Новини

    20 вересня у конференц-залі Української академії друкарства відбул...
20 вересня до Української академії друкарства завітав художник книги,...
20 вересня на Вченій Раді УАД ректор академії Богдан Дурняк привітав к...
Читати всі новини

Бібліотека розпочала функціонувати з 1930 року у Харкові. Під час другої світової війни будинок інституту був зруйнований. Фонди бібліотеки згоріли повністю. 30 травня 1945 року, коли УПІ був переведений до Львова, почала працювати й бібліотека. Бібліотечний фонд невпинно зростав: у 1946 році книжковий фонд становив 12 605 примірників; на 1 січня 1969 року – 208 000 примірників, а на 1 січня 2005 року фонд бібліотеки становить понад 345 тис. прим. Фонд бібліотеки комплектується навчальною, науковою, довідковою літературою з усіх галузей знань, яка забезпечує навчальний та науково-дослідні процеси.

У фонді бібліотеки є понад 1453 примірників видань XIX – початку XX століть. Вони відображені у спеціальній картотеці і є перспективною ланкою бібліотечної роботи.

Розгалужена структура бібліотеки академії дає змогу щорічно обслуговувати понад 5 000 читачів, видавати близько 400 000 друкованих видань.

Фонд бібліотеки відображається в:

 • алфавітному каталозі;
 • систематичному каталозі;
 • предметній картотеці;
 • бібліографічних картотеках.

 

Основними напрямками діяльності бібліотеки є:

 • формування фонду відповідно до профілю академії та потреб читачів;
 • опрацювання надходжень;
 • організація системи каталогів і картотек та створення їх електронної версії;
 • зберігання бібліотечного фонду;
 • абезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників, співробітників академії та інших категорій читачів згідно з їх інформаційними запитами;
 • обслуговування читачів по МБА;
 • укладання бібліографії праць учених академії;
 • пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань.

 

У структурі бібліотеки функціонують:

 • відділ книгозберігання та обслуговування читачів;
 • відділ комплектування, наукового опрацювання літератури, організації каталогів;
 • довідково-бібліографічний та інформаційний відділ;
 • сектор читальних залів із спеціалізованими залами технічної, гуманітарної літератури і мистецтвознавства з відкритим доступом до фондів.

 

З 1982 року діє абонемент художньої літератури.

Для покращення обслуговування читачів в 1997 році відкрито читальний зал на 24 місця при абонементі навчальної літератури.

До послуг читачів комп’ютерний читальний зал.

Бібліотека обслуговує читачів по МБА.

Сторонні читачі обслуговуються тільки в читальних залах при наявності паспорта.