Новини

У Львівському  палаці мистецтв відбулось урочисте відкриття експозиції...
Під час засідання вченої ради УАД відбувся звіт ректора за 2021 рік, т...
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА     НАКАЗ   " 10 " грудня 20 21...
Читати всі новини

Миклушка
Ігор Зіновійович

Декан факультету ФВПІТ, доцент
кандидат технічних наук

Історія факультету почалася зі створення у 1946 році кафедри технології поліграфічного виробництва Українського поліграфічного інституту. Сьогодні факультет видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій є базовим і найбільшим навчальним підрозділом Української академії друкарства, що готує своїх студентів до успішної професійної діяльності. Навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр і доктор філософії на 7 випускових кафедрах.

Студенти отримують усі необхідні знання про новітні досягнення та світові тенденції розвитку засобів відтворення та збереження інформації, успішно використовують сучасні інформаційні технології та комп’ютерні програми для видавничо-поліграфічної діяльності, знають технологічні процеси, особливості видавничо-поліграфічної техніки, володіють добротними знаннями з фундаментальних дисциплін, вміють організовувати оптимальний виробничий процес, приймати ефективні організаційні і проектні рішення, мають ґрунтовну наукову і практичну підготовку.

Анкета студента (заповнюється при зарахуванні на навчання студентом особисто)

Факультет готує фахівців спеціальностей

«Видавництво та поліграфія»

(спеціалізації: Поліграфічні медійні технології, Комп’ютеризовані технології виготовлення паковань, Комп’ютеризовані технології електронних мультимедійних видань, Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв, Експертиза видавничо-поліграфічних матеріалів)

Студенти спеціальності здобувають фах для роботи у видавництвах, рекламних  та інформаційних агенціях, дизайн-студіях, на підприємствах поліграфічної, пакувальної промисловості, а також науково-дослідних та проектно-конструкторських організаціях, в комерційних та приватних фірмах, діяльність яких пов’язана із виготовленням видавничої, мультимедійної, поліграфічної та пакувальної продукції.

«Комп’ютерні науки» ♦ «Інформаційні системи та технології»

За цими спеціальностями факультет готує кваліфікованих фахівців які володіють теоретичними знаннями та практичними вміннями для створення WEB-сервісів і сайтів, програм для мобільних пристроїв та електронних видань. Випускники можуть працювати в українських та закордонних компаніях на посадах UX/UI Designer, Frontend Web Developer, Backend Web Developer, System Administrator, Business Analyst, Data Science/ML Engineer, Mobile App Developer, QA Engineer.

«Дизайн»

(спеціалізації: Графічний дизайн, Дизайн анімації та мультимедія, Дизайн авторської книги). Студенти цієї спеціальності вивчають дизайн друкованих та електронних видань, реклами, ілюстрування та оформлення друкованої продукції. Важливою складовою цієї спеціальності є фахове опанування принципами комунікативного та мультимедійного дизайну, мистецтва плакату, комп’ютерної та авторської графіки, вивчення мистецтва шрифта. Залежно від власних професійних уподобань, студенти опановують анімаційні технології, принципи веб-дизайну, брендингу, дизайну пакування, авторської книги.

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

(спеціалізації: Мистецтво книги, конструювання та художнє оформлення видань, Станкова графіка, Консервація та реставрація паперу, видань і творів мистецтва на паперовій основі). Випускники спеціальності працють у сфері книжкової та авторської станкової графіки, вміють здійснювати ілюстрування та оформлення широкого діапазону друкованих видань. Основою навчання є комплексна підготовка митців, орієнтованих на створення високохудожніх творів у галузі візуальних мистецтв, естампної графіки, збереження і відновлення унікальних пам’яток рукописного і друкованого мистецтва. Випускники здатні конкурувати на світовому арт-ринку.

На факультеті здобувають свій фах понад 800 студентів бюджетної і платної форми навчання. Факультет ефективно проводить освітню, наукову і міжнародну діяльність і є провідним осередком підготовки видавців і поліграфістів для України, ближнього і дальнього зарубіжжя. Випускники факультету працюють в більше як 40 країнах світу і є гідними продовжувачами традицій школи львівського друкарства.

Запрошуємо на навчання.