Новини

1 жовтня в Українську академію друкарства з офіційним візитом прибула...
25 вересня до Української академії друкарства завітала делегація з Ака...
    20 вересня у конференц-залі Української академії друкарства відбул...
Читати всі новини

"Youth and Printing."

 

Українська академія друкарства запрошує студентів ВНЗ спеціальностей видавничо-поліграфічного профілю взяти участь у відкритому конкурсі студентських наукових робіт «Молодь і поліграфія».

 Конкурс проводиться за такими напрямами:

 • поліграфічні машини та автоматизовані комплекси, машини і технологія пакування;
 • автоматизоване управління технологічними процесами та комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва в поліграфії;
 • технологія поліграфічного виробництва, фото- та поліграфічні матеріали, комп’ютерна обробка текстової і графічної інформації;
 • економіка підприємств, маркетинг, менеджмент, облік і аудит в поліграфії;
 • видавнича справа і редагування, книгознавство;
 • книжкова графіка і дизайн видавничо-поліграфічної продукції
 • електронні мультимедійні видання

 Документи з поміткою „На конкурс студентських наукових робіт” надсилати  до 2 листопада 2018 р. за адресою: 79020, м. Львів, вул. Під Голоском, 19, Українська академія друкарства (науково-дослідна частина);

 термін проведення другого (завершального) туру конкурсу:

2 листопада – 17 грудня 2017 р.

 відповідальна особа за проведення конкурсу  - науковий співробітник Комар Світлана Миколаївна, тел. роб. (032)242-23-55, моб. 0978636285,

e-mail –

правила проведення конкурсу

Youth and Printing

Ukrainian Academy of Printing invites university students of publishing and printing specialties to participate in the open competition of students' scientific works "Youth and Printing."

The competition is held in the following areas:

 • printing presses and automated complexes, presses and packaging technology;
 • automated control of technological processes and computer integrated technological processes and production in the printing industry;
 • printing production technology, photo and printing materials, computer processing of text and graphic information;
 • enterprise economics, marketing, management, accounting and auditing in the printing industry;
 • publishing and editing, book science;
 • book graphic and design of printed products;
 • electronic multimedia editions

Documents marked as "Competition of students' scientific works” should be sent by November 2, 2018 to 79020, Lviv, Pid Holoskom St.19, Ukrainian Academy of Printing (scientific-research department);

The term of the second (final) round of the competition: November 2 - December 17, 2018

The person responsible for the competition – scientific worker Svitlana Komar, tel. (032) 242-23-55, e-mail -

rules of the competition