З метою забезпечення провадження навчального процесу в академії відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року No 1556-VII, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року No 1236 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом
SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України) та з урахуванням того, що на всій території України встановлений «зелений» рівень епідемічної небезпеки


НАКАЗУЮ:

 1. Розпочати в академії освітній процес у 2021-2022 навчальному році з 01.09.2021 року у студентів відповідно до затверджених в установленому порядку розкладів навчальних занять в аудиторному режимі.
 2. Регламент занять залишається не змінний, а саме:
  1 «пара» – 8.30-9.15 – 9.20-10.05;
  2 «пара» – 10.15-11.00 – 11.05-11.50;
  3 «пара» – 12.20-13.05 – 13.10-13.55;
  4 «пара» – 14.05-14.50 – 14.55-15.40;
  5 «пара» – 15.50-16.35 – 16.40-17.25;
  6 «пара» – 17.35-18.20 – 18.25-19.10.
 3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр та іншим керівникам структурних підрозділів під час провадження освітнього процесу забезпечити:

 - суворе дотримання здобувачами освіти та працівниками маскового режиму, встановленої дистанції між ними на території, навчальних корпусах та приміщеннях академії;

- провітрювання навчальних приміщень під час перерви кожні 45 хвилин навчального часу.

 1. Проректору з науково-педагогічної роботи Угрину Я. М. забезпечити відвідування академії здобувачами освіти, працівниками та іншими особами із суворим дотриманням установленого порядку.
 2. Проректору з адміністративно-господарської роботи Семенюку Р. П.
  забезпечити постійний контроль санітарно-епідеміологічної обстановки в академії.
 3. Начальнику навчального відділу Хамулі О. Г. наказ довести до відома здобувачів освіти, розмістивши відповідну інформацію на сайті академії.
 4. Начальнику канцелярії Мазур О. С. наказ довести до відома працівників академії.
 5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректорів академії за напрямами діяльності.


Ректор Б. В. ДУРНЯК