п/п

 

Код

 

Галузь знань, спеціальність

2020-2021 навч. рік

Денна форма

Заочна форма

бакалавр

магістр

бакалавр

магістр

рік

сем.

рік

сем.

рік

сем.

рік

сем.

1.

02

Культура і мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна

справа

11500

5750

14350

7175

8250

4125

10730

5365

 

022

Дизайн

18500

9250

24050

12025

10800

5400

14040

7020

 

023

Образотворче мистецтво, декоративне

мистецтво, реставрація

16500

8250

21450

10725

10000

5000

13000

6500

2.

06

Журналістика

18500

9250

 

 

10800

5400

 

 

 

061

Журналістика

 18500

 9250

 

 

 10800

 5400

 

 

 

 

Реклама та зв’язки з громадськістю

 18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020

 

 

Видавнича справа та медіакомунікації

 18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020

3.

07

Управління та адміністрування

18500

9250

 

 

10800

5400

 

 

 

076

Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020

 

075

Маркетинг

 18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020

 

073

Менеджмент

 18500

 9250

 

 

 10800

 5400

 

 

 

 

Управління фінансово-економічною

безпекою

 18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020

 

071

Облік і оподаткування

 18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020

4.

15

Автоматизація та приладобудування

11200

5600

 

 

9000

4500

 

 

 

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані

технології

 11200

 5600

13000

6500

 9000

 4500

10500

5250

5.

13

Механічна інженерія

10500

5250

 

 

8300

4150

 

 

 

131

Прикладна механіка

 10500

 5250

 

 

 8300

 4150

 

 

 

 

Машини і технології пакування

 10500

 5250

12650

6325

 8300

 4150

10100

5050

 

133

Галузеве машинобудування

 10500

 5250

 

 

 8300

 4150

 

 

 

 

Поліграфічні машини та автоматизовані

комплекси

 10500

 5250

12650

6325

 8300

 4150

10100

5050

6.

18

Виробництво та технології

11200

5600

 

 

9000

4500

 

 

 

186

Видавництво та поліграфія

 11200

 5600

13000

6500

 9000

 4500

10500

5250

7.

12

Інформаційні технології

18500

9250

 

 

10800

5400

 

 

 

122

Комп’ютерні науки

 18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020

 

126

Інформаційні системи та технології

 18500

 9250

24050

12025

 10800

 5400

14040

7020