Новини

Інтернет-магазин Zasteli.com.ua вирішив підтримати молодь у прагненні...
Познайомитись  із професією ще до того, як розпочати її, саме під таки...
Сучасний світ прагне інтелектуального та емоційного вдосконалення.Сьог...
Читати всі новини
 1. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні» (23-25 листопада 2017 р.) Українська академія друкарства, Львів.
  Всі викладачі кафедри
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах», (2-3 листопада 2017 р.) Львів. торгово-економічний університет
  Сосновська О.О.
 3. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна безпека держави та суб’єктів діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення» (18-20 травня 2017 р.) Українська академія друкарства, Львів.
  Всі викладачі кафедри
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та регіонів», (28-29 квітня 2017 р.). Ужгородський національний університет
  Палига Є.М., Босак І.П., Базилюк В.Б.

 

 

Виховна робота на кафедрі є важливою складовою та невід’ємною частиною навчального процесу і здійснюється у формі наставництва. Наставниками груп призначаються викладачі кафедри, які працюють згідно розроблених в академії рекомендацій по виховній роботі.

Викладачами кафедри проводиться робота із студентами. Зокрема, організовуються зустрічі з провідними вченими, спеціалістами економічних підрозділів підприємств, екскурсії на підприємства, здійснюються походи в театри, музеї, проводяться благодійні ярмарки.

 

Базилюк В.Б. к.е.н., доцент
Базилюк В.Б. к.е.н., доцент
Безпалько І.Р. к.е.н., доцент
Безпалько І.Р. к.е.н., доцент
Боженко О.М. к.е.н., доцент
Боженко О.М. к.е.н., доцент
Босак І.П. к.т.н., доцент
Босак І.П. к.т.н., доцент
Феш М.С. к.е.н., доцент
Феш М.С. к.е.н., доцент
Гірняк О.М. к.е.н., доцент
Гірняк О.М. к.е.н., доцент
Гомольська В.В. к.е.н., доцент
Гомольська В.В. к.е.н., доцент
Ісманицька О.І. лаборант
Ісманицька О.І. лаборант
 	Ісманицька М.І. ст. лаборант
Ісманицька М.І. ст. лаборант
Яворська Д.Д. ст. викл.
Яворська Д.Д. ст. викл.
 	Хамула О.О. к.е.н., ст. викл.
Хамула О.О. к.е.н., ст. викл.
Лазановський П.П. доцент
Лазановський П.П. доцент
Мартинів В.В. к.е.н., доцент
Мартинів В.В. к.е.н., доцент
Мазій Н.Г. к.е.н., доцент
Мазій Н.Г. к.е.н., доцент
Оганіна Н.Р. лаборант
Оганіна Н.Р. лаборант
Онещак О.Я. ст. викл.
Онещак О.Я. ст. викл.
Палига Є.М. зав. Кафедри, д.е.н., проф.
Палига Є.М. зав. Кафедри, д.е.н., проф.
Щерба О.І. к.с.н., доцент
Щерба О.І. к.с.н., доцент
Швайка Л.А. к.е.н., доцен
Швайка Л.А. к.е.н., доцен

Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи та науково-дослідна робота студентів пов’язана із поглибленням вивчення ними актуальних напрямків виробничо-господарської діяльності поліграфічних підприємств та видавництв. Вибрана тематика дозволяє їм створити відповідний розділ для магістерських робіт, дипломних, курсових робіт (проектів).

Серед комплексу тем, які виконуються студентами, особливо необхідно відзначити ті, що стосуються корпоративного управління,  маркетингових досліджень, вдосконалення управління цінами на видавничу продукцію,

Історія Української академії друкарства та кафедри економіки, започаткована в м. Харкові, сягає своїм корінням далекого 1930 року, де підготовку інженерів-економістів почали на механічному факультеті. Серед перших викладачів, які готували економістів, були А. М. Лєвін, Б. Г. Кусліцький та інші, які мали певний практичний досвід, бачили перспективи і проблеми поліграфії. Період 1931 ― 1940 років можна вважати першим етапом розвитку кафедри

Проблема:

Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі (ВПГ)

В рамках цієї проблеми виконується дослідження за такими напрямками:

1.1. Формування виробничої стратегії видавництва і поліграфічних підприємств.

При виконанні цієї теми проводиться діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування видавництв і поліграфічних підприємств; моделювання виробничої стратегії видавництв і поліграфічних підприємств; дослідження пропорційності виробничих потужностей як фактора використання ресурсного потенціалу підприємств ВПГ,