28 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри Інформаційних мультимедійних технологій (відеоконференція) за участі ректора Української академії друкарства професора Дурняка Б.В. На засіданні кафедри були обговорені питання організації та проведення освітнього процесу за дистанційною формою; програмні засоби для дистанційного освітнього процесу, які використовуються викладачами кафедри; формування звітів про виконання індивідуальних планів викладачів та можливе внесення змін до них; стан підготовки до державної атестації випускових курсів; розгляд освітньо-професійної програми «Технологія електронних мультимедійних видань» і пропозицій поданих стейкголдерами та розгляд навчальних планів на 2020-2021 н.р. з врахуванням обраних студентами вибіркових дисциплін.