціалістами економічних підрозділів підприємств, екскурсії на підприємства, здійснюються походи в театри, музеї, проводяться благодійні ярмарки.

 

Базилюк В.Б. к.е.н., доцент
Базилюк В.Б. к.е.н., доцент
Безпалько І.Р. к.е.н., доцент
Безпалько І.Р. к.е.н., доцент
Боженко О.М. к.е.н., доцент
Боженко О.М. к.е.н., доцент
Босак І.П. к.т.н., доцент
Босак І.П. к.т.н., доцент
Феш М.С. к.е.н., доцент
Феш М.С. к.е.н., доцент
Гірняк О.М. к.е.н., доцент
Гірняк О.М. к.е.н., доцент
Гомольська В.В. к.е.н., доцент
Гомольська В.В. к.е.н., доцент
Ісманицька О.І. лаборант
Ісманицька О.І. лаборант
 	Ісманицька М.І. ст. лаборант
Ісманицька М.І. ст. лаборант
Яворська Д.Д. ст. викл.
Яворська Д.Д. ст. викл.
 	Хамула О.О. к.е.н., ст. викл.
Хамула О.О. к.е.н., ст. викл.
Лазановський П.П. доцент
Лазановський П.П. доцент
Мартинів В.В. к.е.н., доцент
Мартинів В.В. к.е.н., доцент
Мазій Н.Г. к.е.н., доцент
Мазій Н.Г. к.е.н., доцент
Оганіна Н.Р. лаборант
Оганіна Н.Р. лаборант
Онещак О.Я. ст. викл.
Онещак О.Я. ст. викл.
Палига Є.М. зав. Кафедри, д.е.н., проф.
Палига Є.М. зав. Кафедри, д.е.н., проф.
Щерба О.І. к.с.н., доцент
Щерба О.І. к.с.н., доцент
Швайка Л.А. к.е.н., доцен
Швайка Л.А. к.е.н., доцен

Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи та науково-дослідна робота студентів пов’язана із поглибленням вивчення ними актуальних напрямків виробничо-господарської діяльності поліграфічних підприємств та видавництв. Вибрана тематика дозволяє їм створити відповідний розділ для магістерських робіт, дипломних, курсових робіт (проектів).

Серед комплексу тем, які виконуються студентами, особливо необхідно відзначити ті, що стосуються корпоративного управління,  маркетингових досліджень, вдосконалення управління цінами на видавничу продукцію,

Історія Української академії друкарства та кафедри економіки, започаткована в м. Харкові, сягає своїм корінням далекого 1930 року, де підготовку інженерів-економістів почали на механічному факультеті. Серед перших викладачів, які готували економістів, були А. М. Лєвін, Б. Г. Кусліцький та інші, які мали певний практичний досвід, бачили перспективи і проблеми поліграфії. Період 1931 ― 1940 років можна вважати першим етапом розвитку кафедри