Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини

Youth and Printing

Українська академія друкарства запрошує студентів ВНЗ спеціальностей видавничо-поліграфічного профілю взяти участь у відкритому конкурсі студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія».

 

Конкурс проводиться за такими напрямами:

 • поліграфічні машини та автоматизовані комплекси, машини і технологія пакування; автоматизоване управління технологічними процесами та комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва в поліграфії;
 • електронні мультимедійні видання
 • технологія поліграфічного виробництва, фото- та поліграфічні матеріали, комп’ютерна обробка текстової і графічної інформації;
 • економіка підприємств, маркетинг, менеджмент, облік і аудит в поліграфії;
 • видавнича справа і редагування, книгознавство;
 • книжкова графіка і дизайн видавничо-поліграфічної продукції

 

Документи з поміткою „На конкурс студентських наукових робіт” надсилати  до 1 листопада 2019 р. за адресою: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19, Українська академія друкарства (науково-дослідна частина);

 

термін проведення другого (завершального) туру конкурсу:

1 листопада – 15 грудня 2019 р.

 

відповідальна особа за проведення конкурсу  - науковий співробітник Комар Світлана Миколаївна, тел. роб. (032)242-23-55, моб. 0978636285,

e-mail –

правила проведення конкурсу

Ukrainian Academy of Printing invites university students of publishing and printing specialties to participate in the open competition of students' scientific works "Youth and Printing."

The competition is held in the following areas:

 • printing presses and automated complexes, presses and packaging technology; automated control of technological processes and computer integrated technological processes and production in the printing industry
 • electronic multimedia editions
 • printing production technology, photo and printing materials, computer processing of text and graphic information;
 • enterprise economics, marketing, management, accounting and auditing in the printing industry;
 • publishing and editing, book science;
 • book graphic and design of printed products


Documents marked as "Competition of students' scientific works” should be sent by November 1, 2019 to 79020, Lviv, Pid Holoskom St.19, Ukrainian Academy of Printing (scientific-research department);

 

The term of the second (final) round of the competition: November 1 - December 15, 2019

 

The person responsible for the competition – scientific worker Svitlana Komar, e-mail -


rules of the competition