Дисципліни вільного вибору студента на 2019-2020 н. р. (АРХІВ)

Як обрати дисципліну вибіркового блоку

Дисципліни вільного вибору студента на 2020-2021 н. р.

Загальноакадемічний каталог вибіркових навчальних дисциплін освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

>>ОСІННІЙ СЕМЕСТР

Господарське право. Комерційне право.

Захист прав споживачів

Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції

Україна в історичних документах

Аналіз господарської діяльності підприємств

Аудит

Комп’ютерне проектування паковань

Економетрика

Український літературний процес ХХ століття

Фінанси

Банківські операції

Статистика

Видавничий менеджмент

Інфраструктура товарного ринку

Психологічний менеджмент

Теоретичні концепції книжкової та станкової графіки

Цифрові медіатехнології

Управлінське документознавство

Маркетинг

Фінансова санація та банкрутство підприємств

Соціально – економічна безпека

Захист друкованої продукції і паковань

Устаткування для виготовлення друкарських форм

Страхування

Ціни і ціноутворення

Історія книги

Електронний документообіг

Історія мистецтва

Теорія кольору

Мас-медійна діяльність

Друга іноземна мова

>>ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Контролінг

Історія українського друкарства

Інвестування

Фінанси підприємств

Бухгалтерський облік

Гроші і кредит

Організація, нормування і оплата праці

Організація праці менеджера

Економічний аналіз та діагностика

Електронна комерція

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Організація та економіка видавничого підприємництва

Підприємництво і бізнес-культура

Планування і контроль в підприємництві

Стратегія підприємства

Ризикологія

Логістика

Експертиза

Теорія і практика референтської діяльності

Технологія світлочутливих матеріалів

Основи автоматики і комп’ютерних технологій

Фотореєстраційні процеси

Системи автоматичної ідентифікації видавничо-поліграфічної продукції

Основи ПР

Реклама та ПР у видавничій справі

Основи реклами

Українська журналістика

Медіаправо

Видавничі комунікації

Загальноакадемічний каталог вибіркових навчальних дисциплін освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

 

 

>>ОСІННІЙ СЕМЕСТР
 
>>ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР

Герменевтика

Екологічний маркетинг

Екологія підприємства

Європейська інтеграція

Тайм-менеджмент

Педагогіка вищої школи

Товарна інноваційна політика

Європейська інтеграція

Основи програмування і алгоритмічні мови

Естамп

Web-дизайн

Інформаційний дизайн у документознавстві