Контакти

Приймальна комісія

м. Львів, 79008 вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42

тел.(032) 235-75-90

 

Підготовче відділення

м.Львів, 79020 вул.Підголоско, 19, ауд.218

тел.: (032) 242-23-78

е-mail:

http://pv-uad.org.ua

Новини

Група ініціативних студентів Української Академії Друкарства розробила...
16 січня, о 16.00, у Львівському Палаці Мистецтв відбулося відкриття в...
У 2017 році 50-ліття підготовки майбутніх редакторів та видавців відзн...
Читати всі новини

РОЗКЛАД
творчих конкурсів
для вступу на 1-й курс денної і заочної форм навчання
в Українській академії друкарства у 2017 році
на основі повної загальної середньої освіти

ДАТА Спеціальність
«Образотворче мистецтво»
Спеціальність
«Дизайн»
Спеціальність
«Журналістика»
шифри груп:
денна форма – ОМ
заочна форма ЗОМ

шифри груп:
денна форма – Дз
заочна формаЗДз

шифри груп:
денна форма – Ж
заочна форма

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до УАД

 

На програми підготовки бакалаврів

- для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
1) Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
2) Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які

м. Львів, 79008
вул. Підвальна, 17, кім. 41, 42,
тел.(032) 235-75-90

за спеціальностями

(ціни вказані в грн. за рік навчання)

Факультет / спеціальність Ступінь вищої освіти
бакалавр магістр
ФАКУЛЬТЕТ ВИДАВНИЧО–ПОЛІГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:  
022 Дизайн 10450 12870
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 10450 12870
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 7500 9000
186 Видавництво та поліграфія 6000 8000
ФАКУЛЬТЕТ МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА:    
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Підготовче відділення УАД  проводить прийом слухачів для вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Документи приймаються   з 1 вересня .
Заняття  -   з 1 жовтня 2016 року по 30 червня 2017 року.
Вступники подають:
- заява на  ім’я ректора
- ксерокопія паспорта або свідоцтва про народження .
Договір  укладають особи, які мають 18 років та пред’являють  особисто паспорт   та  ксерокопію  довідки  про  присвоєння ідентифікаційного номера.
 На вибір слухачів пропонуються

 Завантажити пропозиції щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти 00167 Українська академія друкарства

 

Ступінь бакалавра

Спеціальність Обсяги прийому* на основі повної загальної середньої освіти Обсяги прийому* на основі ОКР молодшого спеціаліста
Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма

Довузівську підготовку в Українській академії друкарства (УАД) з 1970 року здійснює підготовче відділення (ПВ), яке готує до вступу абітурієнтів на всі спеціальності академії. З 1970 до 1988 року ПВ також готувало за денною формою навчання щорічно 15 слухачів для Інституту декоративно-ужиткового мистецтва (тепер Львівська академія мистецтва). До 1980 року  загальний план прийому слухачів на ПВ передбачав 100 місць на денну

УАД здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

спеціальності ступеня бакалавр спеціалізації ступеня магістр
Дизайн
  • Графічний дизайн
  • Дизайн анімації та мультимедія
  • Дизайн авторської книги
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
  • Мистецтво книги, конструювання та художнє оформлення видань
  • Станкова графіка
  • Консервація та реставрація паперу, видань і творів мистецтва на паперовій основі
Видавництво та поліграфія
  • Технології електронних мультимедійних видань
  • Поліграфічні медійні технології
  • Комп’ютеризовані поліграфічні

Правила прийому до Української академії друкарства у 2018 році (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Української академії друкарства (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та затверджені Вченою радою Української академії друкарства відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від