У рамках проведення щорічного Форуму видавців у Львові, ми вшановуємо 125 років з дня народження ( 6 липня) видатного українського видавця Івана Микитовича Тиктора (1896-1982), що плідно працював на теренах Галичини та за її межами від 20-х років ХХ ст. Під час відкриття виставки Ректор УАД зазначив : «Діяльність Тиктора та створеного ним концерну «Українська Преса» (1923-1939) досі не має аналогів у вітчизняній видавничій практиці, а тематична всеохопність видань, широта їхньої читацької аудиторії та тиражні рекорди і сьогодні поставили б концерн в один ряд з найбільшими видавничими конгломератами світу.
Газети «Новий Час», «Наш Прапор», «Народня Справа», гумористично-сатиричний часопис «Комар», дитячий журнал «Дзвіночок», щорічні календарі «Золотий Колос», «Комар», «Календар для Всіх», книжкові бібліотеки – «Народна Бібліотека», «Українська Бібліотека», «Бібліотека «Нового Часу», «Бібліотека для молоді «Ранок» та ін., нарешті фундаментальні видання «Велика Історія України», «Історія Української Культури», «Історія Українського Війська» та багато іншого – сьогодні це золотий фонд української культури.
За правом зробленого – не лише для земляків, а й для українства у цілому – Іван Тиктор має посідати одне з чільних місць у переліку діячів, що суттєво вплинули на формування свідомої української нації, на виховання її колективного інтелекту, на розширення її представленості у світі.
Колектив Української академії друкарства з кінця 80-х років ХХ ст. цілеспрямовано досліджує видавничий доробок Тиктора і глибоко вшановує його діяльність, свідченням чого стали численні публікації науковців академії, у тому числі навчальний посібник «Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.)» (2002) та монографія «Іван Тиктор: талан і талант» (2007), уже традиційні (від 1996 р.) Тикторівські читання – науково-практична конференція із залученням українських та європейських фахівців, відкриття меморіальної дошки на початку вулиці Івана Тиктора у Львові (2016), створення Тикторівського маршруту на Літературній мапі Львова (2018) тощо. Багато для увічнення пам’яті Тиктора роблять і його земляки з с. Красного Буського району, де досі мешкають родичі видавця.
Проте і сьогодні немає впевненості, що подвижницька діяльність Тиктора, бодай у загальниках, відома народові, задля якого він жив і працював, та належним чином поцінована державою, до створення якої він, у свій спосіб, був причетний. Окремі ж кроки з історичної реабілітації Тиктора та справи його життя, з вивчення його досвіду, пропаганди кращих проєктів ще й досі не набули ознак системності та є радше регіональними – попри всі спроби піднести їх на загальнодержавний рівень.
Майбутнє 125-річчя від дня народження Тиктора дає хороший привід для об’єднання зусиль науковців, видавців, громадськості для гідного, на всеукраїнському рівні, вшанування цього справжнього українського патріота. У межах відзначення ювілею вже проведено Шості Тикторівські читання у статусі міжнародної наукової конференції, готується виставка видань концерну «Українська Преса» та тематичних плакатів і багато інших заходів.
Особливе місце у цьому переліку займе ювілейне видання, присвячене видавцеві, над яким упродовж кількох років працювали науковці Української академії друкарства. Це двотомник, у першому томі якого всебічно представлено феноменальну як на свій (так і на наш!) час видавничу діяльність Тиктора, а в другому – систематизовано, прокоментовано і, таким чином, уведено в сучасний контекст передмови до видань Тикторової «Української Бібліотеки», що становлять самодостатню, не залежну від творів, яким вони передують, цінність для сьогоднішнього читача. Видання з ексклюзивним дизайном, великим обсягом ілюстративного матеріалу та елементами «доданої реальності» (з виходом на youtube-канал) як данина пам’яті Великому Видавцеві має водночас демонструвати зрослі технологічні можливості сучасної видавничої галузі, відтак воно уявляється достатньо витратним.
 
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця
(Не)забутий Іван Тиктор: до 125-річчя від дня народження видавця